0

وصف حال خود با شعر

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

وصف حال خود با شعر

دوستای گلم حس و حال الانتون رو با شعری بیان کنین

ممنون می شم اگر شعری مورد پسند بود از دکمه تشکر...استفاده کنند

و مهمتر از همه حتما شرکت کننده باشید و حستونو با شعر بیان کنین

باشد که رستگار شویم

پست هایی که من گذاشتم گزیده ای بود از برگزیده های یک مسابقه

و حالا شما...

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:12 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

در خود خروش ها دارم ، چون چاه اگر چه خاموشم
می جوشم از درون هر چند ، با هیچکس نمی جوشم

گیرم به طعنه خوانند:"ساز شکسته!" می دانند
هرچند خامشم ، اما ، آتشفشان خاموشم

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:12 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

بن بست / بن بست

انتها ..............

سقوط ،سکوت

انقضا..............

گاهی تمام شبانه روزت میشود.../همه دغدغه ات..........

گاهی سقوط را به اوج ترجیح میدهی

و دلت میخواهد از بلندترین بلندی پایین را نگاه کنی

دست هایت را باز کنی و هیـــــچ احمقی جلودارت نباشد......

چشمهایت را ببندی و تصمیمی بگیری / بین مرز بودن و نبودن!

دو دِل باشی.... / هی نفهمی و دلت بخواهد !

گاهی آنقدر از خودت هم خسته ای

که پشت به پشت آینه میکنی و با خودت / از خودت بد میگویی.....

و گاهی............... خودت از بوی گـَـندِ خودت فرار میکنی

بوی گند تنهایی...بوی گندِ فهمیده نشدن !

گندِ تکرار.........

به انقضا میخوری،پشت تمام چراغ قرمز ها.......

پشت تمام حرف هایی که خفه ات میکنند

پشت نقابت.....پشت سرِ تمام آدمهای پیاده رو /به زور لبخند میزنی

که مبادا حرفی از دلت بفهمند /که حالشان از تو به هم بخورد.....

گناهِ تو نیست!

آدمها حوصله حرف دل، ندارند......

گناه تو نیست....

همه آدمها تاریخ مصرف دارند

وقتی گذشت.......................................... .............!

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:12 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

همچنان پکرم............به دنبال یک نفرم


اونم برای تورمنت........تا که بشه 

نتونستم قافیه براش پیدا کنم بگین اضافه کنم.......

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:13 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

همیشه که شاد باشی نمیشود ... 
همیشه که بخندی نمیشود ...
حس داری ... 
دوست داری ...
آدم است دیگر ...
دلش هم گاهی میگرید ...
و چشمش هم گاهی ...

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:13 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

عادت کرده ام
کوتاه بنویسم
کوتاه بخونم
کوتاه حرف بزنم
کوتاه نفس بکشم
تازگی ها
دارم عادت می کنم
کوتاه زندگی می کنم
یا شاید
کوتاه بمیرم
نمی دانم
فقط عادت …

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:14 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

یــادهـا رفتند و ما هم می رویم از یـــادهــا
کـــی پر کـــاهی بماند در میان بــــادهــــا

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:14 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

دلم برات تنگ شده جونم
میخوام ببینمت نمیتونم
بین ما دیوارهای سنگی
فاصله یه عمره میدونم
بغض ترانمو شکستم
میخوام بگم عاشقت هستم
تو عین ناباوری یه شب
خالی گذاشتی هر دو دستم

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:14 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

چه مـیـــشد میـــشدم یـــک قــــاب چـــوبـــی؟
که عــُمــــری دور تصویــــرت بـــِگــردمــ ..

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:14 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

آن چه در ما جاری است این همه فاصله نیست! چشمه گرم وصال است و عبور...
زندگی...می گذرد تند و آسان و سبک...!
عاشق هم باشیم عاشق بودن هم
عاشق ماندن هم عاشق شادی و هر غصه هم....
روز نو هر روز است
فکر را نو بکنیم....!
....عشق را سر بکشیم...
زندگی
می گذرد...!تند و آسان و سبک!!!

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

از حال دل خویش ، به پیش تو چه گویم
جایی که عیان است ، چه حاجت به بیان است ؟

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

حالم خوب است اما...
دلم تنــــــگ آن روزهایی
شده که میتوانستـــم از ته دل بخنــدم ...

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

وقتي كه من بچه بودم
پرواز يك بادبادك
مي بردت از بام هاي سحر خيزي ي پلك
تا
نارنجزاران خورشيد
آه
آن فاصله هاي كوتاه
وقتي كه من بچه بودم
خوبي زني بود
و اشكهاي درشتش
از پشت آن عينك ذره بيني
با صوت قرآن مي آميخت
وقتي كه من بچه بودم
آب و زمين و هوا بيشتر بود
و جيرجيرك
شبها
در متن موسيقي ماه و خاموشي ژرف
آواز مي خواند
وقتي كه من بچه بودم
لذت خطي بود
از سنگ
تا زوزه آن سگ پير رنجور
آه
آن دستهاي ستمكار مظلوم
وقتي كه من بچه بودم
مي شد ببيني
آن قمري ناتوان را
كه بالش
زين سوي قيچي
با باد مي رفت
مي شد
آري
مي شد ببيني
و با غروري به بيرحمي بي ريايي
تنها بخندي
وقتي كه من بچه بودم
در هر هزاران و يك شب
يك قصه بس بود
تا خواب و بيداري خوابناكت 
سرشار باشد
وقتي كه من بچه بودم
زور خدا بيشتر بود
وقتي كه من بچه بودم
بر پنجره هاي لبخند
اهلي ترين سارهاي سرور آشيان داشتند
آه
آن روزها گربه هاي تفكر
چندين فراوان نبودند
وقتي كه من بچه بودم
مردم نبودند
وقتي كه من بچه بودم
غم بود 
اما 
كم بود

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

من مدتی است ابر بهارم برای تو
باید ولم کنند ببارم برای تو
 
این روزها پر از هیجان تغزلم
چیزی بجز ترانه ندارم برای تو
 
جان من است و جان تو امروز حاضرم
این را به پای آن بگذارم برای تو
 
از حد دوست دارمت اعداد عاجزند
اصلن نمی شود بشمارم برای تو
 
این شهر در کشاکش کوه و کویر و دشت
دریا نداشت دل بسپارم برای تو
 
من ماهیم تو آب تو ماهی من آفتاب
یاری برای من تو و یارم برای تو


با آن صدای ناز برایم غزل بخوان
تا وقت مرگ حوصله دارم برای تو

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:وصف حال خود با شعر

בلتنگتـــ ڪـﮧ مے شوم

 


פֿوבم را בر آینـﮧ مے بینم
و בر چشمـانـم

تــو را تماشا مے ڪنم


ڪی مے شود

از آب و آینـﮧ ها برخیز ی

و پیش 

בست هاے خالیم 
بنشیــنے (؟)

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 2 بهمن 1392  8:15 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها