0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های زبان خارجی

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
جزوات و دروس تخصصی
زیر تالارها:   • 

خواندن‌ و درک‌ مفاهیم‌

  • 

دستور و نگارش‌

  • 

گفت‌ و شنود آزمایشگاه‌

  • 

متون‌ یادگیری‌ زبان

  • 

نگارش‌ پیشرفته‌

  • 

ترجمه‌ متون‌ ساده‌

  • 

اصول‌ و روش‌ ترجمه‌

  • 

کاربردهای‌ اصطلاحات‌ و تعبیرات‌ در ترجمه‌

  • 

آواشناسی‌ انگلیسی

  • 

درآمدی‌ بر ادبیات‌ انگلیسی‌

  • 

خواندن‌ متون‌ مطبوعاتی‌

  • 

نمونه‌های‌ نثر ساده‌

  • 

بیان‌ شفاهی‌ داستان‌

  • 

نامه‌نگاری‌ انگلیسی‌

  • 

مقاله‌نویسی

  • 

بررسی‌ آثار ترجمه‌شده‌ اسلامی

  • 

اصول‌ و روش‌ تحقیق‌

  • 

آزمون‌سازی‌ زبان‌

  • 

روش‌ تدریس‌

  • 

کلیات‌ زبان‌شناسی

  • 

زبان‌ دوم‌ (فرانسه‌ یا آلمانی‌)

  • 

داستان‌ کوتاه‌

  • 

سیری‌ در تاریخ‌ ادبیات‌ انگلیسی

  • 

فنون‌ و صناعات‌ ادبی

  • 

ترجمه‌ متون‌ ادبی

  • 

متون‌ برگزیده‌ نثر ادبی‌

  • 

مکتب‌های‌ ادبی‌

  • 

آشنایی‌ با رمان‌

  • 

شعر انگلیسی

  • 

نمایشنامه‌

  • 

ساخت‌ زبان‌ فارسی‌

  • 

آشنایی‌ با ادبیات‌ معاصر ایران

  • 

ترجمه‌ متون‌ سیاسی

  • 

واژه‌شناسی‌

  • 

ترجمه‌ مکاتبات‌ و اسناد زبان‌ دوم‌

  • 

ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌

توسط:fatemeh_75
دوشنبه 15 آبان 1396   6:32 PM
پاسخ :
145
بازدید :
115

تالار زبان خارجی

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
سه شنبه 22 اسفند 1396   5:30 PM
توسط:fatemeh_75
پاسخ :
0
بازدید :
751
یک شنبه 20 دی 1394   8:58 PM
توسط:maya2015
پاسخ :
0
بازدید :
998
دسترسی سریع به انجمن ها