0

کد مداحی آنلاین - رهبری و ولایت

 
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مداحی آنلاین - رهبری و ولایت

سلام در ادامه پست

کد مربوط به مداحی مداحان مختلف جهت استفاده در وبلاگ با موضوع ولایت و رهبری خواهد آمد

امید است قابل استفاده باشد

فقط لازم است:

1-کد داخل کادر را قسمت پاياني کد قالب مورد استفاده قبل از کد </td></tr> قرار دهيد

2- اگر دوست داشتيد مديا پلير اتوماتيک پخش نشود: auto=1 را به  auto=0 تغير دهيد

3- اگر دوست داشتيد مديا پلير تکرار نشود :replay=1 را بهreplay=0  تغيير دهيد

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

دوشنبه 14 مهر 1393  6:16 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

سوز دل

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=7648d1286716646-soze-20del69232.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:18 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

سوز دل

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=7648d1286716646-soze-20del69232.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:18 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

علي و مولاي ماست

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=8322d1289832418-seyedali-www.lasarat.ir-.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:19 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

چشم من و امر ولي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=10462d1304334121-seyed-ali.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:21 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

امير حزب اله

 

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p7_askdin.com.swf&mp3=11578d1318220497-salahshoor_rahbari.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

دوشنبه 14 مهر 1393  6:22 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

سلم لمن سالمکم مولا

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=7596d1280648192-ramezani003-www.bgh.ir-.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:23 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

اي رهبر آزاده

 

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p12_askdin.com.swf&mp3=7597d1281247409-ramezani.rahbar.88.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

دوشنبه 14 مهر 1393  6:24 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

رهبر من

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=flashplayer_%287%29_askdin.com.swf&mp3=9294d1296024238-rahbare_man-askdin.com-.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:24 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

الخامنه اي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=11404d1316576817-mq52zgx13wbkngij0o3m.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:25 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

علي خامنه اي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=12395d1323869741-madahishayanebahrein-agha-5bmzb.ir-5d.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:26 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

ماهمه سرباز ولايت

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p11_askdin.com.swf&mp3=7593d1286692241-405.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:27 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

اين عمار

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p12_askdin.com.swf&mp3=10090d1301126339-24576.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:27 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

تبار قوم

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p7_askdin.com.swf&mp3=7601d1285327298-21036.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:28 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

با صولت پيغمبري

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p3_askdin.com.swf&mp3=8137d1287944501-20-velait-20eshg76458.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:29 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها