0

علایم مزاجهای مختلف

 
ebrahimibasabi
ebrahimibasabi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1392 
تعداد پست ها : 52
محل سکونت : تهران

علایم مزاجهای مختلف

گرمی وسردی ورطوبت وخشکی در انسانها نشانه هایی دارد که درزیر به آنها می پردازیم:

پوست :گرمی وسردی در هنگام لمس کردن نشانه مزاج گرم ومزاج سرد می باشد.نرمی پوست نشانه رطوبت وزبری نشانه خشکی مزاج است .

چاقی ولاغری :لاغری نشانه خشکی وچاقی نشانه رطوبت است . درشتی اندام در انسانهی دموی (گرم وتر )دیده می شود وچربی در بدن نشانه سردی وتری است .لاغرها صفراوی وسوداوی هستند.

مو : زیادی مو ورشد سریع آن نشانه گرمی وکمی مو ورنگ روشن آن نشانه سردی است .مجعد بودن مونشانه خشکی وموی صاف نشانه رطوبت است .

رنگ بدن : سفیدی بن نشانه سردی .گندم گونی دلیل برگرمیست .زردی نشان گرمی تیره بی روح نشان سردی وخشکیست . رنگ گچی وسربی نشان سردی مزاج است .

اعضا بدن :فراخی سینه عروق برجسته ونبض قوی ودرشتی مفاصل شانه گرمی مزاج وغیر ان سردیست .

زییادی خواب نشانه سردی وکمی ان نشانه گرمی است. قوت و سرعت وکثرت افعال وپرحرفی نیز نشان گرم مزاجی است

شنبه 22 تیر 1392  1:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها