0

اندازة دانه‌ها Grain size

 
DRAGON333
DRAGON333
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1391 
تعداد پست ها : 8083
محل سکونت : سیستان و بلوچستان خاش

اندازة دانه‌ها Grain size

اندازه دانه‌ها (Grain size) يکى از ويژگيهاى توصيفى سنگهاى رسوبى است. مقياس اندازه‌گيرى دانه‌ها که به مقياس udden – wentworth معروف است توسط اُدن (udden) بوجود آمد که در آن اندازه هر گروه (به ميليمتر) در برابر اندازة گروه قبلى مى‌باشد. ونت ورث (wentworth) نيز هر گروه را در اين مقياس نامگذارى نمود. مقياس فاى (Ø) که براى سهولت در محاسبات و کارهاى آمارى بکار ميرود توسط کرومباين (Krumbein) ابداع شد که مقياس لگاريتمى udden-wentworth مى‌باشد. تبديل اندازه از ميليمتر به Ø از رابطه Ø=Log2.D که در آن D قطر ذرات مى‌باشد، بدست مى‌آيد.
. سنگى که از دانه‌هاى بزرگتر از 2 ميليمتر درست شده باشد رودايت (Rudite) نام دارد که شامل کنگلومراها و برشها ميباشد. ماسه سنگها (Arenits) اندازه‌اى بين 2 و 62% ميليمتر دارند. لوتيت‌ها (Lutites) از سيلت‌استون‌ها (siltestones) که اندازه‌اى بين 06/0 ميليمتر تا 4 ميکرون دارند و رسها (clay) که اندازه ذراتشان کمتر از 4 ميکرون مى باشد، تشکيل شده‌اند.
 
نام سنگهاى رسوبى
termz
نام گروهها
phi
فاى
 
mm
ميليمتر
روديت‌ها
Rudites
gravels
boulders
-8
-7
 
256
128
کنگلومرا
conylomerate
cobbles
-6
-5
 
64
32
برشها
breccias
Pebbles
 
-4
-3
-2
 
16
8
4
ماسه‌سنگها
 
Arenites
يا
Sanstones
خيلى درشت متوسط ريز خيلى‌ريز
granules
 
 
sand
-9
0
1
2
3
4
 
2
.5
1
.25
.125
.0625
سيلت استونها
 
Siltstones
درشت
متوسط ريز خيلى‌ريز
 
 
silt
 
clay
5
6
7
8
 
 
.0312
.0156
.0078
.0039
رس سنگها
Claystone
 
 
 
 
 
 

مُد – (mode): عبارتست از فراوانترين اندازه در يک سنگ رسوبى – اکثر رسوبات يک مده (unimodal) هستند يعنى يک گروه نسبت به گروه‌هاى ديگر از نظر فراوانى غلبه دارد.

شنبه 30 فروردین 1393  1:00 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها