0

«آموزش اسفار»

 
alifanoodi
alifanoodi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 17248
محل سکونت : خراسان جنوبی

«آموزش اسفار»

ضمن سلام و عرض ادب

در این تاپیک آموزش اسفار قرار می گیرد

لازم به ذکر است که منبع، سایت آوینی می باشد.

سپاس.

برای دانلود کردن فایل ها، روی آیکون   کلیک راست نموده

و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
جمعه 24 مرداد 1393  2:36 PM
تشکرات از این پست
alifanoodi
alifanoodi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 17248
محل سکونت : خراسان جنوبی

«آموزش اسفار» توسط علامه مصباح یزدی جلد اول

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1
اسفار - جلد اول - جلسه 1
10,535 00:59:56
2
اسفار - جلد اول - جلسه 2
9,853 00:56:03
3
اسفار - جلد اول - جلسه 3
6,434 00:36:36
4
اسفار - جلد اول - جلسه 4
9,590 00:54:33
5
اسفار - جلد اول - جلسه 5
9,447 00:53:45
6
اسفار - جلد اول - جلسه 6
10,044 00:57:09
7
اسفار - جلد اول - جلسه 7
8,977 00:51:04
8
اسفار - جلد اول - جلسه 8
9,853 00:56:03
9
اسفار - جلد اول - جلسه 9
8,934 00:50:50
10
اسفار - جلد اول - جلسه 10
9,308 00:52:57
11
اسفار - جلد اول - جلسه 11
10,196 00:58:00
12
اسفار - جلد اول - جلسه 12
8,769 00:49:53
13
اسفار - جلد اول - جلسه 13
10,108 00:57:30
14
اسفار - جلد اول - جلسه 14
10,465 00:59:32
15
اسفار - جلد اول - جلسه 15
10,042 00:57:08
16
اسفار - جلد اول - جلسه 16
8,672 00:49:20
17
اسفار - جلد اول - جلسه 17
8,653 00:49:14
18
اسفار - جلد اول - جلسه 18
8,026 00:45:39
19
اسفار - جلد اول - جلسه 19
10,576 01:00:10
20
اسفار - جلد اول - جلسه 20
9,358 00:53:14
21
اسفار - جلد اول - جلسه 21
7,490 00:42:37
22
اسفار - جلد اول - جلسه 22
8,370 00:47:37
23
اسفار - جلد اول - جلسه 23
7,939 00:45:10
24
اسفار - جلد اول - جلسه 24
8,821 00:50:11
25
اسفار - جلد اول - جلسه 25
10,299 00:58:35
26
اسفار - جلد اول - جلسه 26
9,896 00:56:18
27
اسفار - جلد اول - جلسه 27
7,936 00:45:09
28
اسفار - جلد اول - جلسه 28
9,106 00:51:48
29
اسفار - جلد اول - جلسه 29
10,079 00:57:20
30
اسفار - جلد اول - جلسه 30
10,189 00:57:58
31
اسفار - جلد اول - جلسه 31
6,801 00:38:42
32
اسفار - جلد اول - جلسه 32
9,070 00:51:36
33
اسفار - جلد اول - جلسه 33
9,287 00:52:50
34
اسفار - جلد اول - جلسه 34
8,467 00:48:10
35
اسفار - جلد اول - جلسه 35
9,624 00:54:45
36
اسفار - جلد اول - جلسه 36
9,574 00:54:28
37
اسفار - جلد اول - جلسه 37
8,195 00:46:37
38
اسفار - جلد اول - جلسه 38
10,214 00:58:06
39
اسفار - جلد اول - جلسه 39
10,318 00:58:42
40
اسفار - جلد اول - جلسه 40
9,244 00:52:35
41
اسفار - جلد اول - جلسه 41
10,331 00:58:46
42
اسفار - جلد اول - جلسه 42
8,457 00:48:07
43
اسفار - جلد اول - جلسه 43
9,763 00:55:33
44
اسفار - جلد اول - جلسه 44
9,652 00:54:54
45
اسفار - جلد اول - جلسه 45
10,521 00:59:51
46
اسفار - جلد اول - جلسه 46
8,977 00:51:04
47
اسفار - جلد اول - جلسه 47
9,377 00:53:21
48
اسفار - جلد اول - جلسه 48
10,504 00:59:45
49 اسفار - جلد اول - جلسه 49 9,560 00:54:23
50 اسفار - جلد اول - جلسه 50 10,391 00:59:07
51 اسفار - جلد اول - جلسه 51 10,059 00:57:13
52 اسفار - جلد اول - جلسه 52 9,838 00:55:58
53 اسفار - جلد اول - جلسه 53 9,831 00:55:56
54 اسفار - جلد اول - جلسه 54 10,097 00:57:27
55 اسفار - جلد اول - جلسه 55 10,009 00:56:57
56 اسفار - جلد اول - جلسه 56 8,700 00:49:30
57 اسفار - جلد اول - جلسه 57 10,479 00:59:37
58 اسفار - جلد اول - جلسه 58 10,531 00:59:54
59 اسفار - جلد اول - جلسه 59 9,902 00:56:20
60 اسفار - جلد اول - جلسه 60 8,973 00:51:03
61 اسفار - جلد اول - جلسه 61 10,490 00:59:40
62 اسفار - جلد اول - جلسه 62 10,012 00:56:57
63 اسفار - جلد اول - جلسه 63 8,865 00:50:26
64 اسفار - جلد اول - جلسه 64 10,487 00:59:40
65 اسفار - جلد اول - جلسه 65 12,202 01:09:25
66 اسفار - جلد اول - جلسه 66 9,707 00:55:13
67 اسفار - جلد اول - جلسه 67 10,483 00:59:38
68 اسفار - جلد اول - جلسه 68 10,229 00:58:12
69 اسفار - جلد اول - جلسه 69 10,434 00:59:22
70 اسفار - جلد اول - جلسه 70 10,429 00:59:20
71 اسفار - جلد اول - جلسه 71 9,345 00:53:10
72 اسفار - جلد اول - جلسه 72 10,237 00:58:14
73 اسفار - جلد اول - جلسه 73 9,147 00:52:02
74 اسفار - جلد اول - جلسه 74 10,659 01:00:38
75 اسفار - جلد اول - جلسه 75 10,300 00:58:36
76 اسفار - جلد اول - جلسه 76 9,347 00:53:11
77 اسفار - جلد اول - جلسه 77 8,237 00:46:51
78 اسفار - جلد اول - جلسه 78 9,570 00:54:27
79 اسفار - جلد اول - جلسه 79 9,133 00:51:58
80 اسفار - جلد اول - جلسه 80 10,372 00:59:00
81 اسفار - جلد اول - جلسه 81 6,731 00:38:17
82 اسفار - جلد اول - جلسه 82 8,996 00:51:11
83 اسفار - جلد اول - جلسه 83 8,397 00:47:46
84 اسفار - جلد اول - جلسه 84 9,705 00:55:13
85 اسفار - جلد اول - جلسه 85 9,754 00:55:29
86 اسفار - جلد اول - جلسه 86 10,423 00:59:18
87 اسفار - جلد اول - جلسه 87 7,580 00:43:07
88 اسفار - جلد اول - جلسه 88 8,334 00:47:25
89 اسفار - جلد اول - جلسه 89 10,194 00:57:59
90 اسفار - جلد اول - جلسه 90 12,038 01:08:29
91 اسفار - جلد اول - جلسه 91 9,569 00:54:26
92 اسفار - جلد اول - جلسه 92 8,326 00:47:22
93 اسفار - جلد اول - جلسه 93 8,021 00:45:38
94 اسفار - جلد اول - جلسه 94 10,094 00:57:25
95 اسفار - جلد اول - جلسه 95 6,188 00:35:12
96 اسفار - جلد اول - جلسه 96 5,977 00:34:00
97 اسفار - جلد اول - جلسه 97 10,763 01:01:14
98 اسفار - جلد اول - جلسه 98 10,230 00:58:12
99 اسفار - جلد اول - جلسه 99 9,529 00:54:12
100 اسفار - جلد اول - جلسه 100 10,285 00:58:31
101 اسفار - جلد اول - جلسه 101 9,849 00:56:02
102 اسفار - جلد اول - جلسه 102 10,137 00:57:40
103 اسفار - جلد اول - جلسه 103 10,389 00:59:06
104 اسفار - جلد اول - جلسه 104 10,522 00:59:51
105 اسفار - جلد اول - جلسه 105 10,493 00:59:42
106 اسفار - جلد اول - جلسه 106 10,051 00:57:11
107 اسفار - جلد اول - جلسه 107 9,933 00:56:31
108 اسفار - جلد اول - جلسه 108 7,869 00:44:46
109 اسفار - جلد اول - جلسه 109 8,787 00:49:59
110 اسفار - جلد اول - جلسه 110 10,257 00:58:21
111 اسفار - جلد اول - جلسه 111 9,849 00:56:02
112 اسفار - جلد اول - جلسه 112 9,873 00:56:10
113 اسفار - جلد اول - جلسه 113 9,424 00:53:37
114 اسفار - جلد اول - جلسه 114 10,142 00:57:42
115 اسفار - جلد اول - جلسه 115 6,841 00:38:55
116 اسفار - جلد اول - جلسه 116 10,294 00:58:34
117 اسفار - جلد اول - جلسه 117 10,135 00:57:39
118 اسفار - جلد اول - جلسه 118 10,463 00:59:31
119 اسفار - جلد اول - جلسه 119 9,288 00:52:50
120 اسفار - جلد اول - جلسه 120 10,372 00:59:00
121 اسفار - جلد اول - جلسه 121 9,372 00:53:19
122 اسفار - جلد اول - جلسه 122 9,796 00:55:44
123 اسفار - جلد اول - جلسه 123 10,472 00:59:34
124 اسفار - جلد اول - جلسه 124 9,040 00:51:26
125 اسفار - جلد اول - جلسه 125 10,427 00:59:19
126 اسفار - جلد اول - جلسه 126 10,549 01:00:01
127 اسفار - جلد اول - جلسه 127 9,685 00:55:06
128 اسفار - جلد اول - جلسه 128 9,934 00:56:31
129 اسفار - جلد اول - جلسه 129 10,367 00:58:59
130 اسفار - جلد اول - جلسه 130 8,929 00:50:48
131 اسفار - جلد اول - جلسه 131 9,409 00:53:32
132 اسفار - جلد اول - جلسه 132 10,475 00:59:35

 

هی گنه کرديم و گفتيم خدا مي بخشد...
عذر آورديم و گفتيم خدا مي بخشد...
آخر اين بخشش و اين عفو و کرامت تا کي...!!!
او رحيم است ولي ننگ و خيانت تا کی...!!!
بخششي هست ولي قهر و عذابي هم هست...
آي مردم به خدا روز حسابي هم هست...
زندگي در گذر است...
آدمي رهگذر است....
زندگي يک سفر است....
آدمي همسفر است...
آنچه مي ماند از او راه و رسم سفر است...
 
"رهگذر ميگذرد"
جمعه 24 مرداد 1393  2:38 PM
تشکرات از این پست
alifanoodi
alifanoodi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 17248
محل سکونت : خراسان جنوبی

«آموزش اسفار» توسط علامه مصباح یزدی جلد دوم

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1
اسفار - جلد دوم - جلسه 1
9,067 00:51:35
2
اسفار - جلد دوم - جلسه 2
9,120 00:51:53
3
اسفار - جلد دوم - جلسه 3
6,943 00:39:30
4
اسفار - جلد دوم - جلسه 4
9,645 00:54:52
5
اسفار - جلد دوم - جلسه 5
10,790 01:01:23
6
اسفار - جلد دوم - جلسه 6
10,257 00:58:21
7
اسفار - جلد دوم - جلسه 7
10,517 00:59:50
8
اسفار - جلد دوم - جلسه 8
10,777 01:01:18
9
اسفار - جلد دوم - جلسه 9
10,366 00:58:58
10
اسفار - جلد دوم - جلسه 10
9,855 00:56:04
11
اسفار - جلد دوم - جلسه 11
8,830 00:50:14
12
اسفار - جلد دوم - جلسه 12
10,568 01:00:07
13
اسفار - جلد دوم - جلسه 13
10,522 00:59:51
14
اسفار - جلد دوم - جلسه 14
9,059 00:51:32
15
اسفار - جلد دوم - جلسه 15
9,263 00:52:42
16
اسفار - جلد دوم - جلسه 16
9,247 00:52:36
17
اسفار - جلد دوم - جلسه 17
7,741 00:44:02
18
اسفار - جلد دوم - جلسه 18
10,247 00:58:18
19
اسفار - جلد دوم - جلسه 19
9,392 00:53:26
20
اسفار - جلد دوم - جلسه 20
10,264 00:58:23
21
اسفار - جلد دوم - جلسه 21
10,410 00:59:13
22
اسفار - جلد دوم - جلسه 22
7,876 00:44:48
23
اسفار - جلد دوم - جلسه 23
9,537 00:54:15
24
اسفار - جلد دوم - جلسه 24
9,722 00:55:19
25
اسفار - جلد دوم - جلسه 25
8,684 00:49:24
26
اسفار - جلد دوم - جلسه 26
10,348 00:58:52
27
اسفار - جلد دوم - جلسه 27
9,909 00:56:22
28
اسفار - جلد دوم - جلسه 28
9,646 00:54:53
29
اسفار - جلد دوم - جلسه 29
10,421 00:59:17
30
اسفار - جلد دوم - جلسه 30
7,875 00:44:48
31
اسفار - جلد دوم - جلسه 31
10,277 00:58:28
32
اسفار - جلد دوم - جلسه 32
9,380 00:53:22
33
اسفار - جلد دوم - جلسه 33
8,781 00:49:57
34
اسفار - جلد دوم - جلسه 34
9,367 00:53:17
35
اسفار - جلد دوم - جلسه 35
7,562 00:43:01
36
اسفار - جلد دوم - جلسه 36
9,162 00:52:07
37
اسفار - جلد دوم - جلسه 37
7,650 00:43:31
38
اسفار - جلد دوم - جلسه 38
7,299 00:41:31
39
اسفار - جلد دوم - جلسه 39
9,204 00:52:22
40
اسفار - جلد دوم - جلسه 40
9,282 00:52:48
41
اسفار - جلد دوم - جلسه 41
10,125 00:57:36
42
اسفار - جلد دوم - جلسه 42
9,616 00:54:42
43
اسفار - جلد دوم - جلسه 43
10,336 00:58:48
44
اسفار - جلد دوم - جلسه 44
9,106 00:51:48
45
اسفار - جلد دوم - جلسه 45
8,955 00:50:57
46
اسفار - جلد دوم - جلسه 46
9,503 00:54:04
47
اسفار - جلد دوم - جلسه 47
9,625 00:54:45
48
اسفار - جلد دوم - جلسه 48
9,531 00:54:13
49 اسفار - جلد دوم - جلسه 49 9,024 00:51:20
50 اسفار - جلد دوم - جلسه 50 9,864 00:56:07
51 اسفار - جلد دوم - جلسه 51 9,611 00:54:40
52 اسفار - جلد دوم - جلسه 52 8,753 00:49:48
53 اسفار - جلد دوم - جلسه 53 9,434 00:53:40
54 اسفار - جلد دوم - جلسه 54 8,194 00:46:37
55 اسفار - جلد دوم - جلسه 55 8,726 00:49:39
56 اسفار - جلد دوم - جلسه 56 6,734 00:38:19
57 اسفار - جلد دوم - جلسه 57 8,635 00:49:07
58 اسفار - جلد دوم - جلسه 58 8,292 00:47:10
59 اسفار - جلد دوم - جلسه 59 8,253 00:46:57
60 اسفار - جلد دوم - جلسه 60 8,082 00:45:59
61 اسفار - جلد دوم - جلسه 61 7,399 00:42:05
62 اسفار - جلد دوم - جلسه 62 8,536 00:48:33
63 اسفار - جلد دوم - جلسه 63 7,854 00:44:41
64 اسفار - جلد دوم - جلسه 64 8,398 00:47:46
65 اسفار - جلد دوم - جلسه 65 9,336 00:53:07
66 اسفار - جلد دوم - جلسه 66 6,015 00:34:13
67 اسفار - جلد دوم - جلسه 67 8,060 00:45:51
68 اسفار - جلد دوم - جلسه 68 6,977 00:39:42
69 اسفار - جلد دوم - جلسه 69 10,231 00:58:12
70 اسفار - جلد دوم - جلسه 70 9,399 00:53:28
71 اسفار - جلد دوم - جلسه 71 10,339 00:58:49
72 اسفار - جلد دوم - جلسه 72 8,956 00:50:57
73 اسفار - جلد دوم - جلسه 73 9,885 00:56:14
74 اسفار - جلد دوم - جلسه 74 9,182 00:52:14
75 اسفار - جلد دوم - جلسه 75 9,382 00:53:23
76 اسفار - جلد دوم - جلسه 76 7,882 00:44:50
77 اسفار - جلد دوم - جلسه 77 9,215 00:52:25
78 اسفار - جلد دوم - جلسه 78 9,063 00:51:33
79 اسفار - جلد دوم - جلسه 79 10,374 00:59:01
80 اسفار - جلد دوم - جلسه 80 9,369 00:53:18
81 اسفار - جلد دوم - جلسه 81 9,486 00:53:58
82 اسفار - جلد دوم - جلسه 82 9,322 00:53:02
83 اسفار - جلد دوم - جلسه 83 9,217 00:52:26
84 اسفار - جلد دوم - جلسه 84 9,474 00:53:54
85 اسفار - جلد دوم - جلسه 85 9,529 00:54:12
86 اسفار - جلد دوم - جلسه 86 8,873 00:50:29
87 اسفار - جلد دوم - جلسه 87 9,507 00:54:05
88 اسفار - جلد دوم - جلسه 88 10,362 00:58:57
89 اسفار - جلد دوم - جلسه 89 10,233 00:58:13
90 اسفار - جلد دوم - جلسه 90 9,144 00:52:01
91 اسفار - جلد دوم - جلسه 91 10,199 00:58:01
92 اسفار - جلد دوم - جلسه 92 9,921 00:56:26
93 اسفار - جلد دوم - جلسه 93 9,108 00:51:49
94 اسفار - جلد دوم - جلسه 94 7,459 00:42:26
95 اسفار - جلد دوم - جلسه 95 9,221 00:52:28
96 اسفار - جلد دوم - جلسه 96 9,637 00:54:49
97 اسفار - جلد دوم - جلسه 97 9,950 00:56:36
98 اسفار - جلد دوم - جلسه 98 10,150 00:57:45
99 اسفار - جلد دوم - جلسه 99 9,477 00:53:55
100 اسفار - جلد دوم - جلسه 100 9,264 00:52:42
101 اسفار - جلد دوم - جلسه 101 10,332 00:58:47
102 اسفار - جلد دوم - جلسه 102 8,229 00:46:49
103 اسفار - جلد دوم - جلسه 103 8,241 00:46:53
104 اسفار - جلد دوم - جلسه 104 9,662 00:54:58
105 اسفار - جلد دوم - جلسه 105 9,861 00:56:06
106 اسفار - جلد دوم - جلسه 106 9,395 00:53:27
107 اسفار - جلد دوم - جلسه 107 9,585 00:54:32
108 اسفار - جلد دوم - جلسه 108 9,466 00:53:51
109 اسفار - جلد دوم - جلسه 109 10,202 00:58:02
110 اسفار - جلد دوم - جلسه 110 9,539 00:54:16
111 اسفار - جلد دوم - جلسه 111 9,836 00:55:57
112 اسفار - جلد دوم - جلسه 112 9,461 00:53:49
113 اسفار - جلد دوم - جلسه 113 9,978 00:56:46
114 اسفار - جلد دوم - جلسه 114 9,602 00:54:37
115 اسفار - جلد دوم - جلسه 115 9,897 00:56:18
116 اسفار - جلد دوم - جلسه 116 8,880 00:50:31
117 اسفار - جلد دوم - جلسه 117 9,177 00:52:12
118 اسفار - جلد دوم - جلسه 118 8,216 00:46:44
119 اسفار - جلد دوم - جلسه 119 9,037 00:51:25
120 اسفار - جلد دوم - جلسه 120 10,451 00:59:27

 

هی گنه کرديم و گفتيم خدا مي بخشد...
عذر آورديم و گفتيم خدا مي بخشد...
آخر اين بخشش و اين عفو و کرامت تا کي...!!!
او رحيم است ولي ننگ و خيانت تا کی...!!!
بخششي هست ولي قهر و عذابي هم هست...
آي مردم به خدا روز حسابي هم هست...
زندگي در گذر است...
آدمي رهگذر است....
زندگي يک سفر است....
آدمي همسفر است...
آنچه مي ماند از او راه و رسم سفر است...
 
"رهگذر ميگذرد"
جمعه 24 مرداد 1393  2:38 PM
تشکرات از این پست
alifanoodi
alifanoodi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 17248
محل سکونت : خراسان جنوبی

«آموزش اسفار» توسط علامه مصباح یزدی جلد سوم

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1
اسفار - جلد سوم - جلسه 1 - بخش 1
12,167 01:09:13
2
اسفار - جلد سوم - جلسه 1 - بخش 2
14,336 01:21:33
3 اسفار - جلد سوم - جلسه 1 - بخش 3 10,417 00:59:16
4 اسفار - جلد سوم - جلسه 2 - بخش 1 10,750 01:01:09
5 اسفار - جلد سوم - جلسه 2 - بخش 2 9,209 00:52:23
6
اسفار - جلد سوم - جلسه 3
10,749 01:01:09
7
اسفار - جلد سوم - جلسه 4
15,527 01:28:20
8
اسفار - جلد سوم - جلسه 5
10,372 00:59:00
9
اسفار - جلد سوم - جلسه 6
10,422 00:59:18
10
اسفار - جلد سوم - جلسه 7
10,614 01:00:23
11
اسفار - جلد سوم - جلسه 8
8,432 00:47:58
12
اسفار - جلد سوم - جلسه 9
14,899 01:24:45
13
اسفار - جلد سوم - جلسه 10
10,616 01:00:24
14
اسفار - جلد سوم - جلسه 11
15,908 01:30:30
15
اسفار - جلد سوم - جلسه 12
10,381 00:59:03
16
اسفار - جلد سوم - جلسه 13
12,173 01:09:15
17
اسفار - جلد سوم - جلسه 14
11,924 01:07:50
18
اسفار - جلد سوم - جلسه 15
14,731 01:23:48
19
اسفار - جلد سوم - جلسه 16
14,926 01:24:55
20
اسفار - جلد سوم - جلسه 17
11,436 01:05:03
21
اسفار - جلد سوم - جلسه 18
15,496 01:28:09
22
اسفار - جلد سوم - جلسه 19
7,979 00:45:24
23
اسفار - جلد سوم - جلسه 20
15,214 01:26:33
24
اسفار - جلد سوم - جلسه 21
14,184 01:20:41
25
اسفار - جلد سوم - جلسه 22
10,701 01:00:53
26
اسفار - جلد سوم - جلسه 23
10,524 00:59:52
27
اسفار - جلد سوم - جلسه 24
10,405 00:59:11
28
اسفار - جلد سوم - جلسه 25
10,463 00:59:31
29
اسفار - جلد سوم - جلسه 26
6,432 00:36:35
30
اسفار - جلد سوم - جلسه 27
13,143 01:14:46
31
اسفار - جلد سوم - جلسه 28
12,786 01:12:44
32
اسفار - جلد سوم - جلسه 29
15,201 01:26:29
33
اسفار - جلد سوم - جلسه 30
7,141 00:40:37
34
اسفار - جلد سوم - جلسه 31
10,512 00:59:48
35
اسفار - جلد سوم - جلسه 32
9,819 00:55:51
36
اسفار - جلد سوم - جلسه 33
9,855 00:56:04
37
اسفار - جلد سوم - جلسه 34
15,325 01:27:11
38
اسفار - جلد سوم - جلسه 35
13,603 01:17:23
39
اسفار - جلد سوم - جلسه 36
10,529 00:59:54
40
اسفار - جلد سوم - جلسه 37
10,432 00:59:21
41
اسفار - جلد سوم - جلسه 38
10,317 00:58:41
42
اسفار - جلد سوم - جلسه 39
9,884 00:56:14
43
اسفار - جلد سوم - جلسه 40
8,819 00:50:10
44
اسفار - جلد سوم - جلسه 41
10,529 00:59:54
45
اسفار - جلد سوم - جلسه 42
10,747 01:01:08
46
اسفار - جلد سوم - جلسه 43
10,392 00:59:07
47
اسفار - جلد سوم - جلسه 44
10,456 00:59:29
48
اسفار - جلد سوم - جلسه 45
12,382 01:10:26
49
اسفار - جلد سوم - جلسه 46
10,361 00:58:57
50
اسفار - جلد سوم - جلسه 47
10,576 01:00:10
51
اسفار - جلد سوم - جلسه 48
10,355 00:58:54
52 اسفار - جلد سوم - جلسه 49 10,344 00:58:51
53 اسفار - جلد سوم - جلسه 50 10,491 00:59:41
54 اسفار - جلد سوم - جلسه 51 10,477 00:59:36
55 اسفار - جلد سوم - جلسه 52 10,418 00:59:16
56 اسفار - جلد سوم - جلسه 53 13,363 01:16:01
57 اسفار - جلد سوم - جلسه 54 9,167 00:52:09
58 اسفار - جلد سوم - جلسه 55 10,592 01:00:15
59 اسفار - جلد سوم - جلسه 56 9,874 00:56:10
60 اسفار - جلد سوم - جلسه 57 10,672 01:00:43
61 اسفار - جلد سوم - جلسه 58 7,335 00:41:44
62 اسفار - جلد سوم - جلسه 59 10,269 00:58:25
63 اسفار - جلد سوم - جلسه 60 6,959 00:39:35
64 اسفار - جلد سوم - جلسه 61 10,468 00:59:33
65 اسفار - جلد سوم - جلسه 62 10,316 00:58:41
66 اسفار - جلد سوم - جلسه 63 10,647 01:00:34
67 اسفار - جلد سوم - جلسه 64 10,635 01:00:30
68 اسفار - جلد سوم - جلسه 65 10,527 00:59:53
69 اسفار - جلد سوم - جلسه 66 9,751 00:55:28
70 اسفار - جلد سوم - جلسه 67 10,322 00:58:43
71 اسفار - جلد سوم - جلسه 68 10,573 01:00:09
72 اسفار - جلد سوم - جلسه 69 10,695 01:00:51
73 اسفار - جلد سوم - جلسه 70 13,839 01:18:44
74 اسفار - جلد سوم - جلسه 71 10,762 01:01:13
75 اسفار - جلد سوم - جلسه 72 10,644 01:00:33
76 اسفار - جلد سوم - جلسه 73 10,582 01:00:12
77 اسفار - جلد سوم - جلسه 74 10,027 00:57:03
78 اسفار - جلد سوم - جلسه 75 10,486 00:59:39
79 اسفار - جلد سوم - جلسه 76 10,881 01:01:54
80 اسفار - جلد سوم - جلسه 77 15,911 01:30:31
81 اسفار - جلد سوم - جلسه 78 10,596 01:00:17
82 اسفار - جلد سوم - جلسه 79 10,378 00:59:02
83 اسفار - جلد سوم - جلسه 80 9,484 00:53:57
84 اسفار - جلد سوم - جلسه 81 15,285 01:26:57
85 اسفار - جلد سوم - جلسه 82 10,483 00:59:38
86 اسفار - جلد سوم - جلسه 83 10,422 00:59:17
87 اسفار - جلد سوم - جلسه 84 8,501 00:48:22
88 اسفار - جلد سوم - جلسه 85 10,285 00:58:31
89 اسفار - جلد سوم - جلسه 86 10,331 00:58:46
90 اسفار - جلد سوم - جلسه 87 10,371 00:59:00
91 اسفار - جلد سوم - جلسه 88 10,694 01:00:50
92 اسفار - جلد سوم - جلسه 89 10,572 01:00:09
93 اسفار - جلد سوم - جلسه 90 9,586 00:54:32
94 اسفار - جلد سوم - جلسه 91 13,963 01:19:26
95 اسفار - جلد سوم - جلسه 92 10,504 00:59:45
96 اسفار - جلد سوم - جلسه 93 10,516 00:59:49
97 اسفار - جلد سوم - جلسه 94 10,752 01:01:10
98 اسفار - جلد سوم - جلسه 95 10,500 00:59:44
99 اسفار - جلد سوم - جلسه 96 10,420 00:59:17
100 اسفار - جلد سوم - جلسه 97 13,788 01:18:26
101 اسفار - جلد سوم - جلسه 98 10,084 00:57:22
102 اسفار - جلد سوم - جلسه 99 10,514 00:59:49
103 اسفار - جلد سوم - جلسه 100 10,409 00:59:13
104 اسفار - جلد سوم - جلسه 101 10,607 01:00:20
105 اسفار - جلد سوم - جلسه 102 10,717 01:00:58
106 اسفار - جلد سوم - جلسه 103 10,651 01:00:36
107 اسفار - جلد سوم - جلسه 104 9,778 00:55:38
108 اسفار - جلد سوم - جلسه 105 10,220 00:58:08
109 اسفار - جلد سوم - جلسه 106 10,082 00:57:21
110 اسفار - جلد سوم - جلسه 107 10,098 00:57:27
111 اسفار - جلد سوم - جلسه 108 10,635 01:00:30
112 اسفار - جلد سوم - جلسه 109 8,865 00:50:26
113 اسفار - جلد سوم - جلسه 110 15,727 01:29:28
114 اسفار - جلد سوم - جلسه 111 10,136 00:57:40
115 اسفار - جلد سوم - جلسه 112 7,944 00:45:12
116 اسفار - جلد سوم - جلسه 113 10,220 00:58:08
117 اسفار - جلد سوم - جلسه 114 10,662 01:00:39
118 اسفار - جلد سوم - جلسه 115 8,858 00:50:24
119 اسفار - جلد سوم - جلسه 116 7,570 00:43:04
120 اسفار - جلد سوم - جلسه 117 9,036 00:51:24
121 اسفار - جلد سوم - جلسه 118 9,485 00:53:57
122 اسفار - جلد سوم - جلسه 119 8,857 00:50:23
123 اسفار - جلد سوم - جلسه 120 9,255 00:52:39
124 اسفار - جلد اول - جلسه 121 8,514 00:48:26
125 اسفار - جلد اول - جلسه 122 9,311 00:52:58
126 اسفار - جلد اول - جلسه 123 9,158 00:52:06
127 اسفار - جلد اول - جلسه 124 7,997 00:45:29
128 اسفار - جلد اول - جلسه 125 9,034 00:51:24
129 اسفار - جلد اول - جلسه 126 8,633 00:49:07
130 اسفار - جلد اول - جلسه 127 8,067 00:45:54
131 اسفار - جلد اول - جلسه 128 8,371 00:47:37
132 اسفار - جلد اول - جلسه 129 7,863 00:44:44
133 اسفار - جلد اول - جلسه 130 9,036 00:51:24
134 اسفار - جلد اول - جلسه 131 9,337 00:53:07

 

هی گنه کرديم و گفتيم خدا مي بخشد...
عذر آورديم و گفتيم خدا مي بخشد...
آخر اين بخشش و اين عفو و کرامت تا کي...!!!
او رحيم است ولي ننگ و خيانت تا کی...!!!
بخششي هست ولي قهر و عذابي هم هست...
آي مردم به خدا روز حسابي هم هست...
زندگي در گذر است...
آدمي رهگذر است....
زندگي يک سفر است....
آدمي همسفر است...
آنچه مي ماند از او راه و رسم سفر است...
 
"رهگذر ميگذرد"
جمعه 24 مرداد 1393  2:39 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها