0

محاسبه توان يک عدد به صورت بازگشتي

 
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

محاسبه توان يک عدد به صورت بازگشتي

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int power(int,int);
int main()
{
 
int exp,base;
 
cout<<"enter base,exp:";
 
cin>>base>>exp;
int h=power(base,exp);
 
cout<<"it equals by:"<<h;
 
getch();
 return 
0;
}

int power(int base,int exp)
{
 if(
exp==1)
  return 
base;
 else
 
  return 
base*power(base,exp-1);

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

پنج شنبه 18 مهر 1392  9:11 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها