0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:mohammad_43
دوشنبه 12 اسفند 1398   2:26 PM
پاسخ :
190
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:mohammad_43
سه شنبه 19 فروردین 1399   11:32 AM
پاسخ :
1940
بازدید :
408
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:mohammad_43
شنبه 24 اسفند 1398   1:48 PM
پاسخ :
434
بازدید :
80

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3291
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
66
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1775
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
2981
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4224
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2018
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3030
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1137
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1616
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2159
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
964
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2842
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
22545
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1491
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1041
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
951
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2142
 
جمعه 1 فروردین 1399   12:02 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
23
سه شنبه 27 اسفند 1398   6:37 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
30
شنبه 24 اسفند 1398   1:42 PM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
15
پنج شنبه 15 اسفند 1398   8:48 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
15
جمعه 9 اسفند 1398   9:07 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
13
جمعه 9 اسفند 1398   1:46 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
33
دوشنبه 7 بهمن 1398   12:42 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
62
پنج شنبه 3 بهمن 1398   3:47 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
3
بازدید :
77
شنبه 28 دی 1398   4:27 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
65
شنبه 25 آبان 1398   9:57 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
151
شنبه 12 مرداد 1398   12:02 PM
توسط:mahdi595959
پاسخ :
3
بازدید :
173
دوشنبه 7 مرداد 1398   1:00 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
3
بازدید :
179
یک شنبه 6 مرداد 1398   10:57 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
102
جمعه 31 خرداد 1398   11:04 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
197
سه شنبه 8 اسفند 1396   5:46 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
302
شنبه 14 بهمن 1396   4:23 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
369
شنبه 14 بهمن 1396   3:33 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
280
شنبه 25 آذر 1396   11:14 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
325
چهارشنبه 3 آبان 1396   11:03 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
468
جمعه 21 مهر 1396   7:14 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
380
دسترسی سریع به انجمن ها