0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:afarinesh
جمعه 30 تیر 1402   4:28 PM
پاسخ :
200
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:asad6655
جمعه 6 مرداد 1402   9:18 PM
پاسخ :
2030
بازدید :
413
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:rasekhoon_mobile
سه شنبه 3 خرداد 1401   11:57 AM
پاسخ :
437
بازدید :
81

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
4159
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
2225
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
3446
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
26770
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
1354
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
479
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
2140
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
2374
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
3697
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
4014
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2509
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2650
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2910
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1492
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
5201
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1489
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1591
 
سه شنبه 3 آبان 1401   6:35 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
134
پنج شنبه 23 تیر 1401   10:38 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
0
بازدید :
185
یک شنبه 8 خرداد 1401   10:29 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
115
سه شنبه 3 خرداد 1401   11:53 AM
توسط:rasekhoon_mobile
پاسخ :
0
بازدید :
119
یک شنبه 28 فروردین 1401   10:38 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
160
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:27 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
167
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:21 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
174
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:17 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
146
چهارشنبه 3 فروردین 1401   12:16 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
175
دوشنبه 23 اسفند 1400   7:47 PM
توسط:royababadi
پاسخ :
2
بازدید :
331
دوشنبه 23 اسفند 1400   12:02 PM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
141
یک شنبه 22 اسفند 1400   11:10 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
203
پنج شنبه 21 بهمن 1400   12:34 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
190
یک شنبه 3 بهمن 1400   10:50 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
298
شنبه 4 دی 1400   9:06 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
0
بازدید :
273
یک شنبه 30 آبان 1400   8:52 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
239
سه شنبه 23 شهریور 1400   10:38 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
380
یک شنبه 10 مرداد 1400   10:35 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
338
پنج شنبه 24 تیر 1400   4:58 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
317
دوشنبه 14 تیر 1400   12:43 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
329
دسترسی سریع به انجمن ها