0

کشتی بخار

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

کشتی بخار

پیشتر گفتیم دنی با پن سعی کرد از ماشین خود برای حرکت کشتی استفاده کند کشتی مورد نظر را هم ساخت لیکن ملوانان ازاین کار به تشویش افتادند و آن را منهدم کردند . در سال1775 مارکی کلدژوفروادابانس دست به اختراعی زد. مقدمۀ کارش از این جاست ، وی پای بند عشق زنی صاحب جمال گردید که کنت دارتوا نیز بدو نظر داشت اما چون کنت زورمندتر بود مارکی را گرفتار و در قلعه ای زندانی کرد . وی در آن جا از دریچۀ زندان که مشرف به دریا بود حرکت وسیر کشتیها را مشاهده و مطالعه می کرد و در باب کشتیرانی در دریای اندیشه رو می رفت ، معلوم است که درآن احوال وقت کافی هم برای این کار داشت .

   همین که مارکر آزاد شد در حالی خانواده اش او را طرد کرده بودند و از هر کمکی بدو دریغ می داشتند با شخصی به نام شوالیه دکسیرین که امتیاز دریا نوردی بوسیلۀ تلمبه آتش (نتیجه کارهای جیمزوات ) داشت شریک شد . پس ازکوشش های بسیار برخورد و دشواریهای فراوان مارکی توفیق یافت گشتی خود را روی رود سن به حرکت درآورد . گشتی او دارای 46 متر طول و5/4 مترعرض بود وبه وسیلۀ دو چرخ پره دار به حرکت در می آمد ، کمیسیونی از دانشمندان و گروه بسیاری از مردم این آزمایش را نظارت میکردند فاصلۀ بین وزوبارب  در یک ربع ساعت با این کشتی پیموده شد .

   از فرهنگستان علوم فرانسه کمیسیونی برای بررسی این اختراع تعیین گشت که حسودان و بد اندیشان کار خود را کردند و هر گونه آزمایش بعدی را تاخیر ثانوی موقوغ ساختند . رفع ممنوعیت همچنان تأخیر افتاد تا انقلاب فرانسه در رسید . مارکی باساس کار خود اعتقاد فراوان داشت مهاجرت اختیار کرد اما چندی بعد از فرانسه بازگشت و با سر سختی تمام دنبالۀ کار خود را گرفت تا آنجا که یک بدنه از خانه خویش را خراب کرد تا برای ساختن کشتی دیگری جا باز کند  . در 1816 باز موفق به کشتیرانی گردید لیکن در 1819 با ورشکستگی و مرگ زوجه و تهیدستی رو به رو گشت .

   هرچند عشق سوزان مارکی رهنمون وی در اختراعگردید لیکن ازبخت بد آن عشق چندان به مزاج عاشق نامراد و دلخسته سازگار نیفتاد . وی در سال 1832 به مرض    وبا درگذشت و جسد او را درگودال عمومی وبا زدگان انداختند و بار دیگر ثابت شد که بخت و اقبال هم محلی درزندگی انسان داراس .

   در همین اوقات فولتن امریکایی که چیره بسزا و ابتکارای توجه کردنی در ساختمان ها و ماشین های بافندگی داشت کشتیرانی با قوۀ بخار را به صورت امرواقع درآورد . فولتن با شخصی به نام لیوینگستن شریک شد وسرمیاه بازرگانی و کمک او با نبوغ فو لتن دست به هم داده اختراع را تکمیل کردند . نخستین کشتی بخار فولتن  در 9 اوت 1803 روی رود سن به آب انداخته شد .

   فولتن که زیر دریایی را نیز اختراع کرده بود به انگلستان رفت و در آنجا کارهای وی دچار خرابی شد و ناچار در 1806 دوباره به امریکا برگشت اما به هر حال موضوع کشتی بخار در آن هنگام امری واقع و انجام شده بود.

سه شنبه 2 آذر 1389  4:02 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها