0
از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:afarinesh
دوشنبه 24 شهریور 1399   10:40 AM
پاسخ :
193
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
پاسخ :
2006
بازدید :
411
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:maryam35444
سه شنبه 7 مرداد 1399   8:42 PM
پاسخ :
435
بازدید :
81

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2086
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4358
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3247
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2226
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2914
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
1001
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1200
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1607
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1685
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
115
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
23027
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1019
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3416
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1094
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1830
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
3096
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2254
 
دوشنبه 28 مهر 1399   8:53 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
12
دوشنبه 24 شهریور 1399   12:16 PM
توسط:imenkala
پاسخ :
0
بازدید :
42
پنج شنبه 30 مرداد 1399   2:41 PM
توسط:hozenovin
پاسخ :
0
بازدید :
61
سه شنبه 24 تیر 1399   7:49 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
50
یک شنبه 1 تیر 1399   12:16 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
65
شنبه 31 خرداد 1399   6:23 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
66
چهارشنبه 28 خرداد 1399   1:10 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
89
جمعه 19 اردیبهشت 1399   5:53 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
54
جمعه 1 فروردین 1399   12:02 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
67
سه شنبه 27 اسفند 1398   6:37 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
75
شنبه 24 اسفند 1398   1:42 PM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
56
پنج شنبه 15 اسفند 1398   8:48 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
49
جمعه 9 اسفند 1398   9:07 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
58
جمعه 9 اسفند 1398   1:46 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
94
دوشنبه 7 بهمن 1398   12:42 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
123
پنج شنبه 3 بهمن 1398   3:47 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
3
بازدید :
142
شنبه 28 دی 1398   4:27 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
117
شنبه 25 آبان 1398   9:57 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
207
شنبه 12 مرداد 1398   12:02 PM
توسط:mahdi595959
پاسخ :
3
بازدید :
288
دوشنبه 7 مرداد 1398   1:00 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
3
بازدید :
240
دسترسی سریع به انجمن ها