0

زنان قدرتمند در ایران باستان

 
samanehtajafary
samanehtajafary
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 2436
محل سکونت : خراسان رضوی

زنان قدرتمند در ایران باستان

مجسمه سازی در ایران باستان

آخرین موضوعی که درمورد ایران باستان خیلی به نظرم جذاب اومد نقش زنان در این دوران بود. درسلسله هخامنش یعنی درست در زمانی که دین زرتشت در اوج و شکوه واقعی قرار داشت نقش فعال و مفید زنان در جامعه آن روز بسیار پرنگ بود.

البته دقیقا نمیدانم قوانین حاکم در آن زمان فقط مخصوص زنان طبقه ی اشراف بوده است یا همه ی طبقات جامعه.

آتوسا دختر کوروش کبیر:

برای مثال آتوسا دختر کوروش بزرگ که به همسری پسر عموی کوروش یعنی داریوش سوم درآمده بود زنی با نقش تاریخی متمایز بود تا جایی که هردودوت پدر تاریخ از وی بنه نام شهبانوی داریوش بزرگ یادکرده است. آتوسا چندین بار در لشکر کشی های داریوش بزرگ یاور روحی و فکری او بوده. چندین نبرد مهم تاریخی به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است.

پانته آ یک افسر جنگ:

پانته آ همسر یکی از افسران جنگ در زمان کوروش که با همسرش به میدان جنگ رفت و با صحبتها و سخنرانی که برای سپاه ایران انجام داد باعث قدرت گرفتن مجدد جنگاوران شد.

یوتاب زنی مقابل اسکندر

و یا زنی دیگر به نام " یوتاب" سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزن فرمانهدهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته ست.

او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مسر دیگری به ایران هجوم آورد.سرنجام او نیز مانند آریوبرزن در جنگ کشته شد.

در اواخر دوران ساسانی که قدرت سیاسی ایران به علت عملکردهای ضعیف برخی شاهان خوشگذر رو به تحلیل بود. به علت شورشها و برخی دست کاریها دین زرتشت دچار ها انحراف و افراط و تفریط شد و دقیقا افکار تند بر جای اخلاق ریشه دواند و درست مانند دوران قاجار که بدترین ستمها به زنان روا داشته میشد ، قوانین سخت و محکمی بر روی رفت و آمد زنان حتی با محرمشان وضع شد در حالی که نامی از بعضی از زنان وجود دارد که در زمانهای قبل این در نبردها شرکت میکردند و حتی با اجازه شاه قبل از خود و امضای بزرگان کشور میتوانستند به مقام سلطنت هم برسند.

البته وضع زنان دربار از مردم عادی هم سخت تر بود ولی باز هم در تاریخ آمده ،درست در زمانی که حکومت ساسانی رو به انحلال بود در سالهای آخر حکومتشان 14 نفر به سلطنت رسیدند که دو نفر از آنان زن بودند.

پوراندخت و آذرمیدخت دختران خسروپرویز این دو خواهر با فاصله زمانی که به ترتیب هرکدام به عنوان بیست و پنجمین و آن یکی سی و دومین شاه دوران ساسانی بر 10 کشور آسیایی حکومت کردند.

آذرمیدخت این شاه بانویی که او را باهوش و با قدرت می دانند آغاز شهریاریش برابر با روزهای پایانی خلافت ابوبکر و شروع خلافت عمر بود.

در تاریخ از این پادشاه به نیکی یاد شده است.از قول او میگویند:« پادشاه چه زن باشد چه مرد باید سرزمینش را نگه دارد و به داد رفتار کند»البته او نیز مثل بسیاری از چهره های سیاسی از نقد های تند در امان نیست.

بگذریم...... به هر حال این زن سرانجام خوبی نداشت در نبرد با رستم فرخ هرمزد فرزند یکی از درباریان از او شکست خورد. رستم ابتدا اورا کور کرد و سپس وی را کشت.

زنان بزرگ دیگری هم بودند چون در دورهای شاهان دیگه بودن مثل آذرآناهید در زمان شاهپور اول بنیانگذار سلسله ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است.

پرین یک زن دانشمند"

در کتاب فرزانگان ایرانی در صفحه 11 این کتاب به یک زن دانشمند ایرانی به نام پرین اختصاص داده شده بود. " پرین" بانوی دانشمند ایرانی. او دختر کیقباد بود که در سال" 924 یزدگردی" هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین رای همیشه ثبت گردیده است.

از او چند کتاب دیگر گزرش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است.

فرخ رو ،اولین وزیر زن در تاریخ ایران"

شاید برایتان جالب باشد که شما هم بدانید به غیر از زنان اشراف زاده این بار زنی از پیکره ی عمومی جامعه به نام "فرخ رو " نام خود را به عنوان اولین زن در مقام وزارت کشور در کل تاریخ ایران ثبت کند.

اما در این بین تنها رنی که سی سال نوانست شاهی کند و در قدرت بماند. "هلاله " است.

او یک پادشاه زن ایرانی است که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش (391 یشتها + 274 یشتها) در زمان کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست.

از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را همای چهرآزاد و همای و همون نیز گفته اند. او مادر داراب بود و پس از : وهومن سپنددتان " بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بد کردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه به ثبت نرسیده است.

منبع:جوانه

چهارشنبه 26 تیر 1392  9:56 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها