0

چندی از جملات آموزنده توماس کارلایل

 
fatemexry
fatemexry
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1393 
تعداد پست ها : 5428
محل سکونت : خراسان جنوبی

چندی از جملات آموزنده توماس کارلایل

چندی از جملات آموزنده توماس کارلایل

چندی از جملات آموزنده توماس کارلایل

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.  توماس كارلایل

*

*

ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.توماس کارلایل

*

******** سخنان توماس کارلایل ********

*

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است.توماس كارلایل

*

*

بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.توماس كارلایل

*

*

تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد. توماس كارلایل

*

*

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس كارلایل

*

*

برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار. توماس كارلایل

*

*

کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند. توماس كارلایل

*

*

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود. توماس كارلایل

*

*

اگر ندانید كه به كجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. توماس كارلایل

*

*

بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.توماس كارلایل

*

*

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است. توماس كارلایل

*

*

انسان، حیوان ابزارمند است.  توماس كارلایل

*

*

آرزوهای مثبت، “نیك بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.توماس كارلایل

*

*

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد. توماس كارلایل

*

*

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید.توماس کارلایل

*

*

وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.توماس كارلایل

پنج شنبه 3 مهر 1393  11:50 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها