0

آموزش تجوید

 
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

آموزش تجوید

درس اول: قرائت‌عاصم‌به‌روايت‌حفص، تعريف تجويد

شيوه‌هاي قرائت قرآن كريم،

تلاوت قرآن را چگونه آغاز كنيم

چهارشنبه 26 تیر 1392  5:37 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
چهارشنبه 26 تیر 1392  5:40 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
چهارشنبه 26 تیر 1392  5:41 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
چهارشنبه 26 تیر 1392  5:44 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 27 تیر 1392  4:07 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش تجوید

مخارج حروف (1)
• درس پنجم: تلفظ حرف ثاء

پنج شنبه 27 تیر 1392  4:08 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 27 تیر 1392  4:09 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 27 تیر 1392  4:11 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 27 تیر 1392  4:12 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 27 تیر 1392  4:13 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش تجوید

ـ صفات حروف
• درس دهم: صفت استعلاء

یک شنبه 30 تیر 1392  6:59 AM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش تجوید

درس يازدهم: صفت استفال، تغليظ لام كلمه «الله»

یک شنبه 30 تیر 1392  7:00 AM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
یک شنبه 30 تیر 1392  7:01 AM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش تجوید

 ـ مخارج حروف (2)
• درس سيزدهم: تلفظ حرف صاد

جمعه 4 مرداد 1392  3:13 PM
تشکرات از این پست
nazarianali
nazarianali
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی
جمعه 4 مرداد 1392  3:14 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها