0

اجراي نمايش مقتل

 
leila0033
leila0033
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1388 
تعداد پست ها : 4855
محل سکونت : تهران

اجراي نمايش مقتل

 
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" از 21 آذر ماه در تالار اصلي مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود.-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
اجراي نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي".-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" از 21 آذر ماه در تالار اصلي مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود.-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" در تالار اصلي مجموعه تئاتر .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38
باز سازي تصاويري از 10 فراز عاشورا در نمايش مقتل به كارگرداني "محمود رضا رحيمي" .-9034
تاریخ: 23/09/1389 - 10:38

 


 

سه شنبه 23 آذر 1389  12:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها