طراح صنعتی، هنرمند و مهندس آمریکایی، ایان بری علاقه ی زیادی به طراحی موتورسیکلت های براق دارد. او موتور سیکلت ها را با استفاده از هنر و مهندسی خاص خود بازسازی کرده و این موتورهای بسیار زیبا و فریبنده را خلق می کند.