0

آشنایی با اسلحه دراگونوف

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

فيتيله باروتي

انواع مجموعه ها و خرجهاي تخريبي مخصوص را نام ببريد؟ خرجهاي گود ـ اژدر بنگال ـ خرج زنجيري كمت ـ خرج تخريبي ـ يونيورسال (انگشتانه تخريب)

خرجهاي گود را توضيح دهيد؟ مواد منفجره هايي كه به صورت مخروطي شكل بسته بندي شده كه در راس مخروط سوراخ بوده و محل قرار دادن انواع چاشني ها مي باشد.

خرجهاي اژدربنگال را شرح دهيد؟ 10 قسمت اصلي بشكل لوله هاي استوانه اي فلزي حاوي ماده منفجره بوده و به قطر 2 و يك هشتم اينچ كه دو سر اين لوله ها محل قرار دادن انواع چاشني ها مي باشد.

انواع فيتيله ها و چاشني هاي ابزار تخريب را شرح دهيد؟ 1- فيتيله باروتي 2- فيتيله انفجاري 3- چاشني ها

فيتيله باروتي را شرح دهيد؟ فيتيله باروتي وسيله اي است كه بسته توليد شده توسط كبريت يا آتش زنه را هدايت نموده و به چاشني ساده مي رساند. بطور كلي در ارتش دو نوع فيتيله باروتي موجود است. فيتيله باروتي نظير بسته باروتي زماني (ام 700) كه هر كدام را مي توان به جاي ديگر استفاده كرد.

فيتيله باروتي را نام ببريد؟ فيتيله بي خطر ـ فيتيله زماني (ام 700)

 

فيتيله انفجاري را شرح دهيد؟ اين فيتيله عبارتست از يك رشته ماده منفجره پتن يا (آر ـ دي ـ ايكس) كه درون يك پوشش پارچه اي قرار دارد و سطح خارجي آن نيز مي تواند رد شده و سپس يك لايه پارچه اي آغشته به روم يا روپوش پلاسايكي در سطح خارجي آن قرار داده شده است.

چاشني ها را شرح دهيد؟ چاشني ها براي انفجار مواد منفجره تندشكن بكار مي رود و بطوري ساخته شده اند كه در داخل سوراخ هاي محل چاشني ها خرجهاي مواد منفجره درست شده اند كه در اثر حرارت و سوزش فيتيله منفجر مي گردند.

انواع چاشني ها را نام ببريد؟ الف) چاشني ساده (غيرالكتريكي) ب) چاشني الكتريكي

آتش زنه ها و چاشني خوران را نام ببريد؟ 1- فيتيله باروتي 2- فيتيله زماني 3- آتش زنه (ام-600)

فيتيله زماني را شرح دهيد؟ اين نوع شبيه فيتيله باروتي بي خطر بوده و با اين تفاوت كه داراي روپوش پلاستيكي است و در روي اين فيتيله بفواصل 1 تا 5 فوتي علامتهاي رنگي تكي و به فواصل 5 فوتي علامت هاي زرد رنگ زوجي در روي روپوش پلاستيكي جهت سهولت در اندازه گيري تعبيه شده است.

آتش زنه (ام-600) را توضيح دهيد؟ آتش زنه ام – 600 وسيله اي است براي آتش زدن فيتيله باروتي كه در كليه شرايط جوي قابل استفاده مي باشد، آتش زنه داراي ضامن و حلقه كشش مي باشد كه براي استفاده كردن، فيتيله باروتي را در داخل آتش زنه قرار داده، برگه ضامن را در مي آوريم و سپس حلقه كشش را بيرون مي كشيم و اگر عمل ننمود مي توان دوباره حلقه را به داخل فشار داده و دوباره بيرون كشيد تا خوب عمل نمايد.

یک شنبه 21 دی 1393  4:38 AM
تشکرات از این پست
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

انبار مواد منفجره

1. هرگز چاشني و مواد منفجره را يكجا انبار نكنيد.

2. هيچگونه آهن يا وسايل آتش زا (جرقه زننده) را در انبار مواد منفجره جاي ندهيد.

3. لوازم مختلف را در انبارهاي مواد منفجره قرار ندهيد.

4. صندوفها و جعبه هاي مواد منفجره را در داخل انبارها و يا در فاصله كمتر از 5 فوت از انبار باز نمائيد.

5- كفش هايي كه داراي ميخ هاي نمايان، نعل فلزي و يا پين فلزيست، در انبار نپوشيد و از پوتين لاستيكي، گالش و مانند آنها استفاده كنيد.

6- فشنگها و بسته هاي مسلح شده مواد منفجره را در انبار نگه نداريد.

7- از كشيدن، پرتاب كردن و انداختن صندوقهاي مواد منفجره در انبار خودداري نمائيد.

8- درب انبار مواد منفجره را همواره مسدود و قفل نمائيد و فقط يك نفر بايد مسئول انبار و توزيع مواد منفجره باشد.

9- اجازه سيگار كشيدن، درون يا نزديك انبار به هيچ وجه داده نشود.

10- ديناميت و مواد منفجره نيتروگليسيرين را همواره طوري انبار كنيد كه فشنگها به وضع افقي قرار گيرند.

11- كف انبار را هميشه تميز و پاكيزه نگهداريد.

12- محوطه دور انبار را از گياه و خاشاك پاك كرده و برگهاي خشك شده را از انبار دور كنيد و در انبار از چرغ قوه هاي مجاز يا چراغهاي الكتريكي مصوبه استفاده نمائيد.

13- جعبه هاي دست خورده و نيم پر مواد منفجره را از صندوقهاي پر جدا و همواره درب آنها را ببنديد.

14- داخل كردن كبريت و فندك و هر نوع وسايل آتش زا يا جرقه زننده به انبار ممنوع بوده و توصيه مي شود اين نكات و اقدامات روي تابلوئي نوشته و به ديوار انبار نصب شده تا هميشه مدنظر باشد.

یک شنبه 21 دی 1393  4:39 AM
تشکرات از این پست
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

مواد منفجره

مواد منفجره

مواد منفجره را تعريف كنيد؟ مواد منفجره بر حسب سرعتي كه دارند تغيير شكل مي دهند و به دو دسته تقسيم مي شوند :

الف) تندشكن : به موادي اطلاق مي شود كه تغيير شكل از آن جامد يا مايع به گاز با سرعت خيلي زياد صورت مي گيرد. مانند (تي ان تي)

ب) كندشكن : موادي هستند كه تغيير شكل آن از حالت جامد يا مايع به گاز با سرعت خيلي كم صورت مي گيرد مانند : (باروت سياه)

سرعت انفجار مواد منفجره : سرعت امواج از ميان مواد منفجره بر حسب فوق در ثانيه را سرعت انفجار گويند.

یک شنبه 21 دی 1393  4:40 AM
تشکرات از این پست
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

خصوصيات مواد منفجره نظامي

خصوصيات مواد منفجره نظامي

خصوصيات مواد منفجره نظامي را تعريف كنيد؟

1- مواد اوليه به سادگي تهيه شده و از نظر اقتصادي ارزان باشد.

2- در مقابل ضربه و اصطلاك داراي حساسيت كم باشد.

3- در انفجار از شدت و سرعت مناسبي برخوردار باشد.

4- اثبات كافي از نظر قابل استفاده بودن در مدت طولاني نگهداري در انبارها و در شرايط مختلف جوي مختلف باشد.

5- وزن مخصوص زيادي داشته باشد.

6- در مدت انبار كردن و حمل و نقل از نظر توليد گازهاي سمي خطر كمتري را داشته باشد.

7- داراي شكل و ابعاد مناسب جهت بسته بندي و حمل و نقل باشد.

8- داراي قدرت زياد در مقابل حجم كمتر باشد.

یک شنبه 21 دی 1393  4:40 AM
تشکرات از این پست
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

انواع مواد منفجره نظامي

انواع مواد منفجره نظامي را نام ببريد؟ تي ان تي (تري نيتروتولوئين)، ديناميت، باروت سياه، خرجهاي خميري و ساير مواد منفجره.

تي ان تي را شرح دهيد؟ (تي ان تي) معمولي ترين ماده منفجره نظامي است كه به تنهايي بصورت خرج هاي انفجاري و تخريبي و يا در داخل مواد منفجره هاي ديگر به عنوان خرج كمكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ديناميتها را شرح دهيد؟ ديناميتها مواد منفجره اي هستند كه بيشتر براي انجام تخريبات عمومي، پاك كردن زمين و سنگ كني و نهركني مورد استفاده قرار مي گيرد. ديناميتها به دو نوع بازرگاني و نظامي تقسيم مي شود كه ديناميت نظامي به علت فاقد بودن نيتروگلسيرين داراي حساسيت كمتري نسبت به نوع بازرگاني خود دارد.

باروت سياه را شرح دهيد؟ باروت سياه تركيبي است از نيترات پتاسيم يا سديم و يا ذغال چوب يا سولفوريد؛ باروت سياه در ساختن فيتيله باروتي و آتش باروتي و آتش زنه ها به كار مي رود.

خرجهاي خميري را شرح دهيد؟ خرجهاي خميري خرجهايي هستند كه به صورت خميري بودن و براحتي مي توان آنها را شكل و حالت داده و شكل محل تخريب در آورده و دو نوع خرج خميري وجود دارد : خرج خميري C4 نسبت به خرج C3 قوي تر بوده و از اين خرجها بيشتر براي تخريب انواع آهن استفاده مي شود.

یک شنبه 21 دی 1393  4:41 AM
تشکرات از این پست
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

ساير مواد منفجره

پتن (در ساختمان فيتيله هاي انفجاري براي خرج كمكي استفاده مي شود).

(آر ـ دي ـ ايكس) در ساختمان چاشني ها به كار مي رود.

(نيترين) به عنوان خرج كمي به كار مي رود.

(آماتول) بجاي تي ان تي بكار مي رود و در ساختمان اژدر بنگالها استفاده مي شد.

تركيب : آ ـ 3 (بعنوان خرج كمكي در بعضي از اژدر بنگالها استفاده مي شود).

تركيب (به عنوان خرج اصلي در خرجهاي گود استفاده مي شود).

یک شنبه 21 دی 1393  4:43 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها