0

درباره ي پشه+عكس

 
taha1381
taha1381
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 65

درباره ي پشه+عكس
41- تخم ها 3-2 روز طول میکشد تا به لارو تبدیل گردند. لارو پشه از طریق یک مجرای ریز که به سطح آب می آید تنفس میکند. لاروها از جلبکها، میکروارگانیزمها و ذرات ارگانیک موجود در آب تغذیه میکنند. در برخی از گونه های پشه، لاروها از یکدیگر نیز تغذیه میکنند. لاروها قادرند آب آلوده راکاملا ***** و تصفیه کنند. لاروها چهار مرتبه پوست اندازی میکنند تا به شفیره تبدیل گردند. لاروها یک تا دو سانتی متر طول دارند.


42- لاروها پس از گذشت یک تا دو هفته به شفیره تبدیل میشوند. شفیره پشه تغذیه ندارد اما تحرک داشته و توسط دو مجرای شاخ مانند بنام سیفون تنفس میکند.

43- لارو و شفیره پشه کاملا آبزی هستند اما پشه بالغ در خشکی زندگی میکند.

44- شفیره پس از 3 روز به پشه کامل مبدل میشود.پشه بالغ پس از خارج شدن از پیله صبر میکند تا بدن وبالهایش کاملا خشک گردد تا بتواند پرواز کند.
45- پشه های ماده و نر پس از 5-3 روز جفت گیری میکنند. پشه نر پس از جفت گیری مدت زیادی زنده نمی ماند.

46- پشه ها در طی روز در محل های خنک، تاریک، مرطوب و محفوظ به استراحت می پردازند. به ویژه در میان پوشش گیاهی. و در عصر و غروب آفتاب برای تغذیه خارج میشوند.

جمعه 29 آذر 1392  8:44 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها