0

قتل مادر درحضور دختر کلاس اولی در نخستین روز مدرسه

 
khodaeem1
khodaeem1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 89277
محل سکونت : خراسان رضوی

قتل مادر درحضور دختر کلاس اولی در نخستین روز مدرسه

شب سه شنبه مرد ۳۵ساله، وقتي از سرکار بازگشت، به سمت آرايشگاه همسرش رفت تا دختر ۷ ساله اش را که پس از تعطيلي مدرسه نزد مادرش رفته بود، به منزل ببرد. ساعتي بعد هم زن ۲۵ساله به خانه آمد و آ ن ها سر سفره شام نشستند. مرد که غرق در افکارش بود، آرام آرام لقمه غذا را برمي داشت و در ذهن پريشان خود حرکات و رفتار همسرش را مرور مي کرد. دقايقي بعد و در حالي که دخترک، کتاب هايش را در کيف مدرسه اش مي گذاشت زن جوان به سمت اتاق خواب رفت.

مرد ۳۵ساله که زيرچشمي همسرش را تعقيب مي کرد،ناگهان از جا برخاست و به داخل اتاق رفت. سروصدا و فريادهاي دلخراش آن ها، دخترک را نگران کرده بود. او که فکر مي کرد پدر و مادرش مانند هميشه در حال دعوا هستند، کنار در اتاق رفت اما جرات نداشت در را باز کند. اضطراب و وحشت در چشمان دخترک موج مي زد که ناگهان مرد هراسان و خون آلود از اتاق بيرون آمد و پا به فرار گذاشت.

دختر ۷ساله با مشاهده اين وضعيت به سمت اتاق دويد اما با صحنه دلخراشي روبه رو شد مادرش غرق درخون در کنار تختخواب افتاده بود. او وحشت زده جيغ کشيد و در حالي که پاهايش خون آلود شده بود، گريه کنان از در حياط بيرون رفت. او با پاهاي خونين درکوچه مي دويد تا به در منزل شاگرد مادرش رسيد و هق هق کنان ماجراي دعوا و قتل مادرش را براي شاگرد آرايشگاه مادرش بازگو کرد.

لحظاتي بعد همسايگان که با فريادهاي دخترک در جريان موضوع قرار گرفته بودند، با پليس تماس گرفتند و بدين ترتيب يک پرونده جنايي ديگر مقابل قاضي ويژه قتل عمد گشوده شد. عقربه هاي ساعت ۲2:۲0 را نشان مي داد که قاضي سيد جواد حسيني و عوامل بررسي صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي عازم محل وقوع قتل در منطقه گلشهر مشهد شدند. همزمان با آغاز تحقيقات قضايي و اظهارات دختر خردسال،  «قاضي حسيني» دستور شناسايي مخفيگاه و دستگيري همسر مقتول را صادر کرد.

نتايج بررسي ها نشان مي داد زن جوان با واردآمدن ۲۵ ضربه کارد که بيشتر آن ها به نقاط گردن و پهلوي او اصابت کرده بود، به قتل رسيده است.

 پس از انجام تحقيقات مقدماتي در محل جنايت و کشف آلت قتاله، ماموران انتظامي موفق شدند مخفيگاه متهم فراري را شناسايي و ۲ ساعت بعد او را دستگير کنند. مرد ۳۵ساله که شبانه توسط قاضي حسيني مورد بازجويي قرار گرفت، ضمن اعتراف صريح به قتل همسرش گفت: ۱۰سال قبل از همسر اولم جدا شدم که از او يک پسر ۱۶ساله دارم. يک سال بعد هم با اين زن (مقتول) ازدواج کردم. اما به او سوء ظن داشتم وقتي او وارد اتاق خواب شد، احساس کردم با فرد ديگري صحبت مي کند که ناگهان وارد اتاق شدم و او را کشتم!

متهم اين پرونده جنايي پس از اعتراف به قتل همسرش، با صدور دستور بازداشت موقت از سوي مقام قضايي در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت تا زواياي پنهان اين پرونده جنايي نيز افشا شود.

 در حاشيه
دختر ۷ساله مقتول که شاهد اين جنايت هولناک بود و در گوشه اي از منزل اشک مي ريخت، با سادگي کودکانه خود خطاب به قاضي ويژه قتل عمد گفت: حاج آقا اجازه مي دهيد من کيفم را بردارم چون فردا مي خواهم به مدرسه بروم وگرنه خانم معلم ناراحت مي شود!

 

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست ، فرمود که با زمزمه ی یا مهدی ، نذر گل نرگس صلواتی بفرست

چهارشنبه 2 مهر 1393  12:02 PM
تشکرات از این پست
namebaran
دسترسی سریع به انجمن ها