0

آيات و روايات پيرامون { برزخ }

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

آيات و روايات پيرامون { برزخ }

آيات و روايات پيرامون { برزخ }

یا صاحب الزمان علیه السلام

شنبه 14 دی 1392  9:30 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون { برزخ }

برزخ .

قرآن .
((و پشت سرشان برزخى است تا روز رستاخيز)).
ـ على بن ابراهيم : برزخ ميانه دو چيز است , پاداش و كيفرى است كه در فاصله ميان دنيا و آخرت به انسان مى رسد, برزخ همان فرمايش امام صادق عليه السلام است كه مى فرمايد: به خدا سوگند من براى شما جز از برزخ نمى ترسم .
ـ امـام سجاد عليه السلام ـ در تفسير آيه ((و پشت سرشان برزخى است )) ـ : آن برزخ همان گور اسـت و آنان در گور زندگى تنگ و سختى دارند به خدا سوگند كه گور باغى ازباغهاى بهشت است يا گودالى از گودالهاى دوزخ .
ـ امـام صـادق عليه السلام برزخ همان گور است و آن پاداش و كيفر در فاصله ميان دنيا و آخرت است .
ـ به خدا سوگند از برزخ بر شما مى ترسم عرض كردم : برزخ چيست ؟
فرمود: گور, از زمان مرگ تا روز رستاخيز.
ـ امـام عـلـى عليه السلام به راهى در اندرونهاى برزخ قدم نهادند و خاك در آن جا بر ايشان چيره گشت و گوشتهايشان را خورد.
نادرستى رواياتى كه حاكى است ارواح مؤمنان .
در چينه دانهاى پرندگانى سبز رنگ است .
ـ امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين روايت كه ارواح مؤمنان در چينه دانهاى پرندگانى سبز رنـگ اسـت كه بر گرد عرش مى چرخندـ: خير, مؤمن در پيشگاه خداوند گراميتر ازآن است كه روحـش در چـينه دان مرغى قرار داده شود, بلكه روح آنها در كالبدهايى همچون كالبد خود آنان مى باشد.
ـ چون خداوند جان او (مؤمن ) را بستاند روحش را به كالبدى همچون كالبد وى در دنيا مى برد و مى خورند و مى آشامند و هرگاه كسى بر ايشان وارد شود او را با همان چهره اى كه در دنيا داشته , مى شناسند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

شنبه 14 دی 1392  9:31 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون { برزخ }

ارواح مؤمنان در برزخ .

قرآن .
((آنـان را كـه در راه خـدا كـشـته شده اند مرده مپندار, بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزى مى خورند)).
ـ ابـوبـصير مى گويد: امام صادق عليه السلام از ارواح مؤمنان سخن به ميان آورد و فرمود: آنان با هم ديدار مى كنند عرض كردم :ديدار مى كنند؟
! فرمود: آرى و از يكديگر سؤال و جواب مى كنند و همديگر را مى شناسند به طورى كه وقتى او را ببينى مى گويى :فلانى است .
ـ امـام صـادق عـليه السلام ارواح مؤمنان در اتاقهايى در بهشت است , از غذاى آنجا مى خورند و از نوشيدنيهاى آن مى آشامند به ديدار هم مى روند و مى گويند: پروردگارا! قيامت را برپا دار تا آنچه را به ما وعده داده اى به كار بندى .
ـ امـام عـلـى عليه السلام اى پسر نباته ! در اين پشت ـ نجف ـ جانهاى تمام مردان و زنان مؤمن در كالبدهايى نورانى است بر فراز منبرهايى نورانى .
ـ اى پـسـر نـباته ! اگر پرده ها كنار زده شود هر آينه ارواح مؤمنان را در اين پشت خواهيد ديد كه حلقه زده اند و با هم ديدار مى كنندو با يكديگر سخن مى گويند در اين پشت روح هر مؤمنى هست و در دره برهوت جان هر كافرى .
ـ امام صادق عليه السلام ـ درفرمايشش به راوى ـ : خداوند ارواح مؤمنان را از شرق و غرب عالم در وادى السلام جمع مى كندعرض كردم : وادى السلام كجاست ؟
فرمود: پشت كوفه هان ! گويى آنان را مى بينم كه دسته دسته نشسته اند و با هم صحبت مى كنند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

شنبه 14 دی 1392  9:31 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون { برزخ }

ارواح كافران در برزخ .

قرآن :.
((خدا او را از آسيب مكرى كه برايش انديشيده بودندنگه داشت و عذاب ناگوار خاندان فرعون را در مـيـان گـرفـت هر صبح و شام بر آتش عرضه شوند و روزى كه قيامت بر پا شود ندا دهند كه خاندان فرعون را به سخت ترين عذابها درآوريد)).
ـ امـام صـادق عـليه السلام ـ درباره ارواح كافران ـ :در اتاقهايى درون آتش جا دارند, از خوراك آن مى خورند و از نوشيدنيهاى آن مى نوشند, به ديدارهم مى روند و مى گويند: بارخدايا! قيامت را بر پا مدار تا مبادا وعده اى را كه به ما داده اى اجرا كنى .
ـ جـانـهاى كافران در آتش دوزخ است و بر آن عرضه مى شوند و مى گويند: پروردگارا! قيامت را براى ما بر پا مدار و وعده اى را كه به ما داده اى اجرا مكن و آخر ما را به اول ما ملحق مكن .
ـ پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله .
ـ هنگام ايستادن بر سرجنازه كشتگان بدر ـ : ابو جهل ! عتبه ! شيبه ! اميه ! آيا وعده پروردگار خود را راست يافتيد؟
من كه آنچه را خدايم به من وعده داده بود راست يافتم عمر عرض كرد: اى پيامبر خـدا! با پيكرهاى بى جان سخن مى گويى ؟
فرمود: به خدايى كه جانم در دست اوست شما بهتر از آنان سخنان مرا نمى شنويد, فقط نمى توانند جواب بدهند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

شنبه 14 دی 1392  9:31 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها