0

احكام نموداري بلوغ و تقليد

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

احكام نموداري بلوغ و تقليد

احكام نموداري بلوغ و تقليد كردن

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:37 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

علامت بالغ شدن

-------------------------------------------------------------------------------
1-  هریک از این سه علامت؛ به تنهایی، علامت بالغ شدن و رسیدن به حد تکلیف شرعی است .
2-  یعنی حدود 8 سال و 8 ماه و 25 روز شمسی؛
    آیة الله وحید خراسانی: و خون حیض دیدن دختری که معلوم نیست 9سالش تمام شده یا نه
آیة الله امام خامنه ای: و دیدن خون به صفات حیض، علامت شرعی بلوغ نیست و حکم حیض را ندارد، هر چند صفات آن را داشته باشد.
آیة الله سیستانی :نشانه بلوغ دختر[فقط همین] تمام شدن 9 سال قمری است .
3- آیةالله سیستانی: بنا بر مشهور
4-  یعنی حدود 14سال و 6ماه و 20 روز شمسی.
5- هر رطوبتی که با شهوت «یعنی اوج لذت جنسی» از پسریا دختریا مرد یا زنی خارج شود؛ در خواب یا بیداری، یا هنگام ملاعبه و آمیزش مشروع؛ یا «نعوذبالله» نامشروع و استمناء! «منی» است .
6-  آیة الله مظاهری: روییدن موی درشت در بدن .
     آیة الله وحید خراسانی؛ این نشانه را [فقط] در بالغ بودن پسر شرط می داند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:39 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

نکاتی در مورد بلوغ

_
_ _______________________________
1-  مگر انسان به واسطه اینها بالغ شدن یقین پیدا کند (آیة الله وحید: یا اطمینان نماید).
     آیة الله شبیری زنجانی: مگر انسان به واسطه اینها اطمینان کند که یکی ازسه چیزی که گفته شد، پدید آمده است
     آیة الله سیستانی: بعید نیست که روییدن موی درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:39 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

اقسام احکام دین
 
 
________________________
1-  مانند: نمازهای یومیه، امربه معروف، نهی از منکر، چشم ازنا محرم بازداشتن.
2-  مانند: ظلم، دروغ، غیبت، تصرف غیر مجاز در مال دیگران.
3-  مانند: نمازهای نافلنه (خصوصا نمازشب)، سلام کردن، غسل جمعه، پوشیدن لباس سفید و  تمیز خصوصا هنگام نماز، خواندن تسبیحات حضرت زهرا  بعد از نماز و موقع خوابیدن و صد مرتبه استغفار و گفتن لااله الا الله و ذکر صلوات موقع خوابیدن.
4-  مانند: پوشیدن لباس کثیف و آلوده خصوصا هنگام نماز و در حال سیری غذا خوردن و پرخوری.
5-  مانند: خواندن قرآن در حال جنابت و.حیض.
6- مانند: راه رفتن، نشستن.      

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:40 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

اقسام نظر مجتهد
 
____________________________
1-  یعنی باید حکم شرعی؛ مثل این که مجتهدی بفرماید، انسان تا خمس در آمدش را ندهد نمی تواند در آن تصرف کند هر چند قصد
      دادن خمس را هم داشته باشد.
*  توجه: عبارات، زیر فتوا محسوب می شوند:
     باید، واجب است ،بنا برأقوی، بنا براظهر، بنا برأقرب بعید نیست، خالی از وجه نیست و...
2-  یعنی بیان مصداق حکم شرعی، مثل این که «روزه عید فطرکه حرام است»؛ «مجتهد حاکم شرع» بفرماید: فردا؛ روز اول ماه است
      برای اطلاع تفصیلی ازتفاوت «حکم» و «فتوا» و این که «حکم» غالبا  اختصاص به «حاکم شرع مجتهد» دارد، به کتب  تخصّصی  و تفصیلی در این زمینه مراجعه شود.
3-  یعنی احتیاطی که قبل یا بعدش ،فتوا نباشد؛ مثلا مجتهدی بفرماید: به احتیاط واجب، برای یاد دادن واجبات مزد گرفته نشود.
* توجه: این عبارات غالبا احتیاط واجب محسوب می شوند:
   احتیاط، احوط، احتیاط لازم ،اشکال دارد، خالی از اشکال نیست، محل اشکال است، محل تامل است.
آیة الله امام خامنه ای: عبارت های «فیه اشکال»، «مشکل»، «لا یخلومن اشکاال» دلالت بر احتیاط دارند، مگر عبارت«لا اشکال فیه» که  فتوی است . [50]
4-  یعنی احتیاطی که قبل یا بعدش فتوا باشد؛ مثل این که مجتهدی بفرماید:ظرف نجس را اگر در آب کر یا جاری یک مربته بشویند پاک  میشود، ولی احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.  

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:40 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

تفاوت فتوا، احتیاط مستحب و احتیاط واجب برای مقلد
 
 
____________________________
 1- و نمیتواند به فتوای مرجع دیگری عمل کند.

2-  با رعایت الاعلم فالاعلم؛ یعنی مرجعی که پس از مرجع تقلید خودش، از سایر مراجع؛ اعلم باشد.

   آیة الله امام خامنه ای: در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهد ی که در آن مسئله احتیاط نکرده است و فتوای صریح دارد، با رعایت ترتیب  الا علم فالاعلم، اشکال ندارد.                       [اجوبة الإستفتائات س 8]

   آیة الله شبیری زنجانی: هر جا قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط باشد عمل به آن واجب است و نمی توان به فتوای مجتهد دیگر رجوع نمود؛ ولی در بقیه موارد می توان به فتوای مجتهد دیگررجوع نمود.

    آیة الله سبحانی: هر کجا حکم مسأله به لفظ «احتیاط واجب» یا «احتیاط» ذکرشده است عمل به آن احتیاط الزامی است.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:41 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

صفات مجتهد جامع الشرائط
 
____________________________
1-  آیة الله شبیری زنجانی: اگر انسان در زمانی که ممیز بوده ولی بالغ نبوده، مجتهدی راکه می توانسته از اوتقلید کند درک کند، اگر چه از او تقلید نکرده باشد، پس از مرگ آن  مجتهد می تواند از او تقلید کند.
2-  آیة الله وحید خراسانی: بنا بر احتیاط واجب.
3-  امام خمینی: عدالت به شهادت دو عادل و به معاشرتی که موجب علم یا اطمینان است و به شیوع علم آور ثابت می شود .بلکه به حسن ظاهر و مواظبت درامور شرعی و طاعات و حضور درجماعات (مسلمین) و مانند اینها ثابت میگردد.و ظاهر آن است که حسن ظاهر تعبدا کاشف از عدالت است اگر چه موجب گمان یا علم به عدالت نباشد.
عدالت صفت نفسانی ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا- ترک محرمات و فعل واجبات - وادار می کند.
عدالت با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر صغیره زائل می شود حتی بنا بر احتیاط مستحب با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز چنین است و اگر توبه کند عدالت باز می گردد به شرط آنکه ملکه عدالت باقی باشد.
آیات عظام: خوئی، سیستانی، وحید خراسانی ،تبریزی: (تبریزی: و نداشتن سابقه فسق معروف) و عادل کسی است که کارهایی که بر او واجب است به جا آوردم و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.و نشانه عدالت است که در ظاهر شخص خوبی باشد که اگر ازاهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند.
آیات عظام: گلپایگانی، صافی: و عادل کسی است که با ملکه عدالت کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که براوحرام است ترک کند و ملکه عدالت عبارت است از حالتی که وادرا کند انسان را به اطاعت [خدا] و ترک معصیت و نشانه آن این است که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او راتصدیق نمایند.
آیة الله فاضل لنکرانی: و مقصود از عدالت آن است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره داشته باشد
آیة الله امام خامنه ای: عادل کسی است که پرهیز گاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب کناه نشود. [13]
آیة الله شبیری زنجانی: یعنی از گناهان کبیره، مانند، دروغ، غیبت، تهمت، آدم کشی، ترک نماز و ترک روزه، از روی ملکه اجتناب کند و مراد ازملکه؛ حالت نفسانی است که انسان را به ترک گناه وادار می کند ،گناه صغیره با اصرار برآن گناه کبیره محسوب می گردد . نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانیکه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم .
آیة الله مکارم شیرازی: عادل کسی است که دارای حالت خدا ترسی باطنی است که او را از انجام گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می دارد.
آیة الله سبحانی: عدالت یک حالت خداترسی باطنی در انسان است که او را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره باز می دارد و اگر هم گناهی از او سرزد فورا نادم شده و استغفار می کند [و] منظور ازاصرار بر گناهان صغیره این است که گناهی را که کرده دو یا سه مرتبه انجام دهد اما با یک مرتبه انجام دادن و یا قصد تکرار، اصرار صورت نمی گیرد.
آیة الله مظاهری: عادل کسی است که دارای ملکه عدالت و خدا ترسی باطنی باشد به صورتی که او را از گناهان باز دارد و نشانه آن این است که اگر از کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند تقوای او را تصدیق نمایند.
4-   امام خمینی: بنا بر احتیاط واجب   آیة الله بهجت: بنا بر اظهر.
      آیة الله اراکی: بنا بر احتیاط واجب در مسائلی که می داند فتوای أعلم با غیر اعلم اختلاف دارد و همچنین در مسائل محدودی که می داند در یکی یا بعضی ازآنها، اختلاف فتوا دارند.
آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی: در صورتی که اختلاف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتلا - و لو اجمالا - معلوم باشد (وحید خراسانی: مگر اینکه قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشد ).
آیات عظام: گلپایگانی، صافی: در صورت علم به مخالف فتوا ی او با فتوای غیر، بنا براحتیاط واجب باید غیر، اعلم ازاو نباشد؛ مگر آن که فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد (آیة الله صافی: یا فتوای أعلم، شاذونادر باشد که در این صورت باید به قولی که احوط است عمل نماید).
آیة الله امام خامنه ای: در صورت تعدد فقهای جامع الشرائط و اختلاف آنان درفتوا ،بنا براحتیاط واجب مکلف باید از اعلم تقلید نماید مگر آنکه احراز شود که فتوای وی مخالف احتیا ط است و فتوای غیراعلم موافق با احتیاط و دلیل وجوب تقلید از اعلم بنای عقلاء و حکم عقل است، زیرا که اعتبار فتوای اعلم برای مقلد یقینی و اعتبار قول غیراعلم احتمالی است. و ملاک اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت ببیشتری برشناخب حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از ادله استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه تر باشد .
آیة الله مکارم شیرازی: در مسائلی که مجتهدین اختلاف نظر دارند.
آیة الله شبیری زنجانی: در صورتی که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسا ئل مورد ابتلا بدهد.
آیة الله نوری همدانی: بنا برأقوی در صورت علم به مخابفت فتوای او با غیر، در مسائل مورد احتیاج؛ مگر آن که فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد .
5- آیات عظام» امام خمینی، امام خامنه ای، فاضل لنکرانی، نوری همدانی: بنا بر احتیاط واجب
آیة الله شبیری زنجانی: موثق بودن، یعنی اشتباهش از متعارف، بیشتر نباشد، و کسی که حریص به دنیا باشد، غالبا موثق نمی باشد، زیرا حب شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می گردد.
آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، تبریز، بهجت، وحیدخراسانی، مکارم شیرازی، سیستانی، صافی گلپایگانی و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:41 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

راههای شناخت اعلم

____________________________
1-  آیات عظام: فاضل، زنجانی: یقین یا اطمینان
2- مانند افرادی که خودشان اهل علم هستند و می توانند مجتهد أعلم را بشناسند.
3-  آیة الله خوئی: و ظاهراً به گفته یک نفر مورد وثوق، نیز ثابت می شود.
      آیة الله وحید خراسانی: و أقوی ثبوت اجتهاد و أعلمیت به گفته ثقه خبیر است در صورتی که ظن بر خلاف گفته او نباشد.
      آیة الله سیستانی: بلکه به گفته یک نفر ازاهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد ،نیز ثابت می شود.
      آیة الله شبیری زنجانی: و بنا براحتیاط واجب اگر یک نفر عالم عادل گواهی دهد، باید احتیاط را رعایت کرد.
      آیة الله تبریزی: و در صورت اختلاف، خبره بودن هر کدام ببیشتر باشد، قول اومقدم است، بلکه به گفته یک نفر عالم خبره مورد وثوق نیز ثابت میشود.
      آیة الله سبحانی: تصدیق یک عالم عادل خبره به شرط آنکه یک عالم عادل دیگر با گفته او مخالفت ننماید؛ و نیز اجتهاد و أعلمیت به گفته یک نفرکه مورد وثوق باشد ثابت می شود.
      آیة الله مظاهری: تصدیق یک نفر عالم ثقه خبره.
4-  آیة الله بهجت: بلکه ازهر راهی که انسان اطمینا ن به أعلمیت کسی پیداکند، بنا براظهر می تواند به همان اکتفا نماید.
      آیة الله فاضل لنکرانی: شایع و مشهور بودن أعلمیت، به طوری که موجب علم یا اطمینان شود.
      آیة الله مکارم شیرازی: مشهور بودن در میان اهل علم و محافل علمی ،به طوری که موجب یقین شود.
      آیة الله سبحانی: معروف و مشهوربودن در محافل علمی به طوری که برای انسان اطمینان حاصل شود.
      آیة الله امام خامنه ای: راههای شناخت اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید:   
                1-امتحان؛
                2-یقین حاصل ولو از شهرت مفیدعلم یا اطمینان؛
               3-شهادت دونفرعادل از اهل خبره                                              [اجوبة الإسفتائات س 25]
                 شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحیت و جامع الشرائط بودن مجتهد برای جواز تقلید از او کافی است و تحقیق از افراد دیگرلازم نیست.          [اجوبة الإسفتائات س 24]

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:42 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

اگر شناخت اعلم مشکل باشد
 
 
____________________________
1-  امام خمینی: به احتیاط واجب.
آیة الله خوئی: اگر اختلاف بین مجتهدین - ولو اجمالا- معلوم باشد، لازم است احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نباشد باید از کسی تقلید کند که گمان به أعلمیت او دارد و اگر احتمال ضعیفی هم دهد کسی أعلم است باید از اوتقلید کند.
آیات عظام: اراکی، نوری: باید از کسی تقلید کند که گمان به أعلمیت او دارد و حتی اگر احتمال ضعیف دهد کسی اعلم است به احتیاط واجب با ید از او تقلید کند.
آیات عظام: گلپایگانی، صافی: می تواند از کسی تقلید کند که یقین به اعلم بودن دیگران از او نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم معلوم نباشد .
آیة الله فاضل لنکرانی: باید از کسی تقلید کند که گمان به أعلمیت او دارد بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است واحتمال اعلم بودن دیگری را هم ندهد باید از او تقلید کند.
آیة الله تبریزی: اگر اختلاف بین مجتهدین ولو اجمالا معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد، لازم است ازکسی تقلید کند که او با دیگران مساوی یا اعلم از آنها باشد و در صورت احتمال اعلمیت در هر کدام، کافی است از یکی از آنها تقلید کند و گمان به اعلمیت معتبرنیست. 
آیة الله مکارم شیرازی: احتیاط آن است از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد.
آیة الله بهجت: اگر گمان به اعلم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند .بلکه اگر اطمینان برایش حاصل نشد بعید نیست ترجیح کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتما ل می دهد، ولی بهتر این است که در این صورت بقول کسی عمل کندکه موافق احتیاط باشداما اگراحتما ل ضعیفی بدهدکه کسی اعلم است وبداند دیگری ازاواعلم نیست، بایدازاوتقلیدنماید.
آیة الله شبیری زنجانی: اگر اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد یکی از مجتهدین اعلم است و او را نتواند تشخیص دهد، در صورت امکان باید احتیاط نماید .و اگر احتیاط ممکن نیست، ازکسی که به اعلم بودن وی گمان دارد تقلید کند و اگر گمان ندارد و احتمال دهد کسی اعلم است می تواند از او تقلید کند و اگر یقین نداشته باشد که یکی ازمجتهدین اعلم است باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد و احتیاط لازم نیست بلکه اگر احتمال اعلم بودن کسی را بدهد و بداند دیگری ازاو اعلم نیست باید از او تقلید نماید ،هر چند گمان داشته باشد که با هم مساویند.
آیة الله وحید خراسانی: اگر دو مجتهد یا بیشتر درفتاوای مورد ابتلا علم به اختلاف باشد وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد یا وجود اعلم محتمل باشد اگر ممکن  باشد و مشقت نباشد احتیاط کند واگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد در صورتی که وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد چنانچه احتمال اعلیمیت در یک طرف بیشتر باشد باید به فتوای اوعمل کند و اگر وجود اعلم محتمل باشد بنا بر احتیاط باید بفتوای کسی که گمان دارد یا احتمال می دهد اعلم است یا احتما ل اعلمیت در او اقوی است عمل کند و گر نه بنا بر احتیاط باید بفتوای اورع در فتوا عمل نماید            
آیة الله مظاهری: اگر شناخت اعلم مشکل باشد یا آنکه اهل تشخیص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نیست.
آیات عظام: امام خامنه ای، سیستانی و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:42 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

راههای بدست آوردن نظرات مجتهد
 
____________________________
1- آیة الله مکارم شیرازی: یا ملاحظه دستخط او.
2- آیة الله فاضل لنکرانی: و اکتفا به خبر یک نفر عادل اشکال دارد، مگر آن که ازقول او علم یا اطمینان حاصل شود.
      آیة الله خامنه ای: شنیدن از دو یا یک فرد عادل ،
      آیة الله زنجانی: شنیدن از دو مرد عادل ضابطه؛ و ضابط کسی است که اشتباهش در نقل، بیشتر از متعارف مردم نباشد.
      آیة الله سبحانی: شنیدن از فرد عادل.
      آیة الله مظاهری این موارد را در رساله خود نیاورده اند.
3-  آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، مظاهری: شنیدن از کسی که از گفته اش اطمینان حاصل شود.
      آیة الله امام خامنه ای: شنیدن از یک نفر مورد اطمینان.
      آیة الله سبحانی: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست.
4-  آیة الله سبحانی: دیدن در رساله مجتهدی که مورد اطمینان باشد.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:43 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

تقلید از مجتهد میّت
 
____________________________
1- هر چند اعلم باشد بنا بر احتیاط واجب.
آیة الله زنجانی: بنا بر احتیاط، ولی اگر انسان، مجتهدی را در زمانی که می توانسته از او تقلید کند؛ یعنی هنگامی که ممیز بوده (هر چند بالغ نبوده) درک کرده، می تواند پس از مرگش از او تقلید کند، هر چند که در زمان زنده بودنش از او تقلید نکرده باشد.
2-  آیات عظام: امام خمینی، نوری همدانی: به شرطی که در بعضی از مسائل به فتوای او عمل کرده باشد.( نوری: ولی اگر مجتهد زنده اعلم باشد، رجوع به او واجب است.
آیة الله اراکی: به شرطی که در مقدار قابل توجهی از مسائل به فتوای او عمل کرده و همانگونه که متعارف و معمول است بنا بر عمل در بقیه هم داشته باشد.
آیات عظام: خوئی، تبریزی: در صورتی که فتوای او در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد، حکم بعد از فوت اوحکم زنده بودنش است اگر فتوای او را یاد نگرفته (خوئی: یا فراموش کرده باشد) لازم است به مجتهد زنده رجوع کند (تبریزی: و بعید نیست در صورتی که فراموش کرده باشد باز بتواند به فتول اوعمل کند).
آیة الله گلپایگانی: به شرطی که به فتوای مجتهد عمل کرده، یا آن را یاد گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد.
آیة الله امام خامنه ای: بقاء بر تقلید میت در هر صورت جایزاست ولی سزاوار است که احتیاط در بقاء بر تقلید برمیت اعلم ترک نشود [و] تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقاء بر تقلید او باید به تقلید از مجتهد زنده و اعلم باشد.                                                      [23و35]
 آیة الله فاضل لنکرانی: اگر با مجتهد زنده در علم مساوی باشد ولی اگر یکی از آن دو اعلم باشد، تقلید ازاعلم لازم است.
آیة الله بهجت: بنا بر أقوی در صورت تساوی؛ و اگر اعلم باشد، واجب است؛ ولی اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول به او واجب است.
آیة الله وحید خراسانی: اگر اعلم بودن مجتهد زنده برایش ثابت شود، در مسائل مورد ابتلا یی که علم - اگرچه اجمالا - به اختلاف بین میت و حی دارد واجب است به حی رجوع کند، و در صورتی که اعلمیت مجتهد میت برایش ثابت بوده، مادامی که أعلم بودن مجتهد زنده برایش ثابت نشود باید بفتوای مجتهد میت عمل کند، چه در زمان حیاتش التزام به عمل به فتوایش داشته یا نداشته باشد، و چه عمل به فتوایش کرده یا نکرده باشد،و چه فتوایش را یاد گرفته یا نگرفته باشد.
آیة الله مکارم شیرازی: بلکه اگر أعلم باشد واجب است، بشرطی که عمل بفتوای او کرده یا حداقل فتوای او را برای عمل گرفته باشد.
آیة الله صافی گلپایگانی: به شرطی که به فتوای مجتهد عمل کرده یا آن را یاد گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد؛ ولی اگرأعلم ازمجتهد زنده باشد، بقا بر تقلید مجتهد میت بنا براحتیاط ،واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول به مجتهد زنده واجب است.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:43 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

اعمال بدون تقلید

____________________________
1-  آیة الله فاضل: عبادات
2- گلپایگانی، صافی: و اگر عبادی بوده به قصد قربت بجا آورده باشد.
     آیة الله امام خامنه ای: عملش موافق احتیاط باشد.  آیة الله  نوری همدانی: عملش به احتیاط نزدیکتر باشد.
     آیة الله مظاهری: باید از یک مجتهد جامع الشرائط زنده تقید کند و اعمال گذشته را حمل بر صحت کند.
     آیات عظام:خوئی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، تبریزی، و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند.
3-  آیة الله بهجت: و عباداتی را که قبلا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.
      آیات عظام: خوئی، تبریزی: مجتهدی که فعلا از او تقلید می کند، به صحت اعمال گذشته حکم نماید و الا محکوم به بطلان است.
      آیة الله شبیری زنجانی: مجتهدی که فعلا از او تقلید می کند، اعمال گذشته را صحیح بداند و الا محکوم به بطلان است.
      آیة الله مکارم شیرازی: اعمال سابقش مطابق فتوای مجتهدی باشد که فعلا از او تقلید می کند و گر نه باید اعاده کند.
      آیة الله  فاضل لنکرانی: عباداتش با فتوای مجتهدی که باید از او تقیلید کند مطابق باشد و اگر مطاق نباشد و آن مجتهد قضا را واجب بداند، باید قضا نماید و اگر مقدار عبادات را هم نداند باید به مقداری که یقین به فوت آن دارد قضا نماید.
       آیة الله مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند.
4- آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، سبحانی، صافی گلپایگانی، مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:44 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

گوینده مسائل شرعی
 
____________________________
1-  آیة الله زنجانی: بنا بر احتیاط در صورت امکان و عدم حرج خبر دهد.
      آیة الله سبحانی این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.
2- آیات عظام: امام حمینی، خوئی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی، تبریزی: در صورت امکان.
      آیة الله وحید خراسانی: اگر ممکن باشد و مخالف حکم الزامی لازم بیاید.
     آیة الله شبیری زنجانی: اگر حرجی نباشد.
      آیة الله سیستانی: اگر موجب شود کسی بر حلاف وظیفه شرعیش عمل کند باید بنا بر احتیاط لازم، در صورت امکان بر طرف کند .
      آیة الله امام خامنه ای: اگرکسی درموردی اشتباه کرد،چنانچه متوجه اشتباه خودشد،براوواجب است شنونده راازآن اشتباه آگاه نماید.  [28]
     آیة الله سبحانی: این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:44 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

تغییر دادن مجتهد

____________________________
1-  یعنی عدول کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر.
2- آیات عظام:  گلپایگانی، صافی گلپایگانی: بنا بر احتیاط؛ هر چند به مسائلی که از آن مجتهد یاد گرفته عمل نکرده باشد.
     آیة الله امام خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب.   [31] [و رجوع کنید به سوال 45]
      آیة الله مکارم شیرازی: بنابراحتیاط                                                                                    
     آیات عظام: فاضل لنکرانی، بهجت: جایز است، (بهجت: ولی احوط ترک عدول است).
     آیة الله سیستانی: جایز است، در صورتی که اختلاف بین آن دو را نداند.
3- آیة الله امام خمینی: بنا بر احتیاط واجب.
    آیة الله امام خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب؛ در صورتی که فتوای أعلم در مساله، مخالف فتوای غیر اعلم باشد.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:45 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري بلوغ و تقليد

نکاتی در باب تقلید

____________________________
1-آیة الله امام خامنه ای: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیا نجامد، گناهکار است.
   آیة الله مکارم شیرازی: هر کس باید مسائلی را که معمولا مورد احتیاج او واقع می شود یاد گیرد یا طریقه احتیاط آن را بداند. [6]
   آیة الله شبیری زنجانی: مسائلی را که انسان احتمال عقلایی می دهد به آنها احتیاج پیدا کند و نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل آنها را یاد بگیرد تا در هنگام عمل بر خلاف وظیفه شرعی خود رفتار نکند.
    آیة الله سیستانی: بر مکلف لازم است مسائلی را که احتمال می دهد بواسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت - یعنی ترک واجب یا فعل حرام - واقع می شود یاد بگیرد.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  1:45 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها