0

سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

 
avayebaran72
avayebaran72
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 19
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

پاسخ سوال اول: 2- استفاده از CCleaner

پاسخ سوال دوم: 2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser

پاسخ سوال سوم: 2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن

پاسخ سوال چهارم: جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

پاسخ سوال پنجم: برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

یک شنبه 6 مرداد 1392  9:53 AM
تشکرات از این پست
onehamed
sanajun
sanajun
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 65
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

پاسخ سوال اول: 2- استفاده از CCleaner

پاسخ سوال دوم: 2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser

پاسخ سوال سوم: 2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن

پاسخ سوال چهارم: جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

پاسخ سوال پنجم: برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

اگر چتــــرتــ خداستـــ بگذار باران سرنوشتـــ هرچقدر میخواهد بــــبارد

یک شنبه 6 مرداد 1392  9:56 AM
تشکرات از این پست
onehamed
morteza237
morteza237
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1391 
تعداد پست ها : 1979
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال اول :

3- خورد کردن فیزیکی آن

سوال دوم :

2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser

سوال سوم :

2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن

سوال چهارم :

اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

سوال پنجم :

برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

 

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                              تو خوشنود باشی و ما رستگار

یک شنبه 6 مرداد 1392  10:20 AM
تشکرات از این پست
onehamed
msmmsm
msmmsm
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37
محل سکونت : تهران

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال اول : - استفاده از CCleaner

سوال دوم :2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser

سوال سوم :  2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن

سوال چهارم :جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

سوال پنجم :برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است

یک شنبه 6 مرداد 1392  12:34 PM
تشکرات از این پست
onehamed
hoseinh1990
hoseinh1990
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2645
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوالات تستی :

سوال اول : برای از بین بردن کل اطلاعات یک هارد کدام یک از روش های زیر کمتر موثر است؟

 

1- استفاده از Eraser
 
 
سوال دوم : برای پاک سازی کامل یک فایل نوشتاری که چندین بار آن را ویرایش کرده اید بهترین راه کدام است؟ 
 
2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser
 
 
سوال سوم : برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) مرورگر خود از کدام روش استفاده می کنید؟ 
 
2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن
 
سوالات تشریحی :
سوال چهارم : در صورتی که از یک نرم افزار فضایی را برای یک کول دیسک ایجاد کرده اید جدا کردن آن بدون خروج از نرم افزار چه خطری را به همراه دارد ؟
خطر از دست دادن کلیه اطلاعات
سوال پنجم : با توجه به متن درسنامه برای پاک سازی فایل های موقت از چه نرم اقزاری باید استفاده کرد ؟ اساس کار این نرم افزار چیست ؟
 
برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

گـر تو خواهی که  بیابی زجهان راه نجات

بر محمّد تو بگو از دل و جان صلوات.

 

یک شنبه 6 مرداد 1392  2:35 PM
تشکرات از این پست
onehamed
abbas72
abbas72
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 15
محل سکونت : فارس

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

پاسخ به درسنامه دهم

سوال اول گزینه دوم صحیح است

سوال دوم گزینه دوم صحیح است

سوال سوم گزینه  دوم صحیح است

جواب سوال چهارم : اگربا استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد شود، به یاد داشته باشیم که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنیم. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

جواب سوال پنجم : برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانیم از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنیم. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

یک شنبه 6 مرداد 1392  5:49 PM
تشکرات از این پست
onehamed
yamahdi72
yamahdi72
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1392 
تعداد پست ها : 7
محل سکونت : فارس

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال اول گزینه 2

سوال دوم گزینه 2

سوال سوم گزینه 2

سوال چهارم اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود

جواب سوال پنجم برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. 

یک شنبه 6 مرداد 1392  5:55 PM
تشکرات از این پست
onehamed
yazahra313
yazahra313
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1392 
تعداد پست ها : 10
محل سکونت : فارس

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

1 - گزینه 2

2 - گزینه 2

3 - گزینه 2

4 - اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

5 - برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. 

یک شنبه 6 مرداد 1392  6:00 PM
تشکرات از این پست
onehamed
mborhani72
mborhani72
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : تیر 1392 
تعداد پست ها : 6

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

ا - شماره 2 صحیح

2  - شماره 2 صحیح

3 - شماره 2 صحیح

4 - اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید.جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.

5 - برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. 

دوشنبه 7 مرداد 1392  6:10 AM
تشکرات از این پست
onehamed
per1390
per1390
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 511
محل سکونت : تهران

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال اول : برای از بین بردن کل اطلاعات یک هارد کدام یک از روش های زیر کمتر موثر است؟

2- استفاده از CCleaner
 
سوال دوم : برای پاک سازی کامل یک فایل نوشتاری که چندین بار آن را ویرایش کرده اید بهترین راه کدام است؟
2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser
 
سوال سوم : برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) مرورگر خود از کدام روش استفاده می کنید؟
2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن
 
سوال چهارم : در صورتی که از یک نرم افزار فضایی را برای یک کول دیسک ایجاد کرده اید جدا کردن آن بدون خروج از نرم افزار چه خطری را به همراه دارد ؟
جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.
 
سوال پنجم : با توجه به متن درسنامه برای پاک سازی فایل های موقت از چه نرم اقزاری باید استفاده کرد ؟ اساس کار این نرم افزار چیست ؟
 برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

یا غافر الذنب اغفرلی

      حضرت محمد صلوات الله علیه 1http://s5.picofile.com/file/8187911000/Logo.pngنتیجه تصویری برای من یمنی هستم

دوشنبه 7 مرداد 1392  2:18 PM
تشکرات از این پست
onehamed rashon
haghighi
haghighi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1392 
تعداد پست ها : 74
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

باعرض سلام  وخسته نباشید خدمت مدیرمحترم تالارترفندوامنیت

سوال اول = گزینه ی 3

سوال دوم = گزینه ی 2

سوال سوم = گزینه ی 2

سوالات تشریحی =

سوال چهارمجدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون نرم افزارفضا یی شود.

سوال پنجم = برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توان از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کرد. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. 

دوشنبه 7 مرداد 1392  3:56 PM
تشکرات از این پست
onehamed rashon
fazli1184r132
fazli1184r132
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 4054
محل سکونت : تهران

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

 

سوالات تستی :

سوال اول : برای از بین بردن کل اطلاعات یک هارد کدام یک از روش های زیر کمتر موثر است؟

1- استفاده از Eraser
2- استفاده از CCleaner
3- خورد کردن فیزیکی آن
 
سوال دوم : برای پاک سازی کامل یک فایل نوشتاری که چندین بار آن را ویرایش کرده اید بهترین راه کدام است؟ 
1- پاک کردن فایل با نرم افزار Eraser
2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser
3- باز کردن فایل و پاک کردن تمام جملات و سپس ذخیره کردن فایل خالی
 
سوال سوم : برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) مرورگر خود از کدام روش استفاده می کنید؟ 
1- Eraser
2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن
3- True Crypt
 
سوالات تشریحی :
سوال چهارم : در صورتی که از یک نرم افزار فضایی را برای یک کول دیسک ایجاد کرده اید جدا کردن آن بدون خروج از نرم افزار چه خطری را به همراه دارد ؟
  1. اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.
سوال پنجم : با توجه به متن درسنامه برای پاک سازی فایل های موقت از چه نرم اقزاری باید استفاده کرد ؟ اساس کار این نرم افزار چیست ؟

برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. 

 

 

 

 

سه شنبه 8 مرداد 1392  11:29 AM
تشکرات از این پست
onehamed rashon
masoudranjbar
masoudranjbar
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 2212
محل سکونت : تهران

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال یک : گزینه اول

سول دو : گزینه اول

سوال سوم : گزینه دوم

سوال چهارم :

سوال پنجم :

برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد. می توانید CCleaner را از اینجا دانلود کنید.

به مدپوشان،بگویید اخرین مد کفن هست.

سه شنبه 8 مرداد 1392  12:31 PM
تشکرات از این پست
onehamed rashon
ali_reza_
ali_reza_
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 64
محل سکونت : ایران

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

 
سوالات تستی :
سوال اول : برای از بین بردن کل اطلاعات یک هارد کدام یک از روش های زیر کمتر موثر است؟
1- استفاده از Eraser
2- استفاده از CCleaner
3- خورد کردن فیزیکی آن
 
سوال دوم : برای پاک سازی کامل یک فایل نوشتاری که چندین بار آن را ویرایش کرده اید بهترین راه کدام است؟ 
1- پاک کردن فایل با نرم افزار Eraser
2- پاک کردن فایل و فضاهای خالی با Eraser
3- باز کردن فایل و پاک کردن تمام جملات و سپس ذخیره کردن فایل خالی
 
سوال سوم : برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) مرورگر خود از کدام روش استفاده می کنید؟ 
1- Eraser
2- CCleaner و تنظیم آن برای حذف اطلاعات به صورت امن
3- True Crypt
 
سوالات تشریحی :
سوال چهارم : در صورتی که از یک نرم افزار فضایی را برای یک کول دیسک ایجاد کرده اید جدا کردن آن بدون خروج از نرم افزار چه خطری را به همراه دارد ؟
اگر شما با استفاده از نرم افزار، فضای امنی را بر روی یک کول دیسک ایجاد کرده اید، به یاد داشته باشید که تنها جدا کردن آن از کامپیوتر باعث خروج کامل از نرم افزار نمی شود و حتما باید قبل از جدا کردن حافظه از کامپیوتر نرم افزار را غیر فعال کنید. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.


 

سوال پنجم : با توجه به متن درسنامه برای پاک سازی موقت فایل ها از چه نرم اقزاری باید استفاده کرد ؟ اساس کار این نرم افزار چیست ؟
 برای پاک کردن فایل های موقت (Temporary) از روی کامپیوتر می توانید از نرم افزار رایگان CCleaner استفاده کنید. استفاده از CCleaner بعد از هر بار استفاده از نرم افزارهایی همچون Microsoft Office و یا مرورگرهای مختلف و نرم افزارهایی از این دست که امکان بر جا گذاشتن اطلاعات مهم توسط آنها زیاد است، ضروری به نظر می رسد. این نرم افزار تنظیماتی دارد که می تواند حذف اینگونه اطلاعات را به صورت امن انجام بدهد.

سه شنبه 8 مرداد 1392  1:55 PM
تشکرات از این پست
onehamed rashon
rashon
rashon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 1310
محل سکونت : هویزه

پاسخ به:سوالات درسنامه دهم (نگهداری و پاک کردن اطلاعات به صورت امن)

سوال  1) گزنیه  یک

سوال  2) گزنیه سوم

سوال  3)گزنیه دوم

 

سوال  4)

  1. جدا کردن بدون خروج از نرم افزار، علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی، ممکن است باعث خرابی و از دست رفتن اطلاعات درون True Crypt شود.
  2. اگر تصمیم دارید یک فضای امن بر روی حافظه ی فلش خود داشته باشید، توصیه می کنیم که یک نسخه پرتال از نرم افزار را نیز بر روی این حافظه کپی کنید تا در صورت نیاز بتوانید با استفاده از کامپیوترهای دیگر نیز به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید.

سوال 5 )

نرم افزارهایی مانند Eraser اطلاعات شما را به صورت کامل و برای همیشه از بین می برند. تفاوت استفاده از این نرم افزارها با حالتی که شما به صورت معمولی اطلاعات را پاک می کنید، مانند این است که کاغذی را مچاله کرده و درون سطل آشغال بیاندازید و آنگاه امیدوار باشید که کسی آن را پیدا نمی کند یا اینکه کاغذ را با کاغذ خردکن نابود کنید.

سه شنبه 8 مرداد 1392  7:10 PM
تشکرات از این پست
onehamed
دسترسی سریع به انجمن ها