0

کد مداحی آنلاین - امام حسن مجتبی (ع)

 
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - امام حسن مجتبی (ع)

دوستان کد مداحی آنلاین جهت استفاده در وبلاگ تقدیم دوستداران اهل بیت

جهت امتحان کد می توانید به تالار مداحی راسخون مداحی شهادت امام حسن مجتبی (ع)  مراجعه فرمائید

1-کد داخل کادر را قسمت پاياني کد قالب مورد استفاده قبل از کد </td></tr> قرار دهيد

2- اگر دوست داشتيد مديا پلير اتوماتيک پخش نشود: auto=1 را به  auto=0 تغير دهيد

3- اگر دوست داشتيد مديا پلير تکرار نشود :replay=1 را بهreplay=0  تغيير دهيد

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:23 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - غربت امام حسن(ع)


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2816%29_askdin.com.swf&mp3=4786d1281107899-tanhatarinsardar.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:30 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - کریم اهل ولای

<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2816%29_askdin.com.swf&mp3=4787d1281108841-mohammadrezamansori.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:33 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین -پیراهن سیاه تو ما را بزرگ کرد

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2816%29_askdin.com.swf&mp3=9300d1296060100-karimi-12.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:37 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:کد مداحی آنلاین -ماهی دریا برات گریه کرده

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2816%29_askdin.com.swf&mp3=9301d1296060123-karimi-13.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:39 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین -جانم یا حسن

 

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2816%29_askdin.com.swf&mp3=9302d1296060141-karimi_04.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

شنبه 29 آذر 1393  6:42 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - کریم کاری جز جود و کرم ندارد

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2813%29_askdin.com.swf&mp3=9303d1296060183-karimi_01.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:44 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - روضه امام حسن(ع)

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2813%29_askdin.com.swf&mp3=9371d1296164701-taheri-10.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:48 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - حسن قتیل زهر کینه ام

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2813%29_askdin.com.swf&mp3=9392d1296232233-digaran_02.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:52 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین -ای نور دیدگان من

 

<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2814%29_askdin.com.swf&mp3=9393d1296232246-digaran_01.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:55 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - حضرت سید کریم

 


<center>
<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%2814%29_askdin.com.swf&mp3=9437d1296544546-9_karimi.mp3_81450.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

شنبه 29 آذر 1393  6:58 PM
تشکرات از این پست
rasekhoon_weblog
دسترسی سریع به انجمن ها