0

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده‌

 
daneshmandan
daneshmandan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : تیر 1389 
تعداد پست ها : 2202
محل سکونت : بوشهر

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده‌

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده‌
 
منظور از بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟
بدن انسان حجم مشخصي دارد و جريان‌هاي خوني مسير بسته‌اي را طي مي‌كنند. وقتي ضايعه‌اي در مسير عروق بدن به وجود آيد و در مسير عروق پارگي ايجاد شود، خون از مسير عروق خارج مي‌شود و بيرون مي‌آيد و خونريزي ايجاد مي‌شود كه اين خونريزي ممكن است در داخل بدن اتفاق بيفتد و ما متوجه آن نشويم، يا در سطح بيروني بدن به وجود آيد كه ما متوجه بروز خونريزي مي‌شويم.
 

انواع بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده را نام ببريد؟

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده 2 دسته هستند. يكي از بيماري‌هاي اكتسابي كه شايع‌ترين علل بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده است و بيشتر در اثر استفاده از دارو به وجود مي‌آيد، مخصوصا داروهايي كه بيماران قلبي  عروقي از آن مصرف مي‌كنند (مثل آسپيرين و آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي تيروئيد) و ديگري بيماري‌هاي ارثي خونريزي‌دهنده هستند كه از والدين به بچه‌ها به ارث مي‌رسد، مثل انواع هموفيلي.

نوزادان وقتي به دنيا مي‌آيند، معمولا نقاطي از سطح بدنشان داراي كبودي است  آيا اين كبودي نشان‌دهنده وجود بيماري‌ هموفيلي است؟

 خير. هر بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد، نقاطي كه در حين  متولد شدن ضربه مي‌خورد، دچار كبودي مي‌شود. پس هر كبودي نشان‌دهنده وجود هموفيلي نيست و پزشكان وقتي ببينند نوزادي كبودي بيش از حد دارد، بلافاصله از نوزاد تست انعقاد خون مي‌گيرند.

خانمي 50 ساله هستم كه به دنبال سندرم سينه‌اي كه داشتم تحت شيمي‌درماني قرار گرفتم. در آزمايش اخيري كه دادم، پلاكت خونم پايين (150 هزار عدد) بود، آيا مشكل خاصي وجود دارد؟

150 هزار عدد پلاكت ميزان حداقل طبيعي است و كاهش تا 100 هزار عدد را افت خفيف پلاكت مي‌گويند كه مشكلي ايجاد نمي‌كند. در واقع ميزان پلاكت تا رقم‌‌هاي 30 هزار و 50 هزار خونريزي ايجاد نمي‌كند و با مصرف اسيد فوليك پلاكت خون بالا مي‌رود، اما كاهش پلاكت خون به تنهايي نشانه بدي نيست.

علايم بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟

 خونريزي‌هاي ريزي كه به اندازه نوك سوزن هستند و معمولا در اندام تحتاني، بويژه ساق پا اتفاق مي‌افتد، نشان‌دهنده اختلالات مويرگي است.
 لكه‌ خونريزي‌هاي بزرگتر از نوك سوزن، باعث به وجود ‌آمدن لكه‌هاي كبود مي‌شود و در بيماران هموفيلي كبودي زياد ديده مي‌شود.
 خونريزي مثل خون دماغ در بچه‌ها و افراد ميانسال معمولا علت خاصي ندارد و در اثر خشك شدن بافت داخل بيني اتفاق مي‌افتد كه در اين مورد خون دماغي كه بكرات تكرار شود و حجم خونريزي زياد باشد و با گرفتن دست ‌بند نيايد، بايد جدي گرفته شود و نياز به بررسي از سوي پزشك دارد.

دكتر بابك بهار، فوق‌تخصص بيماري‌هاي خوني‌
آتنا حسن‌آبادي‌

 
بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده‌
 
منظور از بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟
بدن انسان حجم مشخصي دارد و جريان‌هاي خوني مسير بسته‌اي را طي مي‌كنند. وقتي ضايعه‌اي در مسير عروق بدن به وجود آيد و در مسير عروق پارگي ايجاد شود، خون از مسير عروق خارج مي‌شود و بيرون مي‌آيد و خونريزي ايجاد مي‌شود كه اين خونريزي ممكن است در داخل بدن اتفاق بيفتد و ما متوجه آن نشويم، يا در سطح بيروني بدن به وجود آيد كه ما متوجه بروز خونريزي مي‌شويم.
 

انواع بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده را نام ببريد؟

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده 2 دسته هستند. يكي از بيماري‌هاي اكتسابي كه شايع‌ترين علل بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده است و بيشتر در اثر استفاده از دارو به وجود مي‌آيد، مخصوصا داروهايي كه بيماران قلبي  عروقي از آن مصرف مي‌كنند (مثل آسپيرين و آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي تيروئيد) و ديگري بيماري‌هاي ارثي خونريزي‌دهنده هستند كه از والدين به بچه‌ها به ارث مي‌رسد، مثل انواع هموفيلي.

نوزادان وقتي به دنيا مي‌آيند، معمولا نقاطي از سطح بدنشان داراي كبودي است  آيا اين كبودي نشان‌دهنده وجود بيماري‌ هموفيلي است؟

 خير. هر بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد، نقاطي كه در حين  متولد شدن ضربه مي‌خورد، دچار كبودي مي‌شود. پس هر كبودي نشان‌دهنده وجود هموفيلي نيست و پزشكان وقتي ببينند نوزادي كبودي بيش از حد دارد، بلافاصله از نوزاد تست انعقاد خون مي‌گيرند.

خانمي 50 ساله هستم كه به دنبال سندرم سينه‌اي كه داشتم تحت شيمي‌درماني قرار گرفتم. در آزمايش اخيري كه دادم، پلاكت خونم پايين (150 هزار عدد) بود، آيا مشكل خاصي وجود دارد؟

150 هزار عدد پلاكت ميزان حداقل طبيعي است و كاهش تا 100 هزار عدد را افت خفيف پلاكت مي‌گويند كه مشكلي ايجاد نمي‌كند. در واقع ميزان پلاكت تا رقم‌‌هاي 30 هزار و 50 هزار خونريزي ايجاد نمي‌كند و با مصرف اسيد فوليك پلاكت خون بالا مي‌رود، اما كاهش پلاكت خون به تنهايي نشانه بدي نيست.

علايم بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟

 خونريزي‌هاي ريزي كه به اندازه نوك سوزن هستند و معمولا در اندام تحتاني، بويژه ساق پا اتفاق مي‌افتد، نشان‌دهنده اختلالات مويرگي است.
 لكه‌ خونريزي‌هاي بزرگتر از نوك سوزن، باعث به وجود ‌آمدن لكه‌هاي كبود مي‌شود و در بيماران هموفيلي كبودي زياد ديده مي‌شود.
 خونريزي مثل خون دماغ در بچه‌ها و افراد ميانسال معمولا علت خاصي ندارد و در اثر خشك شدن بافت داخل بيني اتفاق مي‌افتد كه در اين مورد خون دماغي كه بكرات تكرار شود و حجم خونريزي زياد باشد و با گرفتن دست ‌بند نيايد، بايد جدي گرفته شود و نياز به بررسي از سوي پزشك دارد.

دكتر بابك بهار، فوق‌تخصص بيماري‌هاي خوني‌
آتنا حسن‌آبادي‌

 

 
 
منظور از بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟
بدن انسان حجم مشخصي دارد و جريان‌هاي خوني مسير بسته‌اي را طي مي‌كنند. وقتي ضايعه‌اي در مسير عروق بدن به وجود آيد و در مسير عروق پارگي ايجاد شود، خون از مسير عروق خارج مي‌شود و بيرون مي‌آيد و خونريزي ايجاد مي‌شود كه اين خونريزي ممكن است در داخل بدن اتفاق بيفتد و ما متوجه آن نشويم، يا در سطح بيروني بدن به وجود آيد كه ما متوجه بروز خونريزي مي‌شويم.
 

انواع بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده را نام ببريد؟

بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده 2 دسته هستند. يكي از بيماري‌هاي اكتسابي كه شايع‌ترين علل بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده است و بيشتر در اثر استفاده از دارو به وجود مي‌آيد، مخصوصا داروهايي كه بيماران قلبي  عروقي از آن مصرف مي‌كنند (مثل آسپيرين و آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي تيروئيد) و ديگري بيماري‌هاي ارثي خونريزي‌دهنده هستند كه از والدين به بچه‌ها به ارث مي‌رسد، مثل انواع هموفيلي.

نوزادان وقتي به دنيا مي‌آيند، معمولا نقاطي از سطح بدنشان داراي كبودي است  آيا اين كبودي نشان‌دهنده وجود بيماري‌ هموفيلي است؟

 خير. هر بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد، نقاطي كه در حين  متولد شدن ضربه مي‌خورد، دچار كبودي مي‌شود. پس هر كبودي نشان‌دهنده وجود هموفيلي نيست و پزشكان وقتي ببينند نوزادي كبودي بيش از حد دارد، بلافاصله از نوزاد تست انعقاد خون مي‌گيرند.

خانمي 50 ساله هستم كه به دنبال سندرم سينه‌اي كه داشتم تحت شيمي‌درماني قرار گرفتم. در آزمايش اخيري كه دادم، پلاكت خونم پايين (150 هزار عدد) بود، آيا مشكل خاصي وجود دارد؟

150 هزار عدد پلاكت ميزان حداقل طبيعي است و كاهش تا 100 هزار عدد را افت خفيف پلاكت مي‌گويند كه مشكلي ايجاد نمي‌كند. در واقع ميزان پلاكت تا رقم‌‌هاي 30 هزار و 50 هزار خونريزي ايجاد نمي‌كند و با مصرف اسيد فوليك پلاكت خون بالا مي‌رود، اما كاهش پلاكت خون به تنهايي نشانه بدي نيست.

علايم بيماري‌هاي خونريزي‌دهنده چيست؟

 خونريزي‌هاي ريزي كه به اندازه نوك سوزن هستند و معمولا در اندام تحتاني، بويژه ساق پا اتفاق مي‌افتد، نشان‌دهنده اختلالات مويرگي است.
 لكه‌ خونريزي‌هاي بزرگتر از نوك سوزن، باعث به وجود ‌آمدن لكه‌هاي كبود مي‌شود و در بيماران هموفيلي كبودي زياد ديده مي‌شود.
 خونريزي مثل خون دماغ در بچه‌ها و افراد ميانسال معمولا علت خاصي ندارد و در اثر خشك شدن بافت داخل بيني اتفاق مي‌افتد كه در اين مورد خون دماغي كه بكرات تكرار شود و حجم خونريزي زياد باشد و با گرفتن دست ‌بند نيايد، بايد جدي گرفته شود و نياز به بررسي از سوي پزشك دارد.

دكتر بابك بهار، فوق‌تخصص بيماري‌هاي خوني‌
آتنا حسن‌آبادي‌

شنبه 20 آذر 1389  2:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها