مديرگروه پريودنتولوژي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز گفت: ايمپلنت يك روش درمان دايمي است و در صورتي كه اصول بهداشت دهان و دندان رعايت شود، دندان كاشته‌شده مانند يك دندان طبيعي عمل خواهد كرد دكتر محمود جهانگيرنژاد اظهار داشت: كاشت دندان يك روش درمان دايمي است و دنداني كه در دهان فرد بيمار كاشته مي‌شود از نظر عملكرد تفاوتي با دندان طبيعي ندارد ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه رعايت اصول بهداشت دهان و دندان در دوام دندان كاشته‌شده بسيار موثر است. 
وي افزود: افرادي كه از روش درماني ايمپلنت استفاده مي‌كنند بايد به اين نكته توجه كنند كه همه مراقبت‌هاي بهداشتي كه براي دندان‌هاي طبيعي تعريف شده است براي دندان كاشته شده نيز صدق مي‌كند. 
جهانگيرنژاد تصريح كرد: مسواك زدن، استفاده از نخ دندان و حفظ نظافت اطراف دندان كاشته‌شده در دوام آن بسيار تاثيرگذار است و اين در حالي است كه بي‌توجهي به نظافت دندان و حفظ بهداشت دهان عملكرد دندان كاشته‌شده را كاهش مي‌دهد. 
اين متخصص جراحي لثه و ايمپنت خاطرنشان كرد: بي‌توجهي به بهداشت دندان كاشته‌شده مي‌تواند موجب عفونت لثه و از بين رفتن استخوان فك شود كه در نهايت لق شدن دندان كاشته شده را به همراه خواهد داشت. 
مديرگروه پريودنتولوژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اظهار داشت: ويزيت دوره‌اي و بررسي وضعيت دندان كاشته‌شده نيز بسيار اهميت دارد و افرادي كه تحت درمان ايمپلنت قرار گرفته‌اند بايد هر چند ماه يك بار به پزشك خود مراجعه كرده و از وضعيت دندان كاشته شده آگاه شوند. 
وي تاكيد كرد: استفاده از مسواك ايمپلنت در نظافت دندان كاشته‌شده موثر است، زيرا در صورت بي‌توجهي به بهداشت دندان پلاك‌هاي ميكروبي در اطراف محل كاشت دندان تجمع كرده و موجب عفونت مي‌شوند. 
جهانگيرنژاد گفت: دود سيگار و گرماي ناشي از آن تاثير بسيار نامطلوبي بر دندان كاشته‌شده دارد. گرماي ناشي از دود سيگار و نيكوتين موجود به دود سيگار به سلول‌هاي اطراف محل اتصال ايمپلنت به لثه آسيب مي‌رساند و بازسازي سلول‌ها را مختل مي‌كند.