0

آموزش زبان ژاپنی

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

د

健太 お勘定をお願いします。 صورتحساب خواهش می کنم.
کنتا OKANJÔ O ONEGAI SHIMASU.
店員 全部で5200円です。 همه روی هم 5200 ین می شود.
صندوقدار ZENBU DE GOSEN NIHYAKU EN DESU.
健太 クレジットカードは使えますか。 ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
کنتا KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA.
店員 はい、使えます。 بله، می توانید.
صندوقدار HAI, TSUKAEMASU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 15 مهر 1395  8:03 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پس از یک اقامت مسرت بخش در شیزوئوکا، آنا و ساکورا در حال بازگشت به توکیو هستند. کنتا برای بدرقه ی آنها به ایستگاه رفته است.

عبارت کلیدی

BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN

د

健太 寂しくなります。 تنها و دلتنگ خواهم بود.
کنتا SABISHIKU NARIMASU.
アンナ 私もです。
でも、大学で勉強しなければなりません。
من هم همینطور. اما من باید در دانشگاه درس بخوانم.
آنا WATASHI MO DESU.
DEMO, DAIGAKU DE BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN.
健太 じゃ、僕が春休みに東京に行きます。 پس، من در طول تعطیلات بهاره به توکیو خواهم رفت.
کنتا JA, BOKU GA HARUYASUMI NI TÔKYÔ NI IKIMASU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

شنبه 17 مهر 1395  5:56 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا از شیزوئوکا به خوابگاهش در توکیو بازگشته است. او به مسوول خوابگاه از سفرش می گوید.

عبارت کلیدی

FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITAد

寮母 旅行はどうだった? سفرت چطور بود؟
مسوول خوابگاه RYOKÔ WA DÔ DATTA?
アンナ 富士山を見たり、おすしを食べたりしました。楽しかったです。 کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. خوش گذشت.
آنا FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA.
TANOSHIKATTA DESU.
寮母 それはよかったわね。 خوب بوده است.
مسوول خوابگاه SORE WA YOKATTA WA NE.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 18 مهر 1395  6:03 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

وقتی آنا امروز صبح از خواب بیدار شد، احساس کسالت می کرد و تب داشت. او با تاکسی و به همراه مسوول خوابگاه به بیمارستان می رود.

عبارت کلیدی

KASHIKOMARIMASHITAد

寮母 市民病院までお願いします。 خواهش می کنم ما را به بیمارستان عمومی ببرید.
مسوول خوابگاه SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
運転手 かしこまりました。 چشم خانم.
راننده تاکسی KASHIKOMARIMASHITA.
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 مستقیم بروید و به سومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید، خواهش می کنم.
مسوول خوابگاه MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 19 مهر 1395  5:59 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا حالش خوب نیست و همراه با مامان خوابگاه به بیمارستان رفته است. او نزد پزشک می رود.

 

د

医者 どうしましたか。 چه مشکلی داری؟
پزشک DÔ SHIMASHITA KA.
アンナ せきが出ます。 سرفه می کنم.
آنا SEKI GA DEMASU.
寮母 熱も37.8度あります。 37/8 درجه هم تب دارد.
مسوول خوابگاه NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
خواهش می کنم گلویت را نشان بده.
فکر می کنم که سرما خورده ای.
پزشک NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

شنبه 24 مهر 1395  7:27 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا سرما خورده و روی تخت اتاقش استراحت می کند. مامان خوابگاه نگران او شده و به آنا سر می زند.

 

د

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
بفرمایید، فرنی برنج (بخور). حالت چطوره؟
مسوول خوابگاه OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
アンナ 頭がずきずきします。 سرم گز گز می کند.
آنا ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 که اینطور. اگر هر چیزی خواستی به من بگو.
مسوول خوابگاه SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 25 مهر 1395  6:38 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

سرما خوردگی آنا خوب شده است. امروز، او در حال نوشتن یک ایمیل به کنتا است که او را در شیزوئوکا گردش برد.

د

アンナ 健太様
お元気ですか。
جناب کنتا
حالت خوب است؟
آنا KENTA SAMA
OGENKI DESU KA.
アンナ この間はありがとうございました。 برای آن مدت بسیار سپاسگزارم.
آنا KONOAIDA WA ARIGATÔ GOZAIMASHITA.
アンナ 学園祭に行くことができて、楽しかったです。 خوشحال بودم که توانستم به جشنواره ی دانشگاه بروم.
آنا GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA DESU.
アンナ 次は東京で会いましょう。 به امید دیدار بعدی در توکیو.
آنا TSUGI WA TÔKYÔ DE AIMASHÔ.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 26 مهر 1395  6:36 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. او در یک قطار پرسرعت شینکانسن می خواهد یک اوبنتو (ظرف غذا) بخرد.

د

アンナ どれがいちばんおいしいかな。 کدامیک خوشمزه ترین است!
آنا DORE GA ICHIBAN OISHII KANA.
販売員 幕の内弁当は人気がありますよ。 ماکونواوچی-بنتو، پرطرفدار است.
فروشنده MAKUNOUCHI-BENTÔ WA NINKI GA ARIMASU YO.
アンナ じゃ、私は幕の内。 پس، من ماکونواوچی می گیرم.
آنا JA, WATASHI WA MAKUNOUCHI.
ロドリゴ 僕も。支払いは別々にお願いします。 من هم همین طور. جدا، جدا حساب کنید، خواهش می کنم.
رودریگو BOKU MO. SHIHARAI WA BETSUBETSUNI ONEGAI SHIMASU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 27 مهر 1395  5:57 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. امروز، او به قلعه ی هیمه جی در استان هیوگو رفته است.

د

先生 姫路城は奇跡の城と言われています。
どうしてでしょうか。
گفته می شود که قلعه ی هیمه جی یک قلعه ی اعجاز است.
فکر می کنید علت آن چیست؟
استاد HIMEJI-JÔ WA KISEKI NO SHIRO TO IWARETE IMASU.
DÔSHITE DESHÔ KA.
ロドリゴ 戦争でも焼けなかったからです。 چون هرگز حتی در جنگ ها هم نسوخت.
رودریگو SENSÔ DEMO YAKENAKATTA KARA DESU.
アンナ さすが、ロドリゴ! بسیار خوب، رودریگو!
آنا SASUGA, RODORIGO!

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 27 مهر 1395  5:59 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

آنا پس از بازدید از قلعه هیمه جی، در حال تجربه مراسم چای ژاپنی در یک چایخانه نزدیک به آنجاست.

د

アンナ 和菓子はとても甘いですね。 شیرینی های ژاپنی بسیار شیرین هستند، این طور نیست؟
آنا WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.
先生 和菓子を食べてから、抹茶を飲みます。
抹茶は苦いかもしれません。
پس از آن که شیرینی ژاپنی می خورید، چای سبز پودری می نوشید.
چای سبز پودری شاید تلخ باشد.
استاد WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN.
アンナ 先生、足がしびれました。いたたたた。 استاد، پاهایم خواب رفته اند. آه، آه، آه، آخ!
آنا SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 27 مهر 1395  6:01 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

امروز تولد آناست. دوستان در حال برگزاری جشن تولد او در یک رستوران هستند.

د

みんな アンナ、お誕生日おめでとう。 آنا، تولدت مبارک!
دوستان ANNA, OTANJÔBI OMEDETÔ.
健太 これ、ほんの気持ちです。 این یک چیز کوچک برای تو است.
کنتا KORE, HONNO KIMOCHI DESU.
アンナ どうもありがとうございます。 خیلی سپاسگزارم.
آنا DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.
さくら 何をもらったの? چه چیزی گرفتی؟
ساکورا NANI O MORATTA NO?
アンナ 開けてもいいですか。 اشکالی ندارد آن را باز کنم؟
آنا AKETE MO II DESU KA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 30 مهر 1395  7:29 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پس از جشن تولد آنا، کنتا تا خوابگاه او را همراهی می کند. وقتی که از رستوران خارج می شوند، برف شروع به باریدن می کند.

د

アンナ もしかして、雪? نکند که برف می آید؟
آنا MOSHIKASHITE, YUKI?
健太 これは、粉雪。
粉のようにさらさらしているでしょ。
این برف خشک است. آن سبک، خشک و نرم مانند پودر است، اینطور نیست؟
کنتا KORE WA, KONAYUKI.
KONA NO YÔ NI SARASARA SHITEIRU DESHO.
アンナ 帰国する前に、雪を見ることができて幸せです。 من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم، برف ببینم.
آنا KIKOKU SURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 30 مهر 1395  7:31 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

یک سال فرصت مطالعاتی آنا در خارج از کشورش رو به پایان است. امروز، آخرین کلاس درس او در دانشگاه است.

د

先生 最後に、みなさんの夢を教えてください。 در آخر، خواهش می کنم به ما بگویید که چه رویاهایی در سر دارید؟
استاد SAIGO NI, MINASAN NO YUME O OSHIETE KUDASAI.
ロドリゴ 僕は日本を1周したいです。 من میخواهم که به سراسر ژاپن سفر کنم.
رودریگو BOKU WA NIHON O ISSHÛ SHITAI DESU.
アンナ 私は…日本語教師になるのが夢です。 من .... معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است.
آنا WATASHI WA... NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 30 مهر 1395  7:33 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

امروز، آنا قرار است که به تایلند برگردد. ساکورا و کنتا برای بدرقه اش به فرودگاه رفته اند.

د

健太 体に気をつけて。 مراقب خودت باش.
کنتا KARADA NI KIOTSUKETE.
さくら タイに着いたら連絡してね。 وقتی که به تایلند رسیدی، به ما خبر بده.
ساکورا TAI NI TSUITARA, RENRAKU SHITE NE.
アンナ はい。いろいろお世話になりました。 بله. برای همه چیز سپاسگزارم.
آنا HAI. IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA.
アンナ 健太さんとさくらさんもお元気で。 کنتا و ساکورا، شما هم مراقب خودتان باشید.
آنا KENTA-SAN TO SAKURA-SAN MO OGENKIDE.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 30 مهر 1395  7:34 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

باسلام

دراینجابه پایان پست مکالمه زبان ژاپنی میرسیم البته هنوزبایستی بیشترکاربشه سعی خواهدشدازدیگرمطالب جمع آوری شده درمورداین زبان استفاده شود.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 30 مهر 1395  7:37 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها