0

بيست گفتار از پيشوايان اسلام درباره امام زمان (عج)

 
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

بيست گفتار از پيشوايان اسلام درباره امام زمان (عج)

در اين فصل ، متن روايتها و حديثهاى كوتاه را آورده ايم تا براى آنانكه مى خواهند كلمات پيشوايان اسلام در قلب و فكرشان بدرخشد و حفظ نمايد، آسان باشد. و نيز به ترجمه ساده و گاه توضيحى بسنده كرده ايم .

ظهور دولت مهدى (ع )حتمى است 
پيامبراسلام (ص )
لو لم يبق من الدنيا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتى يملاءها عدلا كما ملئت جورا.
اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقى بماند، خدا در همان روز از خاندان مرا برانگيزد كه پهنه زمين را به عدل و داد به گستراند، همانگونه كه از بيداد و ستم ، پر شده باشد.
ظاهر شدن امام قائم (ع )در آخر زمان و تشكيل حكومت واحد جهانى بر اساس عدل و ايمانى ، به اندازه اى قطعى و حتمى است كه اگر مثلا از عمر دنيا يك روز باقى مانده باشد، بايد اين پيشگويى تحقق پذيرد، و حداقل بشر، يكى روز، شيرينى دادگرى و امنيت و آسايش عمومى را بچشد و پرچم يكتا پرستى و انسانيت بر دنيا سايه اندازد، و بانگ توحيد طنين افكند و هدف اصلى پيامبران كه گسترش عدالت در ميان توده ها است ، در آن روز انجام يابد.
از اين رو بنيان گذار عدالت عالم گير، و به وجود آورنده حكومت واحد جهانى ، فرزند پاك پيامبر اسلام است - كه درود خدا برآنان - به پشتيبانى خدا، قيام خواهد كرد، و همه ضد مردمى ها را ريشه كن خواهد ساخت .
آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى 
امام صادق (ع ):
فى القائم سنه من موسى عمران ، فقلت : و ما سنه موسى بن عمران ؟
قال خفاء مولده و غيبته من قومه .
امام صادق (ع ): در امام قائم (ع )نشانه اى از موساى پيامبر است . راوى گويد: عرض كردم نشانه موسى چيست ؟حضرت فرمود: ولادت پنهانى او و ناپديد شدنش از بنى اسرائيل .
امام سجاد (ع ):
فى القائم سنه من نوح و هو طول العمر:
در امام قائم نشانه اى از حضرت نوح مى باشد، و آن طول عمر است .

برنامه حكومت امام زمان (ع )
امام صادق (ع ):
سئل ابوعبدالله (ع ) عن سيره المهدى (ع )كيف سيرته ؟ فقال : يصنع كما صنع رسول الله (ص ) يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهليه ، و يستانف الاسلام جديدا:
از امام جعفر صادق (ع )پرسيدند، روش و برنامه امام دوازدهم حضرت مهدى (ع ) چيست ؟آن حضرت فرمود: همانگونه كه رسول خدا با خرافات و ناراستى هاى زمان جاهليت مبارزه كرد و آنها را ويران ساخت ، امام زمان هم پيرايه ها و تحريفهايى كه به دست ستمگران به اسلام بسته شده و جان آن را گرفته ، ريشه كن نموده و اسلام راستين را از نو خواهد ساخت .
امامان و رهبران دينى همواره محور حركتهاى تربيتى و هدايت را بر اساس ‍ ايجاد جامعه سالم و نگهدارى و حفظ آن از انحراف و سقوط قرار مى دادند زير جامعه سالم و اسلامى است كه در آن هدايت و تربيت عمومى شكل مى گيرد.بنابراين همانطور كه در تهذيب و خود سازى افراد بايد سرمايه گذارى شود درباره سالم سازى جامعه و بوجود آوردن مينه هاى رشد و هدايت عمومى هم بايد تلاش كرد.
لذا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز با مظاهر جاهليت سخت درگير مى شود تا آنها را از بين ببرد و بجاى آن مظاهر عدالت و تقوى را جايگزين سازد.
پيشواى انسانها 
امام صادق (ع )
ما لباسه الاالغليظ، و ما طعامه الاالجشب :
امام ششم ، درباره امام زمان (ع ) چنين فرمود: لباس و غذاى آن حضرت ، لباس و غذاى نازپروردگان نيست .
همانگونه كه پيغمبر عزيز و ديگر پيشوايان راستين اسلام - كه درود خدا بر آنان - در راه از بين بردن اختلافات طبقاتى و ساخلن يك نظان اصيل انسانى - اسلامى پيكار، و به زندگى ساده و بى تشريفات بسنده مى كردند، امام قائم نيز به پيروى ازنيكان بزرگوارش بدان روش روش خواهد زيست ، و در هنگامه ظهور، كه حكومت جهانى و قدرتها ثروتها را به دست خواهد گرفت ، نه تنها از اين قدرت و ثروت سوء استفاده نمى كند و در راه ساختن زندگى اشرافى ، حقوق ديگران را پايمال نمى نمايد، بلكه به كمترين مقدار اكتفا كرده ، و به سادگى زندگى خواهد كرد.از اين رو پيروان آن حضرت نبايد در زندگى ، اسير لباس و تشريفات و تجملات باشند، و پول وانديشه و وقت گرانبهاى خود را، صرف خواسته هاى حيوانى و مدپرستى نمايند.بلكه به جاى ولخرجى ها و بى بندوبارى ها، براى رشد و سعادت خويش و ديگر انسانها بكوشند.
البته نظافت و پاكى تن و لباس در اسلام ، اهميت ويژه اى دارد كه نبايد از نظر دور داشت ، و كاملا با ساده بودن زندگى ، سازگار است .
بلوغ فكرى در پر تو ظهور مهدى (ع )
امام باقر عليه السلام :
اذا قام قائمنا (ع ) وضع يده على رووس العباد فجمع بها عقو لهم و كملت احلامهم .
آنگاه كه قائم ما ظهور كند، دست پر بركتش را بر سر مردم مى نهد، پس ‍ انديشه هاى آنان شكوفا شده و بشريت به بلوغ فكرى و كمال منطقى خواهد رسيد.
اصلاح جامعه و فرد منوط به اصلاح فرهنگ و انديشه آنان است تا انديشه و فرهنگ مردم به اوج كمال و رشد نرسد تلاشهاى مربيان و راهنمايان اگر بى اثر نباشد بسيار كم اثر است .
و چون در دوران ظهورامام عصر (ع ) بايد انسان و جامعه اسلامى به كمال مطلوب برسد و جامعه ايده آل انسانى تحقيق يابد لازم است فكرها رشد يابد و به بلوغ برسد.
دست حياط بخش ولى خدا انديشه ها را چنين حيات و كمالى خواهد بخشيد.
البته ممكن است اين دست كنايه از گسترش فرهنگ و انديشه اسلامى و پذيرش مردم نسبت به آن باشد كه ثمره اين تلاش متقابل رشد جامعه انسانى خواهد بود.
اسلام پيروز 
امام باقر (ع ):
ان الاسلام قد يظهره الله على جميع الاديان عند قيام القائم (ع ):
آنگاه كه قائم آل محمد (ع )ظهور كند، خدا اسلام بر تمام دين ها پيروز گرداند.
پيروزى كامل اسلام ، در سر تا سر جهان و حكومت قرآن ، هنگامه ظهور امام زمان خواهد بود.ولى اين نويد، نبايد مسلمانان را از وظيفه مهم خويش ؛ امر به معروف و نهى از منكر، باز دارد و بگويند چون امام قائم (ع )قيام ميكند، و اسلام پپيروز مى شود ديگر براى ما وظيفه اى باقى نمانده است و حضرتش نابسامانى ها را خود سامان مى دهد.اين گفته ، نشان روح سست و راحت طلب مردمى است كه مى خواهند بدين وسيله ، وجدان مذهبى خويش را فريب دهند و از زير بار مسوؤ ليت تعهد اسلامى ، شانه خالى كنند.مسلمانان در هر حال ، بايد به خاطر گسترش اسلام بكوشد و با ظلم و گناه پيكار كند.
هنگامه قيام ، معلوم نيست 
امام باقر (ع ):
سئل ابو جعفر (ع ) هل لهذا الامر وقت ؟فقال كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون كذب الوقاتون :
از امام پنجم پرسيدند امام قائم به كدامين زمان قيام مى كند؟حضرت در پاسخ سه بار فرمودند: آنها كه زمان ظهور را تعيين مى كنند، دروغ مى گويند. در طول تاريخ همواره شيادهايى در صدد سوء استفاده از موقعت ها بوده اند.تا از اعتقادات مردم سود شخصى ببرند، عشق به امام زمان در دلهاى مومنان به اندازه است كه مشتاق زيارت آن بزرگوار و ارتباط با آن حضرتند، و اين ممكن است زمينه بهربردارى نااهلان را فراهم سازد لذا ائمه اطهار مردم را هشدار داده اند كه از زمان ظهور كسى جز خدا خبر ندارد و اگر كسى چنين ادعايى نمايد بايد او را تكذيب كرد.
فضيلت منتظران 
امام زين العابدين عليه السلام :
ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته و المنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان لان الله تبارك و تعالى اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغيبه بمنزله المشاهده ....
قطعا شيعيان و منتظران امام زمان از مردم هر زمان ديگرى برترند، زيرا خداى تبارك و تعالى ببركت انديشه و درك و شناختى كه بدان يخشيده است .غيبت امام ، چونان ظهور او مى باشد.
ياران حضرت مهدى از نظر شناخت و رشد فكرى و كمال عقلى و سطح بسيار بالا هستند.به اندازه اى كه در زمان غيبت هم به آن حضرت ايمان و اعتقاد كامل دارند و در انجام وظائف زياد قصور و كوتاهى نمى كنند و به بهانه غيبت و عدم حضور از زير بار مسؤ ليتها شانه خالى نمى كنند زيرا مقام امام و امامت را با دليلهاى روشن شناخته بطوريكه هيچگونه شبهه و ابهامى در نظر آنان وجود نداشته و مانند حظور امام در راه خدا تلاش مى كنند.
فرياد توحيد
امام صادق (ع )
اذا قام القائم المهدى ، لايبقى ارض الانودى فيها شهاده ان لا الا الله و ان محمدا رسول الله .
آنگاه كه امام قائم حضرت مهدى (ع )قيام كند، بانگ يكتا پرستى و رسالت پيامبر عزيز اسلام در سراسر جهان طنين افكند.
خداوند در نظام آفرينش مقرر فرموده كه سرانجام سراسر گيتى در زير پرچم اسلام و رسالت حضرت ختمى مرتبت در آيد و جامعه بشرى ببه كمال مطلوب برسد و براى تحقق اين ههدف زمينه هاى آنرا نيز فراهم كرده كه در راس همه آنها راهبر عادل معصوم است كه توانائى و شايستگى آنرا دارد، زمان آنرا هم خود مى داند يعنى شرايط دقيقى كه بتواند از آن راهبر عادل در سطح جهان بر خوردار باشد.
اين آرزوى بشريت آنگاه جامعه عمل مى پوشد كه سراسر عالم خداپرست و مسلمان شوند و اين به دست با كفايت مهدى منتظر امام زمان عجل الله تعالى فرجه خواهد بود.
هشدار ثابت در دين در زمان غيبت 
امام زين العابدين (ع ):
من ثبت على مولاتنا فى غيبه قائمنا اعطاه الله عزوجل اجر الف شهيد من شهدا بدر و احد.
آن كس كه در هنگامه غيبت امام زمان (ع )بر ولايت ما ثابت قدم باشد خداوند اجر هزار شهيد از شهداى بدر و احد بدو بخشيد.
همواره در مقابل مكتب حق و اهل حق ، باطفال صف آرائى كرده و با جلوگيرى هاى كاذب در صدد مبارزه با حق و نابودى طرفداران حق است .در زمان غيبت توطئه ها و موانع زيادى سر راه مردم قرار مى گيرد.انسان بايد محورهاى ثابت را بشناسد و آنرا دريابد، ولايت اهل بيت از مهمترين استوانه هاى حق است بايد بدان دست يازيد تا از نشيب و فرازها به ستامت عبور كرده و به مقصد رسيد.براى شناخت راههاى انحرافى مهمترين وسيله توجه به ولايت و مكتب ائمه است كه همه حقايق را بيان كرده و راه درست را نشان داده اند.
تشكيلات دولت امام زمان (ع )
امام جواد (ع )
يجمع اليه من اصحابه عده اهل بدر ثلاثماه و ثلاثه عشر رجلا من اقاصى الارض ...فاذا اجتمعت له هذه العده من اهل الارض اظهر الله امره فاذا كمل له العقد و هو عشره الاف رجل خرج باذن الله عزوجل .
فرياد دعوت مهدى موعود 313 نفر - به تعداد اهل بدر - از يارانش را از گوشه و كنار رمين ره نزد او گرد مى آورد.آنگاه كه اين گروه مخلص در ركاب آنحضرت قرار گرفتند دولت جهانى اسلام ، اعلام مى شود، ولى خروج امام و شروع عمليات تحقق حكومت واحد جهانى دقتى است كه تشكيلات اصلى و مركزى اين دولت جهانى كه مركب از ده هزار نفر است بوجود آيد.
ما مى توانيم با اطلاعات از دستورات شرع مقدس و گام نهادن در راهى كه توسط ائمه اطهار (ع ) براى ما بيان شده جزو ياران امام زمان قرار گيريم و در هنگامه ى ظهور از سربازان و خدمتگزاران حكومت جهانى حضرت باشيم .
زندگى خود را طورى تنظيم كنيم كه هر وقت امام تشريف آوردند زياد بر اعمال و رفتار ما صحه بگذارتد و ما را به عنوان شيعه خود بپذيرد ادعاى انتظار، يدون عمل وپيروى راه ائمه اطهار ما را در شمار شيعيان و ياران ائمه قرار نمى دهد.
آرى امام زمان را ديده ام 
عبدالله بن جعفر:
سالت محمد بن عثمان العمرى فقلت له : ارايت صاحب هذا الامر؟فقال : نعم و آخر عهدى به عند بيت الله الحرام و هو يقول : اللهم انجزلى ما وعدتنى .
عبدالله بن جعفر مى گويد: از محمد بن عثمان كه يكى از نايبان ويژه ى امام زمان (ع ) بود پرسيدم آيا تا كنون امام زمان را ديده اى ؟گفت : آرى و آخرين ديدارم در كنار خانه ى خدا (كعبه ) بود كه نيايش مى كرد و مى فرمود: خدايا! آنچه به من وعده داده اى به انجام رسان .
با اينكه امام زمان در دوران طفوليت غايب شدند ولى قبلا چه در زمان امام عسكرى و چه پس از ارتحال آنحضرت گروهى از شيعيان كه نامشان در تاريخ آمده و مورد توجه هستند او را زيارت كردند و بعضى موارد امام عسكرى شخصا فرزند خود را به اصحاب و ياران نشان مى داد و بعنوان امام پس از خود معرفى مى كرد .
نداى آسمانى 
امام باقر (ع ):
نزلت هذه الايه و ان نشا(7)ننزل عليهم من السماء آيه سوره شعراء - 4 فى القائم و ينادى مناد باسمه و اسمه اءبيه من السماء .
امام محمد باقر (ع ) در تفسير آيه ى : و اگر بخواهيم فرو مى فرستيم از آسمان نشانه يى فرمود: اين آيه درباره ى حضرت مهدى (ع ) است كه وقت ظهور او منادى غيبى از آسمان نام او و پدرش را به گوش مردم مى رساند.
خداوندا آنچه براى هدايت مردم لازم باشد بيان مى كند تا حجت بر همه تمام شود و راه حق مخفى نماند و عذر و بهانه براى پذيرش حق نباشد.
يكى از نشانه هاى امام زمان (عج ) صيحه آسمانى است كه خبر قيام آن حضرت از آسمان به گوش مردم مى رسد و همه را متوجه اين حقيقت مهم مى سازد.
عمران و آبادى در دولت مهدى (ع ) 
پيامبر گرامى (ص ):
يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهور له الكنوز و لايبقى فى الارض ‍ خراب الايعمره .
حكومت امام زمان (ع ) شرق و غرب جهان را فرا مى گيرد و گنجينه ها به دست وى افتد و او ويرانى هاى زمين را آباد سازد.
حكومت دينى و الهى علاوه بر مسئوليت تربيت و هدايت مردم و رشد و پرورش جنبه هاى معنوى و انسانى زياد، زندگى و رفاه آنان را به سر منزل كمال مى رساند و بطور كلى اگر منبع و امكانات با عدالت تقسيم شود رفاه عمومى تامين گرديده . و يا حداقل فشار از دوش مستضعف برداشته خواهد شد در دولت امام زمان (عج ) هم گنجينه ها بهره بردارى شده و هم به جا و بموقع خرج خواهد شد.
ارتباط شرق و غرب 
امام صادق (ع ):
ان المؤ من فى زمان القائم و هو بالمشرق ليرى اخاه الذى فى المغرب و كذاالذى فى المغرب يرى اخاه الذى فى المشرق .
مؤ من در زمان امام قائم (ع )مى تواند از مشرق جهان ، برادرش را در مغرب ببيند و همچنين از مغرب مشرق را.
ارتباطات در همه زمانها نقش مهمى در زندگى و پيشرفت امور ايفا مى كند امروزه اين مهم پيشرفت زيادى كرده است ولى بيشتر در دست مستكبران است اما در دولت مهدى (عج )ارتباطات در اختيار مومنان قرار خواهد گرفت و نه تنها صنعت ارتباطات بلكه ارتباطاتى كه دنياى صنعت از آن عاجز خواهد بود ياران امان را يارى خواهد داد.
خدايا شاهد باش ، كه ايمان داريم 
پيامبر اكرم (ص ):
من انكر القائم من ولدى فقد انكرنى .
آنكس كه فرزندم قائم آل محمد را نپذيرد، مرا نپذيرفته و انكار كرده است .
اگر داشمند نابغه اى از استادى ، بسيار تعريف كرد و گفت كه از هر جهت وارد و كمال است ، نزد او درس بخوانيد. اكنون اگر ما از دانش آن استاد استفاده نكنيم و او رابى سواد بخوانيم ، به آن دانشمند بى اعتنايى نكرده ايم
و سخنش را ناچيز نشمرده ايم ؟
بنابر اين اگر كسى آن قدر بدگمان و سست عقيده باشد كه از اين همه حديث پيامبر را هم قبول ندارد، و گرنه سخن او را در باره امام زمان عليه السلام مى پذيرفت .
منتظران همانند پيكار گرانند! 
امام صادق عليه السلام :
من مات منتظرا لهذا الامر، كان كمن كان مع القائم فى فسطاطه ، لا، بل كان كالضارب بين يدى رسول الله بالسيف .
آنكس كه با انتظار فرا رسيدن حكومت امام زمان عليه السلام ديده از جهان فرو بندد، مانند كسى است كه با آن حضرت در خيمه اش باشد. نه ، بلكه مانند كسى استكه در پيش رسول خدا (ص )جهاد كند.
آنكه واقعا منتظر مهمان عزيزى باشد. حتما خود را آماده پذيرايى او مى كند. و تا آنجا كه بتواند، خواسته هاى مهمان را بر آورد. و طورى رفتار مى كند كه او راضى و شادمان باشد، ولى اگر فرياد كند و بگويد: من منتظر مهمانم ، ولى حتى يك لقمه نان براى او فراهم نكند. معلوم مى شود دروغ ميگويد. كسى هم كه واقعا به انتظار امام زمان (ع )باشد، يك انسان كاملا منظم و پاك و نمونه خواهد بود، و البته چنين شخصى كه قدم قه صدم بايد در راه خدا و انسانيت پيكار و فداكارى كند، همانند سربازى است كه در ركاب پيامبر عزيز اسلام ، جانش را بر كف نهاده واز اسلام حمايت و جانبدارى مى كند.
ايمان راستين 
امام باقر عليه السلام :
هيهات هيهات . لا يكون فرجنا حتى تغربلواثم تغربلوا. يقولها ثلاثا حتى يذهب الله تعالى الكدر و يبقى الصفو.
از امام پنجم (ع )پرسيدند: حكومت شما آل محمد (ص )چه وقت است ؟ امام فرمود: وه ! چه دور است . حكمت ما آنگاه فرا مى رسد كه شما غربال شويد آزمايش شويد و سه بار اين جمله را تكرار كرد و سپس فرمود: آنها كه ايمانشان ضعيف و معيوب است ، مى روند و تنها ايمان داران راستين بر جاى خواهند ماند.
راه هدايت و رسيدن به حق و سعادت نياز به بردبارى و مقاومت دارد، مقاومت در برابر شهوات و گناهان و جاذبه هاى شيطانى .
جمعى كه براى رسيدن به حق وسعادت حركت مى كنند همه به مقصد نمى رسند بلكه ضعف ها و وسوسه هاى نفس و شيطان آنها را از راه باز مى دارد و سر انجام زيبايى ها و جلوه هاى دنيارا بر آخرت بر مى گزينند و از همراهى اهل حق باز مى مانند.
برماست كه خود را از سقوط در دام هاى شيطان حفظ كرده و در راه حق ثابت قدم بمانيم .
زمين به عدالت زنده مى شود 
امام باقر (ع ):
فى تفسير قوله تعالى اعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها قال : يحييها بالقائم فيعدل فيها فيحيى الارض بالعدل بعد موتها بالظلم .
امام پنجم در تفسير اين آيه آگاه باشيد خدا زمين را پس از مردنش زنده خواهد كرد، فرمود: خدا زمين را به وسيله قائم آل محمد (ع ) زنده مى كند، يعنى : جهان كه به بيدادگرى مرده است به دادفرمايى امام قائم روح تازه پيدا مى كند.
جلوه و زيبايى زندگى به عدالت است ،آن هم عدالت همگانى و جهانى ، تا همه انسانها در پرتو اين نعمت بزرگ به سعادت برسند و جامعه ايده آل انسانى تحقق يابد.
اين آرزو تنها به دست حجت خدا امام دوازدهم عليه السلام برآورده خواهد شد و مردم در شرق و غرب عالم در زير پرچم عدالت زندگى خواهند كرد و ستمكاران و غارتگران به سزاى اعمال ننگين خود رسيده و مظلومان و مستضعفان به حق خود دست خواهند يافت .
هر كس او را نشناسد...
امام حسن عسكرى (ع ):
من مات و لم يعرف امام زمانه ، مات ميته جاهليه
آنانكه امام زمان خويش را نشناسند تا بميرند، همانند مردگان دوران جاهليت اند.
شناختن امام ، دانستن روز تولد و درگذشت او نيست ، بلكه شناختن موقعيت ، شخصيت و هدف اوست .يعنى بدانيم كه امام جانشين پيامبر، و دانش او از دانش پيامبر است و تمام كارها و سخنان او راست و درست و مطابق واقع مى باشد و اصلا آلوده به گناه و خطا و كارهاى ناشايست نمى شود.هر چه بگويد، برنامه صحيح زندگى و نشان دهنده راه سعادت است .و مخالفت با او مخالفت با خداست .
ولى اگر اين طور امام را نشناسيم ، نه تنها دستورهاى او را اجرا نمى كنيم ، بلكه با او مخالفت هم خواهيم كرد و در نتيجه ، از راه راست باز مى مانيم و گمراه خواهيم شد، همانطور كه افراد پيش از اسلام گرفتار كفر و گمراهى شده بودند.
روزگارى مى آيد كه ...
امام محمد باقر (ع ):
ياتى على الناس زمان ، يغيب عنهم امامهم ، طوبى للثابتين على امرنا فى ذلك الزمان .
روزگارى خواهد رسيد كه راهبر و پيشواى مردم از ديدگاهشان پنهان شود.خوشا آنان كه در آن روزگاران ، در راه و روش ما(شيعه راستين بودن )استوار باشند.
دوران زندگى ما، هنگامه پنهانى راهبرى است كه پنجمين امام ، آن را فرموده است .هم اكنون امام زمان (ع )از ديدگاه ها پنهان ، و شهوت پرستى و ضد مردمى از هر سو جهان را فرا گرفته است .
ماييم كه بايد در اين دوران تاريك و مرگزا، از برنامه هاى امام قائم (ع )بهره گيريم و در راهمان استوار باشيم ، چه آنانكه ايماندار راستين ، در برابر سيل بنيان فساد و بى دينى ، چونان كوه پابرجا است و اين گفته نخست پيشواى ما است كه : مؤ من از كوه سخت تر است .

منبع :  جهانگشاى عادل - سيد جمال الدين دين پرور

چهارشنبه 10 آذر 1389  2:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها