0

دكتر محمد امامي

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 81124
محل سکونت : تهران

دكتر محمد امامي

 خلاصه : دكتر محمد امامي كه از استادان دانشگاه شيراز مي باشد، تحصيلات خود را دررشته حقوق تا مقطع دكترا دنبال كرد. او ضمن تدريس سمتهايي متعددي چون معاون آموزشي، رئيس گروه حقوق و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده در كميته تحصيلات تكميلي را به عهده داشته است. از دكتر امامي آثاري نيز به صورت كتاب و مقاله در زمينه مسائل حقوقي به رشته تحرير در آمده است.
گروه : علوم انساني
رشته : حقوق
تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد امامي پس از طي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد حقوق ، در سال 1360 به اخذ درجه دكتراي اين رشته از دانشگاه شيراز نائل آمد.


مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد امامي در دانشگاه شيراز سمتهايي چون معاون آموزشي، رئيس گروه حقوق و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده در كميته تحصيلات تكميلي را به عهده داشته است.
فعاليتهاي آموزشي : محمد امامي به امر تدريس در دانشگاه شيراز اشتغال دارد. او دروسي چون 1- مقدمه علم حقوق 2- ماليه عمومي 3- حقوق اساسي 2و1 4- حقوق اداري 2و1 5- حقوق تجارت 2و1 6- حقوق تطبيقي و نظام هاي حقوقي معاصر 7- حقوق شهري و روستايي8- آئين دادرسي مدني 3و2 9- حقوق بين الملل اقتصادي 10- حقوق تجارت بين الملل 11- تاريخ حقوق 12- حقوق شهرسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز: حقوق پزشكي را در مقاطع مختلف تحصيلي تدريس نموده است.
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد امامي تاكنون مقالات و كتب مختلفي را در حوزه تخصصي خود به رشته تحرير در آورده است.او به زبانهاي انگليسي و فرانسوي اشراف كامل دارد. وي همچنين راهنمايي و مشاوره پايانامه هاي تعدادي از دانشجويان خود را به عهده داشته كه مي توان به مواردي چون: 1- مقررات حاكم بر اخراج كارگر و مستخدم 1377 2- تفويض اختيار قانون گذاري 1377 3- نگرش بر نظام حقوقي حاكم بر شهر 1377 4- آثار معاهدات 1377 5- اعمال حقوق يكجانبه سازمان هاي اداري در حقوق ايران 1376 6- كنترل مالي سازمان هاي اداري از طريق ديوان محاسبات 1380 7- بررسي تغيير ساختار قوه مجريه در قانون اساسي ايران و آثار آن در روابط بين قوا 1380 8- مطالعه و تحقيق پيرامون مراحل تنظيم، بررسي و تصويب بودجه در ايران 1378 9- آزادي عقيده و بيان از ديدگاه قانون اساسي و مقايسه آن با اعلاميه حقوق بشر 1380 10- علل و موارد رافع مسئوليت بين المللي دولت ها 1378 11- بررسي ماهيت و آثار حق شرط در معاهدات بين المللي 1377 12- ماهيت حقوقي اصناف و اصول حاكم بر آن در حقوق ايران 13- نظارت قضائي بر تشكيلات اداري در حقوق ايران و فرانسه 1378 14- بررسي تطبيقي مقررات حاكم بر جرم جزائي و تخلف اداري 137715- تحليل حقوقي مواضع شوراي امنيت سازمان ملل متحّد و ديوان دادگستري بين المللي در قضيه لاكربي 1377 اشاره كرد.
آثار :
    1  اصول حاكم بر تنظيم و انعقاد قراردادهاي دولتي- كانون وكلاء- 1376
      2  اصول حقوق حاكم بر روابط ماليه- كانون وكلا- 1370
      3  برررسي موضوعي روند تحولات قانون گذاري مؤثر در شهرسازي- مجله علوم اجتماعي و انساني- زير چاپ
      4  تتصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي- مجله قضائي و حقوقي دادگستري تهران- شماره 5- 1371 تهران
      5  ترجمه برخي مباحث كتاب حقوق بين الملل اقتصادي تأليف دوپينيك كارو و غيره- ناشر واحد امور اقتصادي و بين المللي وزارت اقتصاد و امور دارائي- خرداد 1376
      6  عوامل مؤثر در اجراي قراردادهاي اداري- كانون وكلاء- 1376- تهران
      7  مسائل و مشكلات سند و تنظيم قراردادهاي بين المللي- مجله علوم اجتماعي و انساني- دانشگاه شيراز- شماره 32و31 - 1379
      8  مصلحت گرائي در دادرسي هاي جزائي- مجله قضائي و حقوقي دادگستري- شماره 23- تهران
      9  نقش دولت در ايجاد واحد هاي زراعي در ايران- اتحاديه جهاني حقوق روستائي- به زبان فرانسه- 1994 .
     

 

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

شنبه 18 آبان 1392  5:03 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها