0

نمایش پیام در پیشخوان وردپرس

 
razoor_77
razoor_77
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 799
محل سکونت : اصفهان

نمایش پیام در پیشخوان وردپرس

اگه از وردپرس استفاده کرده باشید حتما با یک سری پیغام هایی مواجه می شید که یکبار نشون داده می شن و دیگه از بین می رن.مثل پیام هایی که بعد از نصب افزونه ی Yoast مشاهده می کنید و یا پیغام هایی که بعد نصب قالب صحیفه مشاهده می کنید.امروز می خواهیم یاد بدیم که چگونه اینپیغام ها رو بسازید.پس با ما باشید.

3zar.ir 765 300x233 نمایش پیام در پیشخوان وردپرس

از مزایای مفید استفاده از این روش آن است که شما را قادر میسازد این پیغام را در هر کجای پیشخوان وردپرس به نمایش در بیاورید ، برای مثال اگر شما تمایل دارید پیام خود را در قسمتی همانند “تنظیمات” که در منوی سمت راست پیشخوان وردپرس فارسی قرار دارد به نمایش در آورید تنها کافیست آیدی و یا کلاسی را که گزینه تنظیمات در آن آورده شده است با مقدار پیش فرضی که قرار داده شده است جایگزین کنید که برای راحتی شما دوستان تمامی کلاس ها و آیدی های پیش فرض موجود در پیشخوان وردپرس فارسی را برای استفاده شما آماده کرده ایم :

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
.wp-first-item  پيشخوان<br />
#menu-posts  نوشته ها<br />
#menu-media  رسانه<br />
#menu-pages  برگه ها<br />
#menu-comments  ديدگاه ها<br />
#menu-appearance  نمايش<br />
#menu-plugins  افزونه ها<br />
#menu-users  کاربران<br />
#menu-tools  ابزارها<br />
#menu-settings  تنظيمات<br />
#dashboard_right_now  هم اکنون<br />
#dashboard_quick_press  نوشتن فوری<br />
#dashboard_recent_comments  آخرين ديدگاه ها<br />
#dashboard_recent_drafts  آخرين پيش نويس ها<br />
#dashboard_primary  وبلاگ وردپرس<br />
#dashboard_secondary  ديگر اخبار وردپرس<br />
#dashboard_incoming_links  پيوندهای ورودی<br />
#dashboard_plugins  افزونه ها

 

برای نمایش پیام تنها کافیست کدهای زیر را به فایل فانکشن قالب وردپرس اضافه کنید:

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
function thsp_enqueue_pointer_script_style( $hook_suffix ) {<br />
$enqueue_pointer_script_style = false;<br />
$dismissed_pointers = explode( ',', get_user_meta( get_current_user_id(), 'dismissed_wp_pointers', true ) );<br />
if( !in_array( 'thsp_settings_pointer', $dismissed_pointers ) ) {<br />
$enqueue_pointer_script_style = true;<br />
add_action( 'admin_print_footer_scripts', 'thsp_pointer_print_scripts' );<br />
}<br />
if( $enqueue_pointer_script_style ) {<br />
wp_enqueue_style( 'wp-pointer' );<br />
wp_enqueue_script( 'wp-pointer' );<br />
}<br />
}<br />
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'thsp_enqueue_pointer_script_style' );<br />
function thsp_pointer_print_scripts() {<br />
$pointer_content  = &quot;&lt;h3&gt;س&lt;/h3&gt;&quot;;<br />
$pointer_content .= &quot;&lt;p&gt;همه ی دنیای یک وردپرس کار &lt;/p&gt;&quot;;<br />
?&gt;<br />
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;<br />
//&lt;![CDATA[<br />
jQuery(document).ready( function($) {<br />
$('#dashboard_right_now').pointer({<br />
content:                '&lt;?php echo $pointer_content; ?&gt;',<br />
position:               {<br />
edge:   'right',<br />
align:  'center'<br />
},<br />
pointerWidth:   350,<br />
close:                  function() {<br />
$.post( ajaxurl, {<br />
pointer: 'thsp_settings_pointer',<br />
action: 'dismiss-wp-pointer'<br />
});<br />
}<br />
}).pointer('open');<br />
});<br />
//]]&gt;<br />
&lt;/script&gt;<br />
&lt;?php } ?&gt;

 

بعد از اضافه کردن کد به پوسته وردپرس و جاگذاری متن و عنوان مورد نظر می بایست در خط 30 این کد نام کلاس و یا آیدی مورد نظر خود را وارد نمایید که همانطور که در نمونه ی زیر مشاهده میکنید “ابزارک هم اکنون” را به عنوان محلی برای نمایش پیام انتخاب نموده ایم :

 

1
$('#dashboard_right_now').pointer({
 
 

منبع: سزار

یک شنبه 24 فروردین 1393  1:47 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها