0

دكتر منوچهر فرج زاده اصل

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 81124
محل سکونت : تهران

دكتر منوچهر فرج زاده اصل


دكتر منوچهر فرج زاده اصل در سال 1344، در مراغه به دنيا آمد. او پس از اتمام دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي از دانشگاه تبريز، در سال 1374 به اخذ در جه دكترا نائل آمد و در همين سال به عنوان استاديار دانشگاه تربيت مدرس فعاليت خود را آغاز كرد. او ضمن فعاليت آموزشي در انجام طرحهاي تحقيقاتي ، تاليف و چاپ مقالات تخصصي اهتمام زيادي ورزيده است.
گروه : علوم انساني
رشته : جغرافيا
تحصيلات رسمي و حرفه اي : o دكتري: جغرافياي طبيعي، گرايش اقليم شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٤
o كارشناسي ارشد: جغرافياي طبيعي، گرايش ژئومورفولوژي، دانشگاه تبريز، ١٣٦٩
o كارشناسي: جغرافياي طبيعي، دانشگاه تبريز، ١٣٦٦

شركت در دوره هاي علمي
o دوره بين الملي كشاورزي در مناطق خشك، چين، ژولاي 2007.
o دوره بين المللي تكنولوژي كنترل بيابان، چين، اوت و سپتامبر 2005.
o دوره بين المللي كاربرد ژئواينفورماتيكس براي ارزيابي تنوع زيستي، هندوستان، اوت 2003.
o دوره بين المللي اثرات اجتماعي و اقتصادي تغييرات اقليمي، ايتاليا، نوامبر 2000
o دوره بين المللي تكنولوژي انتقال رسوب، تركيه، جون 1998.


مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : قائم مقام مطالعات طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور، ، شركت مهندسين مشاور سازه‌پردازي،، 1384.
o مسئول تلفيق مطالعات مكان‌يابي تأسيسات كنار راه بزرگراه شهيد كلانتري (اروميه تا تبريز، ،شركت مهندسين مشاور طرح نو انديشان، ، 1٣٨٢ .
o مدير علمي و تلفيق برنامه اقدام ملي بيابان‌زدايي و تعديل اثرهاي خشكسالي در كشور ، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور ، 1382
o مسئول مطالعات اقليم‌شناسي طرح تهيه نقشه دماي درياي خزر با استفاده از تصاوير ماهواره نوا مركز سنجش از دور ايران، ، 1381.
o مسئول مطالعات اقليم شناسي طرح پهنه‌بندي خشكسالي در كشور ، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري ، 1381.
o مسئول مطالعات منابع پايه و عضو كميته راهبري طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي استان هرمزگان ، استانداري هرمزگان ، 1377.
o مشاور عالي طرح حادثه‌خيزي استان كرمانشاه ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمانشاه ، 1376.
o مشاور عالي طرح ساماندهي روستايي پاوه و پيرانشهر ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمانشاه ، 1376.
o مسئول مطالعات منابع پايه طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي شهرستان تكاب ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، 1375.
o مسئول مطالعات منابع پايه طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي شهرستان پيرانشهر ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، 1375.
o مسئول مطالعات منابع پايه طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي بخش پيشين ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، 1375.
o مسئول مطالعات منابع پايه طرح ساماندهي سكونتگاههاي پراكنده استان كهكيلويه و بويراحمد ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ايران، 1374.
o مسئول مطالعات منابع پايه طرح ساماندهي سكونتگاههاي پراكنده استان قزوين ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، 1374
o مسئول تلفيق اطلاعات طرح پهنه‌بندي لغزه منطقه جاجرود با استفاده از GIS ،، پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، ، 1374
o مسئول مطالعات اقليم‌شناسي طرح احداث موج‌شكن بندر صلخ ، شركت مهندسين مشاور سازه‌پردازي ايران، 1371
o مسئول مطالعات منابع پايه در طرح پهنه بندي روانگرايي ايران ، پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله ، 1372
o مسئول مطالعات اقليمي شناسي و هيدرولوژي طرح لايروبي خور جاسك ، شركت مهندسين مشاور سازه‌پردازي ، 1372
o مسئول مطالعات اقليمي شناسي و هيدرولوژي طرح لايروبي خور جاسك ، شركت مهندسين مشاور سازه‌پردازي ايران ، 1370
o مسئول مطالعات اقليم‌شناسي طرح لايروبي رودخانه بهمنشير ، شركت مهندسين مشاور سازه‌پردازي ايران ، 1370

o سردبير مجله پژوهشنامه افريقا- دانشگاه تربيت مدرس(1390-1388)
o عضو هيات تحريريه مجله برنامه ريزي و آمايش فضا- دانشگاه تربت مدرس
o عضو هيات تحريريه مجله مدرس علوم انساني (بخش جغرافيا)- دانشگاه تربت مدرس
o عضو هيات تحريريه مجله پژوهش هاي جغرافياي طبيعي- دانشگاه تهران
o عضو هيات تحريريه مجله سنجش از دور و GIS ايران – انجمن سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
o مسئول بخش سيستم اطلاعات جغرافيايي مجله علمي پژوهشي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي-داشگاه اصفهان
o مسئول بخش سيستم اطلاعات جغرافيايي مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي جغرافياي طبيعي
o عضو هيات تحريريه مجله محيط جغرافيايي دانشگاه تهران
o عضو هيات تحريريه مجله ي مطالعات جغرافيايي مناطق خشك دانشگاه تربيت معلم سبزوار
o عضو هيات تحريريه مجله ي جغرافيا و پايداري محيط دانشگاه رازي كرمانشاه

o عضو قطب علمي مطالعات محيط طبيعي ايران- دانشگاه تهران،1390-ادامه دارد
o عضو قطب علمي آمايش سرزمين ايران- دانشگاه تهران،1390-1388
o عضو كميته برنامه ريزي جغرافياي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، 1387-ادامه دارد.
o مسئول كميسيون سنجش از دور و سيستم اطلا عات جغرافيايي كميته برنامه ريزي جغرافياي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، 1387- ادامه دارد.
o عضو ستاد مركزي تهيه نقشه باستانشناسي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 1385
o عضو شوراي پژوهشي مركز مطالعات افريقا- داشگاه تربيت مدرس، 1382
o عضو شوراي انفورماتيك و اطلاع رساني دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 1377
o عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه تربيت مدرس، 1375


ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : o عضو انديشكده آمايش بنيادين مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (1392)
o تهيه راهنماي مطالعات ريخت شناسي دلتاها، دفتر تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، وزارت نيرو، 1390
o تحليل بحران آب دشت نيشابور با رويكرد برنامه ريزي محيطي، ، شركت سهامي آب منطقه اي خراسان، 1384
o o عضو انجمن گردشگري ايران
o عضو انجمن اقليم شناسي ايران
o عضو انجمن جغرافيدانان ايران
o عضو انجمن انجمن سنجش از دور و GIS ايران
o عضو انجمن بين‌المللي هيدرولوژي
o عضو انجمن علوم ومهندسي منابع آب
o عضو انجمن بين المللي علم كامپيوتر و فناوري اطلاعات
o عضو انجمن مهندسي شيمي، زيست شناسي و زيست محيطي آسيا-پاسيفيك، 2012

o عضو كميته علمي نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، 1392
o عضو كميته علمي همايش ژئوماتيك، 1392
o عضو كميته علمي همايش ژئوماتيك، 1391
o عضو كميته علمي همايش ملي شهرها و امنيت؛ چالش ها و رهيافت ها،دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1391
o عضو كميته علمي اولين سمينار كاربردGIS در برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و شهري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1390
o عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران، دانشگاه صنعتي امير كبير، 1390
o عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم، سازمان هواشناسي كشور، 1389
o عضو كميته علمي همايش ژئوماتيك 1389
o عضو كميته علمي دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريتي آن، ارديبهشت 88
o عضو كميته علمي همايش ژئوماتيك 85
o عضو كميته علمي همايش ملي ژئوماتيك 84
o عضو كميته علمي تكنولوژي و بلاياي طبيعي كنفرانس مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها، دانشگاه تبريز، 1383


جوائز و نشانها : o دريافت تقديرنامه از همايش مراغه در گذر زمان به لحاظ عضويت در كميته علمي همايش و ايراد سخنراني اختتاميه، آبان 1390.
o دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزاري كارگاه آموزشي هواشناسي ماهواره اي در چهارمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، 1390
o استادنمونه آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس در سال 1387
o پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1386


چگونگي عرضه آثار : تعداد مقالات داخلي ارائه شده: 92 مقاله
تعداد مقالات بين المللي ارائه شده: 16 مقاله


 


آثار :
    1  Lake management using geographic information system, 8 th. conference of lake management . 1999
      2  Liquefaction susceptibility macrozonation of Iran. 5th the conference of Zonation. France. 1997.
      3  The estimate of soil erosion with MPSIAC model using remote sensing and geographic information system in Aglaganchi basin - northwest of Iran. 27 th . conference of remote sensing . 1998
      4  آب و هواشناسي پزشكي
      5  ارزيابي منابع بالقوه آبهاي زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (منطقه مورد مطالعه: دشت دهلران)، مجله مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس- شماره 4 - زمستان 1378- ص 39 تا 55
      6  الگوهاي فضايي و زماني بارش در كشور، مجله مدرس علوم انساني
      7  برآورد دبي سيلاب در حوضههاي آبريز بر مبناي ويژگيهاي فيزيوگرافيك (مطالعه موردي: حوضههاي آبريز زهره و خيرآباد)
      8  پهنه بندي زمين لغزه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي. مجموعه مقالات سومين كنفرانس سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي. انتشارات سازمان نقشه برداري كشور. 1373
      9  پهنه بندي فرسايش خاك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي. چهارمين كنفرانس سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي. انتشارات سازمان نقشه برداري كشور. 1376
      10  پهنهبندي قابليت و سايش خاك با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مجله مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس - ص 150 تا 168- دوره دوم - شماره هشتم - پاييز 1377
      11  پيشبيني احتمالاتي خشكسالي در ايران- مجله مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ص 55 تا 68 دوره دوم- شماره چهارم - پاييز1376
      12  تحول ژئومورفولوژي ولكانو سديمانترهاي سهند. هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران . دانشگاه اصفهان. 1373
      13  تغييرات زماني و مكاني خشكسالي در ايران. اولين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم .1374
      14  تغييرات كاربري اراضي در حوضه آبريز واز و نقش آن در وقوع حركات توده اي. مجموعه مقالات دومين كنفرانس زمين لغزه و كاهش خسارتهاي آن در ايران. انتشارات موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله. 1376
      15  تكنيك هاي اقليم شناسي
      ويژگي اثر : چاپ اول: 1386، چاپ دوم: 1388، چاپ سوم: 1389، چاپ چهارم: بهار 1391، چاپ پنجم :زمستان 1391، انتشارات سمت.
16  چشمانداز خطر بيابانزايي و تأثير آن بر روند توسعه كشور - مجله جنگل و مرتع- انتشارات سازمان جنگلها و مراتع كشور- بهار 1381
      17  چگونگي استفاده از روش تحليل عاملي در ناحيهبندي فيزيوگرافيك حوضههاي آبريز - مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم- دوره جديد سال هشتم- شماره 30 و 31 پاييز و زمستان 1379 ص 55 تا 69
      18  خشكسالي در ايران- مجله دانش كشاورزي دانشگاه تبريز، جلد5 - ص 31 تا 53- شمارههاي 1 و 2 سال 1374
      19  خشكسالي و روشهاي مطالعه آن مجله جنگل و مرتع، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع كشور - 1375 - ص 22 تا 29
      20  خشكسالي، از مفهوم تا راهكار
      ويژگي اثر : 1384 ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.
21  خشكسالي، از مفهوم تا راهكار (زير چاپ)
      22  زمين لغزه در ايران، گستردگي و اهميت اقتصادي آن. انتشارات موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله . 1374
      23  سيستم اطلاعات جغرافيائي - فصلنامه دانشگاه انقلاب - ص 115 تا 129 - شماره 111- بهار 1377
      24  سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و كاربردهاي آن در مسايل زلزله- پژوهشنامه موسسه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله - سال چهارم - شماره ششم و هفتم - 1374
      25  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي توريسم
      ويژگي اثر : چاپ اول: 1384، چاپ دوم: 1387، چاپ سوم: 1390، انتشارات سمت.
26  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در توريسم(تحت تأليف)
      27  كلان پهنه بندي قابليت روانگرايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي. مجموعه مقالات اولين كنفرانس سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي. انتشارات سازمان نقشه برداري كشور. 1373
      28  كلان پهنه بندي قابليت و احتمال روانگرايي ايران. مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله. انتشارات موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله. 1374
      29  مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
      ويژگي اثر : 1389، انتشارات انتخاب. اين كتاب توسط آزاد هدايت و ادريس عبودي به زبان كردي ترجمه و در سال 2011 در كشور عراق به چاپ رسيده است.
30  مخاطرات اقليمي ايران
      31  مدلسازي ميزان عملكرد محصول گندم ديم با توجه به پارامترهاي اقليمشناسي كشاورزي در استان آذربايجان غربي - مجله مدرس علوم انساني
      32  ناحيهبندي اگروكليمايي استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاكيد بر گندم ديم + نشريه پژوهشهاي جغرافيايي- انتشارات دانشگاه تهران - ص93 تا 105- شماره 41-سال 33- اسفند 80
      33  هواشناسي ماهواره اي

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

دوشنبه 19 اسفند 1392  3:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها