0

با كدام توجيه؟! انتقاد شريعتمداري از بركناري متكي

 
Hosyin
Hosyin
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 1437
محل سکونت : اصفهان

با كدام توجيه؟! انتقاد شريعتمداري از بركناري متكي

با كدام توجيه؟!
انتقاد شريعتمداري از بركناري متكي
جام جم آنلاين: حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان در يادداشتي با عنوان "با کدام توجيه ؟!" از برکناري متکي انتقاد کرده است.

وي در يادداشت خود كه در روزنامه امروز كيهان به چاپ رسيده نوشته است؛در اصل يکصدوسي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل کند» و در اصل يکصدوسي و پنجم همان قانون تصريح شده است که؛ «رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند، حداکثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد». بنابراين عزل آقاي منوچهر متکي از وزارت امور خارجه و انتصاب همزمان آقاي دکتر علي اکبر صالحي به سرپرستي اين وزارتخانه که عصر ديروز طي دو حکم جداگانه از سوي رياست محترم جمهوري صورت پذيرفت، اقدامي کاملا قانوني و در حوزه اختياراتي بوده است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رئيس جمهور محترم کشورمان داده است. اما در قانون اساسي نيامده است که رئيس جمهور مکلف است وزير امور خارجه کابينه خود را دقيقا هنگامي که به عنوان ماموريت رسمي در يک سفر خارجي به سر مي برد، از وزارت برکنار کند! و يا در هيچ رساله اي به رئيس جمهور محترم توصيه نشده است که مثلا؛ «مستحب است وزير امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشوراي حسيني(ع) عزل شود و تاخير در برکناري او تا پايان تاسوعا و عاشورا، کراهت داشته و خلاف احتياط است»!

شريعتمداري اينگونه ادامه داده است؛نگارنده به هر دو برادر بزرگوار، آقايان متکي و صالحي ارادت داشته و آنها نيز از اين ارادت بي خبر نيستند و اساسا موضوع اين وجيزه درباره چرايي پايان دادن به مسئوليت يکي از آن دو برادر عزيز و سپردن مسئوليت به برادر عزيز ديگر نيست، سخن آن است که اين عزل و نصب بر فرض ضرورت- که تشخيص آن مطابق قانون اساسي برعهده رئيس جمهور و از اختيارات ايشان است- مي توانست به دور از برخي جوانب احتمالا توهم آفرين نيز صورت پذيرد.

مدير مسئول روزنامه كيهان با انتقاد از نوع بركناري وزير خارجه نوشته است؛عزل آقاي منوچهر متکي در حالي که وي به عنوان وزير امور خارجه در ماموريت رسمي خارج از کشور به سر مي برد، اين توهم را در اذهان عمومي و طرف هاي خارجي پديد مي آورد که کدام ضرورت و مسئله فوري و فوتي در کار بوده است که آقاي دکتر احمدي نژاد حتي درنگ يک روزه يا چند ساعته براي عزل وزير خارجه کابينه خويش را هم جايز ندانسته و نه فقط حکم عزل او را صادر کرده است بلکه لازم ديده خبر مربوط به صدور اين حکم را بلافاصله در اختيار رسانه ها نيز قرار دهد! چرا...؟! در عرف شناخته شده سياسي، عزل يک وزير در حال ماموريت- آنهم ماموريت خارجي وزير خارجه- علاوه بر آن که نشانه بروز ناگهاني اخلال در سياست خارجي يک کشور تلقي مي شود، اهانت آشکار به شخصيت وزير عزل شده نيز هست و اين تلقي را - چه بخواهيم و چه نخواهيم- در پي خواهد داشت که يکي از رخدادهاي اخير سياست خارجي کشور- روي واژه اخير تاکيد مي شود- رضايت رئيس جمهور را به دنبال نداشته است! و اما، چرا يکي از رخدادهاي اخير؟!

پاسخ روشن است، زيرا چنانچه نارضايتي مورد اشاره مربوط به گذشته و چرخه عمومي سياست خارجي کشور باشد، عزل وزير خارجه در حال ماموريت خارجي معني ندارد! بديهي است که سياست خارجي کشورمان، چه در عرصه منطقه اي، چه بين المللي و مخصوصا در اجلاس چند روز گذشته ژنو 3 با دستاوردهاي بزرگ و خيره کننده اي روبرو بوده است، تا آنجا که دشمنان تابلودار نيز توان انکار آن را نداشته اند بنابراين از يکسو، علت عزل آقاي متکي نمي تواند تازه و جديد بوده و طي چند روز اخير پديد آمده باشد و از سوي ديگر برکناري شتابزده ايشان بي آن که علتي در روزهاي اخير داشته باشد، قابل توجيه و تفسير نيست. و سؤال اين است؛ پس ماجرا چيست؟! و در روزهاي اخير چه اتفاقي افتاده است که جناب احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم کشورمان، صبر و درنگ يک روزه يا چند ساعته را نيز براي عزل و برکناري ايشان جايز ندانسته است؟! مخصوصا آن که پيش از اين هم آقاي رئيس جمهور در پي جابه جايي وزير خارجه کابينه خويش بود و البته، بعدها، بنا به عللي از آن منصرف شد.

حسين شريعتمداري در بخش ديگري از ياددشت خود به مسائلي كه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده اشاره كرده و نوشته است؛چند ماه قبل، وقتي آقاي رئيس جمهور، چند تن از نزديکان خود از جمله آقاي اسفنديار رحيم مشايي را به عنوان نماينده ويژه خود در امور خاورميانه، آفريقا، آسيا و... منصوب کرد، اين اقدام ايشان با اعتراض آقاي متکي روبرو شد که معتقد بود انتصاب نماينده ويژه، حرکتي موازي در سياست خارجي و آسيب رسان است و اما، پس از تأکيد رهبرمعظم انقلاب بر اجتناب و پرهيز دولت از موازي کاري در سياست خارجي، رئيس جمهور محترم احکام صادره را لغو و مسئوليت نمايندگان ويژه را به «مشاور» تغيير داد. ولي سه روز قبل، آقاي اسفنديار رحيم مشايي حامل پيام رئيس جمهور به ملک عبدالله پادشاه اردن بود.

اين مأموريت آقاي مشايي با جايگاه رسمي وي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور همخواني چنداني ندارد و به پست و جايگاه «مأمور ويژه» شبيه تر است شايد اين مأموريت با اعتراض آقاي متکي روبرو شده باشد! و... شايد هم علت ديگري در ميان باشد... و در هر دو حالت، شايسته تر آن بود که رياست محترم جمهوري لااقل تا بازگشت آقاي متکي از مأموريت خارج کشور، صدور حکم عزل ايشان را به تأخير مي انداختند، تا خداي نخواسته تصور نشود رئيس جمهور محترم تاب کمترين انتقاد به رئيس دفتر خويش را ندارند.

 سنگینی باری که خدا به دوش ما می گذارد آنقدر نیست که کمرمان راخرد کند بلکه آنقدر است که ما را برای دعا به زانو در آورد.


 

چهارشنبه 24 آذر 1389  12:38 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها