0

شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

 
09303495228
09303495228
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 8721
محل سکونت : خراسان جنوبی

شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

 

شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

 

شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


یکی بزنمش فیگورش یادش بره شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

لهش کنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


بوسش کنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


یه کاری کنم از دانشگاه پرتش کنن بیرون شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


پرتش کنم تو دیوارشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


برم لوش بدم بیان بگیرنش شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


یه کاری کنم بیان ببرنش سربازی شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


از راسخون بندازمش بیرون شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


اددش کنمشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


عاشقش کنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


از عشقش دورش کنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


کامپیوترشو بسوزونم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


بندازمش تو دره شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


مامانم گفته حرف شیطونه رو گوش نکنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


خودم با شیطونه یه نقشه باحال واسش میکشیمشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


من بچه خوبیم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......شیطونه هرچی میخواد بگه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


قبلیمو دوست دارم کاریم به حرف شیطونه ندارم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


یه گلوله حرومش کنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......بندازمش جلو گوسفند بخورتش شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


خرش کنم ببرمش خونمون شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


ببرمش خونمونو جارو کنه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


همچین بزنمش یادش بره کی اومده کی میخواد بره شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


باید عرض کنم که شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


مجبورش کنم اینجوری برام برقصه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


جفت پا برم رو صورتش شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


با سر برو تو دیوار از دستش راحت بشیشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......
-بشینم تا صبح بهش بخندم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


برم بخوابم دیگه دیر شد شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......
یه سوزن بهش بزنم حالش جا بیاد شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


حال ندارم پست بزنم بیخیال شیطونه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


بزارمش سر کار بخندم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......


بندازمش تو جزیره متروکهشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......
جمعه 21 تیر 1392  9:19 AM
تشکرات از این پست
rashon zaahra salma57 catcat tahmores fatemeh_fnp_1997 AliFanoodi a_sadri
rashon
rashon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 1310
محل سکونت : هویزه

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

مامانم گفته حرف شیطونه رو گوش نکنم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

جمعه 21 تیر 1392  11:27 AM
تشکرات از این پست
zaahra salma57 saeedakh tahmores fatemeh_fnp_1997 a_sadri
zaahra
zaahra
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2477
محل سکونت : تهران

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

بندازمش تو جزیره متروکهشیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

"دلمان که میگیرد، تاوان لحظه هایی ست که دل میبندیم"

 

جمعه 21 تیر 1392  11:48 AM
تشکرات از این پست
salma57 rashon saeedakh tahmores fatemeh_fnp_1997
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35029
محل سکونت : قم

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

یه کاری کنم از دانشگاه پرتش کنن بیرون شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

جمعه 21 تیر 1392  11:58 AM
تشکرات از این پست
rashon saeedakh zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
09303495228
09303495228
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 8721
محل سکونت : خراسان جنوبی
جمعه 21 تیر 1392  12:47 PM
تشکرات از این پست
saeedakh zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
alipaidar
alipaidar
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1391 
تعداد پست ها : 355
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

یکی بزنمش فیگورش یادش بره شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

هنگامی که شیپور جنگ نواخته شود ؛ شناختن مرد از نامرد آسان می شود ، پس ای شیپورچی بنواز .

شهید مصطفی چمران

 

جمعه 21 تیر 1392  1:41 PM
تشکرات از این پست
saeedakh zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
09303495228
09303495228
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 8721
محل سکونت : خراسان جنوبی
جمعه 21 تیر 1392  2:38 PM
تشکرات از این پست
zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
saeedakh
saeedakh
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 2084
محل سکونت : فارس
جمعه 21 تیر 1392  2:40 PM
تشکرات از این پست
zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
catcat
catcat
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 6685
محل سکونت : رنگین کمان
جمعه 21 تیر 1392  6:15 PM
تشکرات از این پست
zaahra tahmores fatemeh_fnp_1997
zaahra
zaahra
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2477
محل سکونت : تهران

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

یکی بزنمش فیگورش یادش بره شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

"دلمان که میگیرد، تاوان لحظه هایی ست که دل میبندیم"

 

جمعه 21 تیر 1392  6:30 PM
تشکرات از این پست
tahmores fatemeh_fnp_1997
09303495228
09303495228
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 8721
محل سکونت : خراسان جنوبی
جمعه 21 تیر 1392  10:45 PM
تشکرات از این پست
tahmores zaahra fatemeh_fnp_1997
tahmores
tahmores
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 11998
محل سکونت : همین گوشه کنار

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

قبلیمو دوست دارم کاریم به حرف شیطونه ندارم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

جمعه 21 تیر 1392  11:34 PM
تشکرات از این پست
zaahra fatemeh_fnp_1997 a_sadri
zaahra
zaahra
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2477
محل سکونت : تهران

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

مجبورش کنم اینجوری برام برقصه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

"دلمان که میگیرد، تاوان لحظه هایی ست که دل میبندیم"

 

شنبه 22 تیر 1392  12:20 PM
تشکرات از این پست
tahmores amirali123 fatemeh_fnp_1997 a_sadri
tahmores
tahmores
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 11998
محل سکونت : همین گوشه کنار
شنبه 22 تیر 1392  12:51 PM
تشکرات از این پست
amirali123 fatemeh_fnp_1997 zaahra
amirali123
amirali123
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 14890
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

من بچه خوبیم شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......شیطونه هرچی میخواد بگه شیطــــونه میـــگه نفـــر قبلیـــــمو ......

 

غزال خوش صدا توئی ، راسخون

شیرین تر از عسل توئی ، راسخون

بین تموم سایتهای اینترنت

 نگین بی بدل توئی ، راسخون

شنبه 22 تیر 1392  1:18 PM
تشکرات از این پست
fatemeh_fnp_1997 zaahra
دسترسی سریع به انجمن ها