0

شعر بیرجندی "دختر قالیباف"

 
khodaeem1
khodaeem1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 89277
محل سکونت : خراسان رضوی

شعر بیرجندی "دختر قالیباف"

دختر قالیباف

 

 

 

**********

از هَموْ روزِ  كِه مِوُ چَشِ خُورهِ وا كِردِيُوم

هُمْچِه سِيبْ تُو دِلُوكِ  مِمِهْ خُور جا كِردِيُوم

 

تـا مِتُونِستُوم بُتُونْ يا كِهْ تايِ وَرْزِنُوم

بُوُرْ كِهْ پُشتِ دار هُونْشینُومْ تقلا كِردِيُوم

 

تا بِجا وُ سَرْ جِلُو وُ تايِ تايِ بَعَدْ از او

گوشِ خُورْ دَر بَسَتْ وَرْ تَعْليمِ اُسْتا كِردِيُوم

 

چارْ زَنْجير وُ دو خُورديِ وُ كَتيبِهْ دَر مِيُو

اُو مِيُو تُرْ يِكْ تُرَنجِ از عِشْق وَر پا كِردِيُوم

 

زِیرِ تَخْ لَاکیُ وُ رنگِ قِرمِز وُ سُوزُ و سِفید

رنگِ زَردِ خُور مُو اَز خُورشيدْ حاشا كِردِيُوم

 

دِلِ مُوْ هَمْ مَسْتِهِ كِه دانشگاه رُوومْ اُستاد شُومْ

دار قَالي رِهْ كَمَكْ بُرخَرجْ بَهْ با كِردِيُوم

 

بُور چِه بَهْ با جُو كَنِهِ وُ مُوْ چِني بيكار بُوم

مُو مَگِه بُهْ با رِهِ اَز تُو رُود پيدا كِردِيُوم

 

اَز هَمي دِرسِ اِكَابِر كِهْ مِگَنْ تُوتْ تَرِه

مُوْ كِلاسِ كارِخُورْ صادرِ وَ دُنيا كِردِيُوم

 

دُخْتَرِ بيرجَندُومُ و خُونِهِ مُوْ کُوهْ بَاقِرُو

رازِ دَردُونِ خُو رِهِ بُور کُوهْ اِفشا كِردِيُوم

 

دارِ قَالیِ خُوُ نَبَسْ دارِ مُجازاتِ مُوُ بُو

کُرقِ دِلْ کُلْ شُوْ زِ بَسْ کِهْ ای خُدایا كِردِيُوم

 

خواهشِ بیجاْ نِدَارُومْ مُو طَبْکارُوم  چِرِهْ ؟

چُو دَریِ سَاباتِ هَفْ صَدْ سَالِه پیدا كِردِيُوم

 

دَسْتِ خُورْ وَرْ بالِ ما گیرِیِ  بُراْ کارِ  کُنیْ

دَرْخُصوصِ اوُ چِهْ کِهْ صَدْ بار اِملاْ كِردِيُوم

 

اَزْ مُوْ گُفتی اِی( غلامی) خِیرْ بینی اَز خُدا

مابقی دَرْدِ خُورهِ  اَدوُشِ سیما كِردِيُوم

 

تا ببینوُم بازتابِ  خَاشُو از اُو چِهْ کِه مُو

توی دنیای هُنر بُورْ کُلِ دُنیا كِردِيُوم؟

 

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست ، فرمود که با زمزمه ی یا مهدی ، نذر گل نرگس صلواتی بفرست

چهارشنبه 18 دی 1392  12:19 PM
تشکرات از این پست
AliFanoodi mfathi
mfathi
mfathi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 915

پاسخ به:شعر بیرجندی "دختر قالیباف"

ترجمه ش هم بزنین خب :(

من یه کمشو متوجه شدم

سه شنبه 1 بهمن 1392  10:25 AM
تشکرات از این پست
khodaeem1
دسترسی سریع به انجمن ها