0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:rasekhoon_mobile
سه شنبه 3 خرداد 1401   12:19 PM
پاسخ :
196
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:hosinsaeidi
پنج شنبه 25 فروردین 1401   5:43 AM
پاسخ :
2028
بازدید :
412
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:rasekhoon_mobile
سه شنبه 3 خرداد 1401   11:57 AM
پاسخ :
437
بازدید :
81

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3726
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2522
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2680
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
3277
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
361
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3921
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1361
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
24645
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
2083
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2386
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4932
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
2123
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1991
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1259
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1473
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
3475
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
1242
 
سه شنبه 3 خرداد 1401   11:53 AM
توسط:rasekhoon_mobile
پاسخ :
0
بازدید :
9
یک شنبه 28 فروردین 1401   10:38 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
33
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:27 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
56
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:21 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
42
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:17 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
34
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:16 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
56
دوشنبه 23 اسفند 1400   7:47 PM
توسط:royababadi
پاسخ :
2
بازدید :
120
دوشنبه 23 اسفند 1400   12:02 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
37
یک شنبه 22 اسفند 1400   11:10 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
86
پنج شنبه 21 بهمن 1400   12:34 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
65
یک شنبه 3 بهمن 1400   10:50 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
162
شنبه 4 دی 1400   9:06 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
0
بازدید :
115
یک شنبه 30 آبان 1400   8:52 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
106
سه شنبه 23 شهریور 1400   10:38 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
231
یک شنبه 10 مرداد 1400   10:35 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
192
پنج شنبه 24 تیر 1400   4:58 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
220
دوشنبه 14 تیر 1400   12:43 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
215
یک شنبه 13 تیر 1400   6:40 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
181
جمعه 14 خرداد 1400   8:39 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
253
دوشنبه 10 خرداد 1400   11:16 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
304
دسترسی سریع به انجمن ها