جام جم آنلاين: مطالعات جديد و اسكن مغزي دلفينها نشان مي دهد اين ماهي هاي دوست داشتني پس از انسان دومين جاندار باهوش در جهان هستند و از قابليتهاي احساسي و دركي بسيار بالايي برخوردارند.
به گزارش خبرگزاري مهر، زماني كه مقياسهاي هوش انساني براي اندازه گيري هوش ديگر جانداران مورد استفاده قرار گيرد، اين دلفينها هستند كه پس از انسان از نظر قدرت تفكر در رتبه دوم هوشمندترين موجودات جهان قرار مي گيرند. بر اساس مطالعات جديد دلفينها قادر به انجام مهارتها و هشياري هايي هستند كه در گذشته تنها به انسانها نسبت داده مي شده است.

اسكنهاي جديد «ام آر آي» نشان مي دهد مغز دلفينها نسبت به ابعاد بدن آنها در مقايسه با نسبت ابعاد مغز به بدن جانداري در اندازه يك دلفين چهار يا پنج بار بزرگتر است كه اين پديده در مورد انسان نيز وجود دارد.

به گفته محققان دانشگاه اموري در صورتي كه از ابعاد مغز به عنوان استانداردي براي هوش جاندار استفاده كنيم مي توان نتيجه گرفت كه دلفينها دومين جاندار هوشمند جهان به شمار مي روند و از نظر قدرت مغزي پس از انسان در رتبه دوم قرار گرفته اند.

محققان معتقدند كه اندازه مغز دليلي نيست كه به تنهايي بتواند ميزان هوشمندي جاندار را به اثبات برساند به همين دليل دو مدرك ديگر را به منظور اثبات نظر خود ارائه كرده اند.

گستردگي غير طبيعي ويژگي هاي متنوع نئوكورتكس مغز دلفينها - بخشي از مغز كه با تفكر برتر و پردازش اطلاعات احساسي در ارتباط است - اولين مدركي است كه محققان از آن براي اثبات ايده خود استفاده كرده اند و مدرك دوم مهارتهاي رفتاري شبه انساني اين جانداران است. مطالعاتي كه بر روي رفتارهاي اين جانداران صورت گرفته نشان مي دهد دلفينها از توانايي هاي رفتاري مانند خود شناسي در برابر آينه، فراگيري فرهنگ، درك سيستمهاي ارتباطي مبتني بر نماد و درك مفاهيم انتزاعي برخوردارند.

با توجه به اين توانايي ها محققان اعلام كردند نمايشهايي كه در پاركهاي آبي توسط دلفينها اجرا مي شود خطرات بالقوه روانشناسانه اي براي اين جانداران هوشمند و حساس در پي دارد و تصور نادرست و خطايي را از توانايي هاي طبيعي هوش اين جانداران به نمايش مي گذارد.

مطالعات نشان داده است در زمان شناي دلفينها، زماني كه اين جانداران توسط قايقها به منظور تشكيل يك گله به كنار يكديگر هدايت مي شوند، برخي از آنها به اندازه اي هراسان مي شوند كه در اثر حمله قلبي مي ميرند. ديگر دلفينها در اثر خستگي ناشي از تلاش زياد براي آزادي جان خود را از دست داده و بقيه آنها در اثر به دام افتادن در تورها به شدت آسيب ديده يا مي ميرند.

بر اساس گزارش ام بي سي، شواهد علمي نشان مي دهد دلفينها به اندازه اي حساس و آسيب پذير هستند كه در زماني كه مجبور به زندگي در اتاقكهاي انفرادي در پاركهاي آبي مي شوند به شدت عذاب كشيده و در معرض آسيبهاي شديد روحي قرار مي گيرند.
لينک خبر: http://www.jamejamonline.ir/newstext...m=100865514172
منبع خبر: جام جم