0

بازی پازل اعداد

 
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

بازی پازل اعداد

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

////////////////////////////////////////////////

///***left=75***

void left(int s[][3])
**

clrscr();
cout<<endl<<endl<<endl;
int x;
cout<<"press "<<endl<<endl<<endl<<endl;
  for(
int i=0;i<3;i++)
     for(
int j=0;j<3;j++)
     **
       if(
j==2)
      break;
       if(
s[i][j]==0)
       **
      
s[i][j]=s[i][j+1];
      
s[i][j+1]=0;
      break;
       }
     }
     for(
i=0;i<3;i++)
     **
    for(
int j=0;j<3;j++)
    **
       
cout<<s[i][j]<<"\t"<<"\t"<<"|"<<"  " ;
    }
    
cout<<"\n";
      }
      
cout<<endl<<endl;
}


///////////////////////////////////////////////

//***down=80***

void down(int s[][3])
**

clrscr();
cout<<endl<<endl<<endl;
int x;
cout<<"perss **"<<endl<<endl<<endl<<endl;
    for(
int i=0;i<3;i++)
       for(
int j=0;j<3;j++)
       **
      if(
s[i][j]==0)
      **
         if(
i==0)
     break;
      
s[i][j]=s[i-1][j];
      
s[i-1][j]=0;


      break;
      }
       }
       for(
i=0;i<3;i++)
       **
      for(
int j=0;j<3;j++)
      **
         
cout<<s[i][j]<<"\t"<<"\t"<<"|"<<"  " ;
      }
      
cout<<"\n";
       }
       
cout<<endl<<endl;
  }


//////////////////////////////////////////////

//***right=77***

void right(int s[][3])
**

clrscr();
cout<<endl<<endl<<endl;
int x;
cout<<"perss **"<<endl<<endl<<endl<<endl;
     for(
int i=0;i<3;i++)
    for(
int j=0;j<3;j++)
       if(
s[i][j]==0)
       **
          if(
j==0)
         break;
       
s[i][j]=s[i][j-1];
       
s[i][j-1]=0;
       break;
       }
       for(
i=0;i<3;i++)
       **
      for(
int j=0;j<3;j++)
      **
         
cout<<s[i][j]<<"\t"<<"\t"<<"|"<<"  ";
      }
      
cout<<"\n";
       }
       
cout<<endl<<endl;
  }


/////////////////////////////////////////

//***top=72***

void top(int s[][3])
**

clrscr();
cout<<endl<<endl<<endl;
int x;
cout<<"perss **"<<endl<<endl<<endl<<endl;
     for(
int i=0;i<3;i++)
    for(
int j=0;j<3;j++)
    **
       if(
i==2)
          break;
    if(
s[i][j]==0)
      **
         
s[i][j]=s[i+1][j];
         
s[i+1][j]=0;
         break;
      }
    }
     for(
i=0;i<3;i++)
     **
    for(
int j=0;j<3;j++)
    **
       
cout<<s[i][j]<<"\t"<<"\t"<<"|"<<"  ";
    }
    
cout<<"\n";
     }
       
cout<<endl<<endl;
  }


//////////////////////////////////////////

void main()
**

clrscr();
cout<<endl;
int d[3][3],k=1;
for(
int i=0;i<3;i++)
 for(
int j=0;j<3;j++)
    
d[i][j]=k++;
    
d[2][1]=0;

  for(
i=0;i<3;i++)
  **
     for(
int j=0;j<3;j++)
     **
    
cout<<d[i][j]<<"\t"<<"\t"<<"  ";
     }
     
cout<<"\n";
  }

 
cout<<endl<<endl;
char c;
while(
1)
**

c=getch();
c=getch();
if(
c==13)
   exit(
1);
if(
c==72)
   
top(d);
if(
c==75)
   
left(d);
if(
c==77)
   
right(d);
if(
c==80)
   
down(d);
}

getch();
}

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

چهارشنبه 24 مهر 1392  10:37 AM
تشکرات از این پست
amirhmz
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:بازی پازل اعداد

من تو اجرا کردن این پروژه اشکال دارم!!!!

کپی میکنماا ولی ارور میده

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

شنبه 2 آذر 1392  9:46 PM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:بازی پازل اعداد


نقل قول siryahya

من تو اجرا کردن این پروژه اشکال دارم!!!!

کپی میکنماا ولی ارور میده


خطایی که میده چی هست؟

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

شنبه 9 آذر 1392  9:00 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها