اين پروژه شامل احداث ساختمان جديدي در كنار مسجد فعلي است كه آن را احاطه کرده و از سمت شمال و شرق و غرب به هم متصل مي‌شود.


قدیمی ترین تصاویر:


 
تصاویر مربوط به صد سال گذشته:

 
تصویری مربوط به تخریب های گسترده در قسمت شمال غربی مسجدالحرام جهت ساخت یک مجتمع مسکونی عظیم و همچنین گسترش مسجدالحرام


در این تصویر تکمیل پروژه "آل بیت" و منطقه عاری از ساختمان نشان داده می شود.


 
منطقه ی سبز: تخریب محل تولد پیامبر اسلام جهت اجرای پروژه های رفاهی و هتل


نقطه ی سبزرنگ (قسمت زیرین منطقه قرمز): پروژه ی جبل عمر


منطقه ی صورتی : محل اجرای پروژه ی کاخ سلطنتی


منطقه ی قرمز: تخریب منطقه تاریخی آل خندامه که نسبت به تاریخ آن در زمان فتح مکه نقل قول های متعددی وجود دارد و اجرای پروژهی ساخت هتل ( تصویر بعدی ، نمای بهتری از این منطقه دارد.)


منطقه ی آبی: تخریب بخش عظیمی از ساختمانها و اجرای پروژه ای جهت اتصال به حرم و محل طواف


منطقه ی زرد: اجرای پروژه ای رفاهی و هتل