شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه کشتی سازی بوشهر
نیازمند تخصص های ذیل می باشد متقاضیان حائز شرایط برای درج سوابق به  بخش “دعوت به همکاری” مراجعه نمایند.

کارشناس بخش مهندسی

-         ۲  نفر مهندس کشتی سازی حداقل سابقه ۲ سال

-         فعالیت در زمینه طراحی و برنامه ریزی

کارشناس بخش QC

-         ۲ نفر مهندس متالوژی یا مکانیک حداقل سابقه ۲ سال

-         فعالیت در زمینه بازرسی جوش کنترل مواد و کارهای QC و تجربه در پروژه های کشتی سازی

کارشناس HSE

-         ۱ نفر کارشناس یا تکنسین HSE با ۲ الی ۳ سال سابقه در کارهای کشتی سازی یا Offshore یا کارهای صنعتی

کارشناس اجرایی

-         ۲ نفر کارشناس مکانیک یا عمران یا تکنسین مکانیک

-         تجربه در ساخت شناور و کارهای فلزی مشابه و یا