0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:afarinesh
پنج شنبه 30 بهمن 1399   3:05 PM
پاسخ :
194
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
پاسخ :
2016
بازدید :
412
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:maryam35444
سه شنبه 7 مرداد 1399   8:42 PM
پاسخ :
435
بازدید :
81

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1416
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1923
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2459
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
1188
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4795
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
24099
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1310
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3793
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
3386
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3636
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
2032
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1205
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
3190
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2316
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2580
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
306
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
2008
 
یک شنبه 30 آبان 1400   8:52 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
28
سه شنبه 23 شهریور 1400   10:38 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
159
یک شنبه 10 مرداد 1400   10:35 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
134
پنج شنبه 24 تیر 1400   4:58 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
155
دوشنبه 14 تیر 1400   12:43 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
162
یک شنبه 13 تیر 1400   6:40 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
121
جمعه 14 خرداد 1400   8:39 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
196
دوشنبه 10 خرداد 1400   11:16 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
250
یک شنبه 15 فروردین 1400   12:17 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
216
سه شنبه 12 اسفند 1399   9:55 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
204
دوشنبه 4 اسفند 1399   10:32 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
0
بازدید :
206
چهارشنبه 29 بهمن 1399   9:12 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
191
شنبه 18 بهمن 1399   8:46 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
254
یک شنبه 28 دی 1399   9:54 AM
توسط:golamalinoory
پاسخ :
0
بازدید :
353
دوشنبه 8 دی 1399   8:09 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
314
یک شنبه 30 آذر 1399   8:54 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
237
شنبه 29 آذر 1399   9:09 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
255
پنج شنبه 27 آذر 1399   8:20 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
0
بازدید :
218
یک شنبه 2 آذر 1399   2:40 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
1
بازدید :
284
دوشنبه 28 مهر 1399   8:53 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
190
دسترسی سریع به انجمن ها