0

راه شناخت حق

 
hemmatmehdi
hemmatmehdi
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 824
محل سکونت : تهران

راه شناخت حق

 

مـردى به نام مجاشع حضور رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! راه شناخت حق چـيـسـت ؟
حـضرت فرمود: شناخت نفس
 عرض كرد: اى رسول خدا! راه سازگارى با حق چگونه اسـت ؟
فـرمـود: نـاسـازگـارى بـا نفس
 عرض كرد: اى رسول خدا! راه رسيدن به خشنودى حق چـيـست ؟
فرمود: ناخشنودى نفس
 عرض كرد: اى رسول خدا! راه رسيدن به حق چيست ؟
فرمود: رهـا كـردن نـفس
 عرض كرد: اى رسول خدا! راه دست يافتن به طاعت خداچگونه است ؟
فرمود: نافرمانى از نفس
 عرض كرد: اى رسول خدا! راه رسيدن به ياد حق چيست ؟
فرمود: از يادبردن نفس
 عـرض كرد: اى رسول خدا! راه نزديك شدن به حق چيست ؟
فرمود: دور شدن از نفس
 عرض كرد: اى رسـول خدا! راه انس گرفتن با حق چگونه است ؟
فرمود: رميدن از نفس
عرض كرد: اى رسول خدا! راه رميدن از نفس چيست ؟
فرمود: كمك جستن از حق , در برابر نفس .
 
 
ميزان الحكمه (ج 8)
دوشنبه 1 آذر 1389  5:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها