0

کلاس درس شیمی 3

 
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

mg(no3)2+na3po4R.......+mg3(po4)2

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  1:09 AM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

این سوال آجی سلما ماله خرداد همین امسال که داخلشس مونده بودم الان ببینید طرف چپ معادله 14هست وطرف راست 11تا 

من فعلا بروم خدانگهدار 

این معادله را هم فردا در حضور شما حل می کنم 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  1:13 AM
تشکرات از این پست
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

mg(no3)2+na3po4R.......+mg3(po4)2


این معادله که کامل نیست. باید خودتون کاملش کنید؟

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  1:36 AM
تشکرات از این پست
hossein201273
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

فردا صبحدبا لپ تاپم. بهتر میتونم کمکتون کنم. ان شالله

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  1:40 AM
تشکرات از این پست
hossein201273
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

جلسه دوم موازنه:

خب معادله ای که شما دادین در نمونه سوالتون همینه؟؟

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:23 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

mg(no3)2+na3po4R.......+mg3(po4)2

 

محلول آبی +محلول آبی ====محلول آبی +جامد 

پس  واکنش جابه جایی دوگانه هست 

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:26 PM
تشکرات از این پست
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

mg(no3)2+na3po4R.......+mg3(po4)2

من باید مدام به این نمونه سوال نقل قول بزنم تا بتونیم با هم حلش کنیم.

 

 

خب اینجا یک معادله داریم. یک طرف معادله دو ترکیب هست mg(no3)2 نیترات منیزیم   +  na3po4  تری سدیم فسفات 

که با هم واکنش انجام دادند و به دو ترکیب متفاوت دیگه رسیدند. 

یکیش نوشته شده mg3(po4)2 و دیگری به صورت جاخالی نمایش داده شده که باید قبل از موازنه کردن اون رو تکمیل کنید.

 

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:26 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول salma57

جلسه دوم موازنه:

خب معادله ای که شما دادین در نمونه سوالتون همینه؟؟

 

واکنش جابه جایی دوگانه هست ،حالا جا خالی طبق واکنش جابه جایی دوگانه باید حل بشه 

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:27 PM
تشکرات از این پست
salma57
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

نقل قول hossein201273

نقل قول salma57

جلسه دوم موازنه:

خب معادله ای که شما دادین در نمونه سوالتون همینه؟؟

 

واکنش جابه جایی دوگانه هست ،حالا جا خالی طبق واکنش جابه جایی دوگانه باید حل بشه 

 

خب حلش کنید و جوابش رو اینجا بنویسید. بعد موازنه می کنیم

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:30 PM
تشکرات از این پست
hossein201273
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

mg(no3)2+na3po4Rnano3.......+mg3(po4)2

این را سر امتحان خودم نوشته بودم ولی موازنمه اش را اشتباهی رفته بودم 

حالا می تونیم موازنه کنیم 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:34 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

mg(no3)2+na3po4Rnano3.......+mg3(po4)2

این را سر امتحان خودم نوشته بودم ولی موازنمه اش را اشتباهی رفته بودم 

حالا می تونیم موازنه کنیم 

فکر می کنم درسته.

حالا تعداد اتم های هر طرف رو جداگونه دربیارین.

 

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:41 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

به نظرم اول تعداد po4 رو که ضریب داره و در پرانتز نوشته شده رو باید موازنه کنید.

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:43 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

mg(no3)2+na3po4Rnano3.......+mg3(po4)2

 

یعنی به این صورت درمیاد

mg(no3)2+  2   na3po4   R         nano3.......+mg3(po4)2

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:45 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 sayyed13737373
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

نقل قول salma57

نقل قول hossein201273

mg(no3)2+na3po4Rnano3.......+mg3(po4)2

این را سر امتحان خودم نوشته بودم ولی موازنمه اش را اشتباهی رفته بودم 

حالا می تونیم موازنه کنیم 

فکر می کنم درسته.

حالا تعداد اتم های هر طرف رو جداگونه دربیارین.

 

 

درسته چون25%ازش نمره گرفتم 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:49 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

mg(no3)2+    na3po4   R         nano3.......+mg3(po4)2

بعد میتونید تعداد na  رو موازنه کنید

تعداد na بعد از گذاشتن ضریب 2 در کنارش شده 6 تا

در طرف دیگه بدون ضریب و ظرفیته. پس 6 رو قبل از   nano3 قرار میدیم

یعنی میشه :

mg(no3)2+    na3po4   R      6   nano3.......+mg3(po4)2 

و بعد تعداد mg رو موازنه می کنیم.

در طرف دوم سه تا mg داریم.در طرف اول mg بدون ضریبه.

پس 3 رو قبل از mg قرار میدیم

 3mg(no3)2   +    na3po4   R     6    nano3.......+mg3(po4)2

 

 

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:49 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 sayyed13737373
دسترسی سریع به انجمن ها