0

نحوه پرداخت دستمزد ایام بارداری

 
samanehtajafary
samanehtajafary
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 2436
محل سکونت : خراسان رضوی

نحوه پرداخت دستمزد ایام بارداری

بیمه شدگان زن صندوق تأمین اجتماعی به هنگام بارداری می توانند، کمک هزینه ایام بارداری را به عنوان یکی از حمایت ها از تأمین اجتماعی دریافت کنند.

براساس قوانین صندوق تأمین اجتماعی، بیمه شدگان زنی که ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند،

در مدت استراحت ایام بارداری به کاراشتغال نداشته، از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، روز قبل از شروع استراحت، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند و زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد،

مگر اینکه فرزندان قبلی به هر علتی از ردیف خارج شده باشند که در این صورت صرفاً بابت فرزند چهارم با احراز شرایط قانونی می توانند، کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت دریافت کنند.

تبیان زنجان

بر این اساس مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند در زایمان های یک قلو و دوقلو ۶ ماه و برای زایمان های سه قلو و بیشتر یک سال است که حداقل ۳ ماه از غرامت دستمزد متعلقه بابت استراحت پزشکی بعد از زایمان بوده و قابل پرداخت است و برای سایر موارد نیز ۸۴ روز یا ۱۲ هفته است که می تواند قبل یا بعد از زایمان باشد.

میزان غرامت دستمزد ایام بارداری معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است که حداکثر برای ۶ ماه بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می شود و بیمه شده تأمین اجتماعی با ارائه گواهی پزشک معالج یا بیمارستان و تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و دفترچه درمانی می تواند غرامت دستمزد ایام بارداری را دریافت کند و مدت دریافت کمک هزینه بارداری جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محاسبه می شود.

منبع:اهل البیت

دوشنبه 17 تیر 1392  6:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها