0

کد مولودی آنلاین - بمناسبت عید غدیر

 
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کد مولودی آنلاین - بمناسبت عید غدیر

سلام در ادامه پست

کد مربوط به مولودی خوانی مداحان مختلف جهت استفاده در وبلاگ به مناسبت عید غدیر خواهد آمد

امید است مثمر به ثمر باشد

فقط لازم است:

1-کد داخل کادر را قسمت پاياني کد قالب مورد استفاده قبل از کد </td></tr> قرار دهيد

2- اگر دوست داشتيد مديا پلير اتوماتيک پخش نشود: auto=1 را به  auto=0 تغير دهيد

3- اگر دوست داشتيد مديا پلير تکرار نشود :replay=1 را بهreplay=0  تغيير دهيد

 

"دسترسی سریع"برای حسینیان عزیزراسخونی:

۩۞۩ منتظر حضور گرم شما در هیت حسینی راسخون هستیم ۩۞۩

دوشنبه 14 مهر 1393  5:06 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

امين طبع وحي من

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=12007d1321330383-karimi140-www.bgh.ir-.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:07 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

نه مر رواست

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=12006d1321328932-karimi04.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:09 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

تسبيح دل اهل عالم

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11998d1321275837-16_gadir-karimi.mp3_95837.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:10 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

لا فتي الا علي

 

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=8403d1290444865-karimi-13.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:12 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

مولا علي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=8404d1290444880-karimi-16.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:13 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

بي ولاي تو مولا علي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=8405d1290444902-karimi-17.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:15 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

از ساقي خم

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>

<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=8405d1290444902-karimi-17.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:49 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

علي علي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11997d1321275154-ali-eshghe-hasele-omre-geranam-www.bgh.ir-.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:50 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

خنده به لبهاي کهکشانه

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11999d1321278670-taheri01.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:51 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

ره مکه پويم

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p2_askdin.com.swf&mp3=11995d1321267801-rahe-makke-pooyam.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:52 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

يار نورس

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11963d1321197530-aghasi03.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  5:53 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

کيست علي

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11964d1321197546-aghasi01.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:01 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

روز و شب گويم

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11965d1321197560-aghasi02.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:02 PM
تشکرات از این پست
taha25
taha25
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 1411
محل سکونت : آذربایجان شرقی

از ذکر علي

 
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>مديا پلير </b></div></div>
<center>

<!-- taha25m7-->
<a href="http://mobarezh.ir/">
<img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/135844446571.gif">
</a>
<br>
<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/player.php?p=p5_askdin.com.swf&mp3=11966d1321197575-aghasi04.mp3&auto=1&replay=1"></script>
<!-- taha25m7--></center>

 

 

دوشنبه 14 مهر 1393  6:03 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها