0

احاديث پيرامون «حق»

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

عمار با حق است .

ـ پـيامبر خدا (ص ) : عمار از سر تا پا به ايمان آميخته شده , ايمان را با گوشت و خونش درآميخته است , هرجا حق باشد او نيز هست .

ـ هرگاه مردم چند دسته شوند فرزندسميه (عمار) با حق است .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:27 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

دمدمى مزاج .

ـ امام صادق (ع ) : بدانيد كه خداى تعالى از بندگانى كه هر لحظه اى به رنگى در آيند نفرت دارد پس , هيچگاه از حق و پيروانش جدانشويد كه هر كس به باطل و باطل گرايان بياويزد هلاك شود و دنيا از دستش برود.
ـ روايت شده است كه : خداوند بندگان منحرف خود را دشمن دارد , پس از حق منحرف نشويد , زيرا كسى كه باطل را به جاى حق بگيرد, نابود شود و دنيا را از دست بدهد و با ناراحتى از دنيا برود .

ـ امـام عـلـى (ع ) : بـدانـيـد كـه خـداى تـبارك و تعالى بندگان بوقلمون صفت خود را دشمن مـى داردپـس , از حـق و دوسـتـى بـا اهـل حـق جدا نشويد , زيرا كه هركس ديگرى را به جاى ما برگيردهلاك شود و دنيا را از دست بدهد و [با آه و افسوس ] از دنيا برود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:27 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حق دو جانبه است .

ـ امـام عـلـى (ع ) : دايـره حـق در تـوصـيـف و گـفـتـار گسترده ترين چيزهاست , اما در عمل تـنگترين دايره هاست كسى را حقى نيست جز آن كه بر او نيز حقى است و بر او حقى نيست جز آن كـه اورا نـيـز (بـر ديـگـرى ) حقى است اگر بنا بود كسى را حقى باشد اما بر او حقى نه , آن كس فقطخداى سبحان بود.
ـ رعـايـت حـق كـسـى مـانـع از آن نـشـود كـه او را از اقـامـه حـق بر او معاف داريد (اگر او به گـردن ديگران حقى دارد كه بايد رعايت شود ديگران نيز به گردن او حقى دارند كه بايد رعايت كند).

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:28 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حق (متفرقه ).

ـ امام على (ع ) : حق هرجا كه باشد براى رسيدن به آن هر رنج و سختى را تحمل كن .

ـ پـيـامـبـر خـدا (ص ) : هر كس براى اثبات حق ستمديده اى با او همراهى كند , خداى تعالى در آن روزى كه گامها مى لغزند گامهاى او را استوار گرداند.
ـ امام على (ع ) : هر كه (براى شناخت حق ) تعمق (و وسواس ) به خرج دهد به آن نرسد.
ـ هيچ راهنمايى صادقتر از گوش سپردن به حق نيست .

ـ پيوسته با حق باش تا تو را در آن روزى كه جز به حق داورى نمى شود در جايگاه پيروان حق جاى دهد.
ـ هركه از حق فراتر رود, راهش تنگ شود و هركه به اندازه خود بسنده كند, همان پايدارترماند.
ـ پيامبر خدا (ص ) : هركه با زبان خودحقى را زنده كند, اجر آن را ببرد.
ـ امـام عـلـى (ع ) : خـدايـتـان رحمت كناد ! بدانيد كه شما در روزگارى به سر مى بريد كه حق گويان اندكند و زبان از راستگويى كند است و پيرو حق خوار و ذليل .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:28 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها