0

چرا بهائیان نجسند؟

 
mohammad98
mohammad98
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 6815
محل سکونت : خراسان

چرا بهائیان نجسند؟

در سؤال یکی از کاربران جام نیوز آمد ه است: بسيار متأسفم كه بزرگاني چون شما بر نجاست بهائيان نظر داديد، فقط خواستم از شما خواهش كنم به جاي ذكر منابع از رديه ها كمي اثر خود ديانت بهائيان را هم بخوانيد و بدانيد هيچ وقت مخلوقات خداي بزرگ نجس نمي باشند، و خداوند همه انسانها را يك جور آفريده، پس سعي نكنيد مردم را بر عليه بهائيان بشورانيد و از خدا بترسيد.

 

در ابتدا از توصيه هاي پرسشگر محترم كه سعي در راهنمايي ما داشته اند ابراز تشكر مي كنيم. اما اينكه گفته اند خداوند هيچ مخلوقي را نجس نيافريده از ديدگاه شرع مقدس اسلام مورد پذيرش نمي باشد. زيرا برخي از مخلوقات مثل خون، مدفوع، بول، خوك و سگ از نظر اسلام ذاتاً نجس مي باشند.


و اما اينكه هيچ انساني را خداوند ذاتاً نجس نيافريده هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و تمام افراد بشر بالذات پاك و طاهر آفريده شده و حكم به نجاست ذاتي انسان غير معقول مي باشد،

 

لكن اين برخي از انسان ها هستند كه بالعرض نجاست را به جان خريده و از نظر اعتقادي و گرايشات قلبي همراه با عمل، پشت به دين حق نموده و به يك سلسله اوهام و خرافات و دين هاي ساختگي معتقد گشته و با ايجاد انحراف و گمراهي، عناد و دشمني خود را با خدا ثابت نمودهاند.


بهائيت يكي از اين فرقه ها است كه به مجرد رجوع و ورق زدن كتاب هاي اصلي آنان مثل بيان، اقدس و... و نيز كتاب هاي دفاعي آنها مثل فرائد و امثال آن، ارتداد و انحراف اين فرقه از دين اسلام براي هر كسي قابل اثبات بوده و نيز ساختگي بودن و بطلان آن بر طبق معيارهاي عقلي غير قابل انكار مي گردد.

 

همان گونه كه در فرقه بهائيت به صراحت به نسخ دين اسلام حكم شده و تمام اركان اساسي و ضروريات اسلام از قبيل نماز، حج، روزه، زكات، خاتميت، امامت و معاد مورد انكار قرار گرفته است.


با توجه به عقيده بهائيت نبايد بهائيان از احكام اسلام نسبت به خود ترس و وحشت راه داده بلكه بر طبق اقتضاي آموزه هاي بهائيت از يك طرف و اقتضاي آموزه ها و احكام اسلامي از طرف ديگر در برابر حكم اسلام به نجاست بهائيان نبايد عكس العمل نشان دهند، چون از ديدگاه بهائيت احكام و آموزه هاي اسلامي قابل قبول نمي باشد.


البته اگر اين حكم از ناحيه مباني بهائيت مطرح مي گرديد آن گاه حق و سزاوار بود كه بهائيان در برابر آن از خود حساسيت نشان داده و آن را مردود بشمارد.


اما در حكمت و فلسفه نجاست كفار و مشركين از ديدگاه اسلام گفته شده كه اولاً آنان از نجاسات پرهيز نمي كنند. بنابراين بدن و لباس و ساير اشيايي كه با آنها تماس دارند نجس خواهند بود و بر هر مسلمان لازم است كه از تماس با نجاست پرهيز كند. و ثانياً اسلام با حكم به نجاست كفار و مشركين خواسته كه مسلمانان از آنان دوري جويند تا گرفتار افكار و عقايد فاسد آنها نشوند.

 

بنابراين كفار و مشركين هرچند از نجاسات هم دوري جويند، حكماً نجس خواهند بود.

 

 


جام نیوز

هر که دارد هوس کربُــبَـــلا بسم الله

سه شنبه 20 اسفند 1392  5:43 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها