0

روشهای استفاده از کود

 
shokoofeh
shokoofeh
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1389 
تعداد پست ها : 952
محل سکونت : البرز

روشهای استفاده از کود

روشهای استفاده از کود

روش تزریقی :

محلول آمونیاک و آمونیاک مایع از کودهایی هستند که در خاک تزریق می شوند.این دو کود را بایستی در آخرین مرحله تهیه بستر و حداقل10تا15روزقبل از کاشت در خاک تزریق کرد تا نیتریفیکاسیون در آنها کامل گردد.آمونیاک مایع تحت فشار تزریق می شود.تزریق آمونیاک مایع در خاکهایی عملی است که بافت خاک ریز بوده ورطوبت آن کافی باشد تا خاک به سهولت فشرده شده و آمونیاک در خاک محبوس گردد.

روش پراکندن :

در این روش کود را بصورت جامد و بطور یکنواختی در سطح خاک پخش می کنند و پراکندن کود قبل یا بعد از کاشت انجام می شود. پراکندن کود قبل از کاشت محصول در آخرین مرحله از تهیه بستر انجام گردیده و تقریبا در مورد تمام کودهای جامد عملی می باشد.در عمل پس از آنکه کود را با وسایلی در سطح خاک پراکنده کردند،آن را با وسایلی مانند دیسک، کولتیواتورو یا دندانه با خاک مخلوط می کنند. پراکندن کود توسط دست ، ماشین آلات زمینی و هواپیما انجام پذیر است.پراکندن کود با دست به کارگرزیادی احتیاج دارد.برای کود پاشی اراضی وسیع و اراضی تپه ای(تحت شرایط دیمکاری)می توان از هواپیما استفاده نمود. سرعت کار هواپیما در شرایط فوق بسیار زیاد است و آن را وسیله ای کاملا اقتصادی و مطمئن می سازد.از هواپیما می توان برای کود پاشی قبل یا بعد از کاشت استفاده کرد.پاشیدن کود سرک در محصولات مرتفع مانند ذرت و آفتابگردان با ماشین آلات زمینی کم و بیش با خسارتهایی به محصول همراه است.استفاده از هواپیما در این مورد( بخصوص اگر محصول رشدزیادی نموده و مرتفع باشد)بسیار مفید ومقرون به صرفه است.

روش نواری:

در این روش کود را بصورت نواری به عرض 2تا 5سانتیمتر در یک یا دوسمت و زیر بذر(3تا10سانتیمتر در پهلوو5 تا8 سانتینتر در زیر)قرار میدهند.روش نواری بیشتر در کاشت گیاهان وجینی و معمولا در مورد کود هائی به کار می رود که به سرعت در خاک تثبیت می شوند،مانند فسفر.نواری قرار دادن کود باعث می شود سطح تماس کود با خاک کمتر باشد و تثبیت کمتری به وقوع بپیوندد. دراین شرایط حرکت عمودی کود بیشتر از حرکت افقی آن در خاک بوده و کود با غلظت زیادی در مجاورت ریشه قرار می گیرد.هر چه مقدار کود مصرفی زیادتر،بافت خاک درشتتر وحساسیت محصول به کود زیادتر باشد،فاصله بین بذرو نوار کود را بیشتر وعرض نوار کود را زیادتر می گیرند.

روش کناری:

پاشیدن کود در کنار ردیفهای کاشت راروش کناری قرار دادن کود می گویند .این روش برای دادن کود سرک به گیاهان وجینی به کار می رود.بهتر است کود پاشی را قبل از وجین وسله شکنی انجان داد.انجام وجین وسله شکنی قبل از کود پاشی باعث اختلاط کود با خاک سطحی می شود.بلا فاصله بعداز این عملیات آبیاری انجام می گردد.این روش از شسته شدن کود وحرکت آن در سطح خاک جلو گیری می کند.در زراعت مکانیزه ،دستگاه کود پاش را در جلو دستگاه وجین و سله شکنی قرار می دهند.

کودپاشی همراه با آبیاری:

کود های قابل حل را ممکن است در آب حل و با آبیاری بارانی به خاک اضافه نمود.کودهای نیترات آمونیوم،اسید فسفریک وسولفات آمونیوم به وسایل آبیاری بارانی خسارت می زنند.برای کود پاشی همراه با آبیاری ابتدابرای حداقل چندساعت با آب بدون کود مزرعه را آبیاری می کنندتا خاک وگیاه مرطوب گردند.سپس کود محلول را در سیستم آبیاری تزریق کرده و به مدت حداقل 0/5 تا1ساعت با آب حاوی کود آبیاری می کنند.بدنبال ان آبیاری با آب معمولی برای مدت حداقل 1تا1/5ساعت ادامه می دهند تا سیستم پاک شود ،گیاه شسته گرددو کود در خاک نفوذ کند.توزیع یکنواخت کود فقط با آبیاری بارانی امکان پذیر است.

محلول پاشی کود :

محلول پاشی کود معمولا در مورد عناصر کم مصرف که به مقدار کمی مورد نیاز گیاه هستند بکار میرود.عناصر کم مصرف را ممکن است در آب ویا در مخلوط نهائی سم حل نمود و مستقیما روی برگها ی گیاه پاشید.کود اوره را می توان محلول پاشی کرد.این کار معمولا در شرایط دیم و مساحتهای نسبتا کوچک عملی بوده و معمول تر است.محلول پاشی برگها در شرایط زیر کاربرد دارد:

1)عکس العمل سریع گیاه مورد نظر است . در اغلب موارد برگها کمبود عنصر را نشان می دهند،ولی جذب ریشه ویا انتقال به برگها به کندی انجام می شود.در این صورت اگر برگها محلول پاشی شوندعنصر مستقیما جذب برگها گشته و کمبود سریعا رفع می گردد.

2)خطر تثبیت عنصر در خاک زیاد است.در بسیاری موارد عناصر مورد نیاز گیاه به مقدارزیادی در خاک موجودند،اما غیر قابل جذب هستند ودر صورتی که این عناصر به خاک اضافه شود بصورت غیر قابل جذب در می آیند. در این شرایط برگها را محلول پاشی می کنند.

3)رطوبت خاک پایین بوده و در نتیجه امکان دادن کود به خاک و جذب موثر آن از طریق ریشه وجود ندارد.مورد اخیر در شرایط عملی زراعی و بخصوص در زراعتهای بزرگ کمتر پیش می آید.

معمولی ترین روش محلول پاشی عناصر کم مصرف در زراعت اختلاط کود با سموم حشره کش یا قارچ کش است

قوم من ترنج را با پوست می خورند

 راستی! کسی زلیخا را ندیده است؟

سه شنبه 29 مهر 1393  2:03 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
دسترسی سریع به انجمن ها