0

سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

 
saeedrsl
saeedrsl
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 56
محل سکونت : آذربایجان شرقی

سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

اگه همکاری کنین پیشنهاد میکنم که سوالات و جزوات دروس مختلف در دانشگاه های مختلف رو برای دانلود و استفاده همه دانشجویان تو این موضوع بزاریم

 

 

اللهم عجل الولیک الفرج

دوشنبه 1 آذر 1389  12:42 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

چرا صابون در آب سخت کف نمی کند؟

چرا صابون در آب سخت کف نمی کند؟  

   صا بون ها ي معمولي  نمك هاي سديم ويا پتاسيم اسيد هاي چرب هستند . چون درآب معمولي يون هاي ديگري نظير كلسيم ويا منيزيم وجود دارد صابون درآب به صابون اين يون ها تبديل مي شود كه صابون سخت نام دارد و نامحلول در آب مي باشد .

        

2RCOO- Na+(aq)  +  ‍‍‍Ca++(aq)    <=====>      2Na+ (aq)   +  (RCOO)2Ca (s

               صابون سخت                                                                       صابون معمولي

یک شنبه 7 آذر 1389  2:50 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

سولفوریک اسید

می خواستم بدانم که چرا سولفوریک اسید بافت های زنده را به شدت تخریب می کند؟

 

اسید سولفوریک به هر نسبتی با آب امتزاج پذیر است . وعامل آبزدای بسیار قوی است .واکنش آن با آب بسیار گرمازا واز این رواختلاط آب با اسید غلیظ باید با احتیا ط بسیار وبه آرامی به کمک همزن شیشه ای وبا افزایش اسید به آب صورت گیرد . تمایل این اسید به ترکیب با آب آن قدر زیاد است که ازهر بافتی که دارای اتم های هیدروژن واکسیژ ن است این دو اتم را به صورت آب حذف می نماید. افزایش چند قطره اسید به شکر ( ساکارز ها) و یا الیاف سلولزی نظیر پنبه ویا بافت های جانوری دراندک مدتی ازاین بافت ها هیدروژن واکسیژ ن را به صورت  آب حذف ٬ و کربن را بر جا می گذارد واین فرایند ها همراه با آزاد شدن انر ژی  زیادی است  و بسیار خطر ناک می باشد  .

یک شنبه 7 آذر 1389  2:51 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

ساعت یدی .

ساعت یدی .

ساعت یدی  نام آزمایشی است با مولکول ید ( I2 ) وسدیم تیوسولفات (     NaS2O3 )  . سرعت این واکنش مانند اکثر واکنش ها به غلظت ودما  بستگی دارد . با تغییر وازدیاد  غلظت هریک از واکنشگرها سرعت افزایش می یابد .

آزمایش کلی به این ترتیب است که ابتدا  با افزایش آب اکسیژنه به مخلوط سولفوریک اسید و (پتاسیم یدید)KI  می توان ید تهیه نمود .

                              2KI + H2SO4 + H2O2  ------------- K2SO4 + I2 + 2H2O

ید  رنگ نشاسته موجود در مخلوط آزمایش را آبی می کند . حال اگر به این مخلوط تیوسولفات اضافه شود . ید وارد واکنش می شود . رنگ آبی کم کم ازبین می رود .

                                     I2 + 2 Na2S2O3------------- 2NaI + Na2S4O6 

چنانچه ید اضافی باقی بماند سبب  آبی رنگ شدن نشاسته می شود.

نحوه آزمایش به این شکل است که ابتدا محلولی از مخلوط پتاسیم یدید وسدیم تیوسولفات با غلظت مشخص و معین تهیه می کنند ( محلول الف ) سپس  درچند لوله آزمایش به تساوی حجم ثابتی از این محلول  ریخته وبه آن ها   حجم  مناسبی  سولفوریک اسید رقیق وچند قطره چسب نشاسته می افزایند  (لوله های A) .

به همان تعداد درچند لوله آزمایش دیگر محلول پر اکسید هیدروژن که با غلظت معین رقیق نموده اند . با حجم های مثلا  5 ٬10 ٬ 15 .....آماده می  کنند. ( لوله های B ).

 در مرحله آخر همزمان هریک از محلول های لوله های ( A) را به محتویات لوله های( B ) می  افزایند وزمان  انجام  واکنش را درهر لوله آزمایش  اندازه گیری  می کنند. چون حجم محلول  در لوله های B به یک اندازه افزایش یافته فاصله زمان انجام واکنش درآن ها برابر خواهد بود .

یک شنبه 7 آذر 1389  2:53 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

رابطه فشار با دماي ذوب

 چرا در فشار بالا نقطه ی ذوب بالا میره ؟ اگه بالا میره پس چرا برفای قله ی کوه دیرتر آب میشن ؟؟؟؟

دريك سيستم بسته درحال تعادل ٬هر حالت با بخار خود در حالت تعادل است از آنجايي كه يك نوع بخار وجود دارد جامد ومايع درشرايط يكسان فشار بخار برابري دارند .به عبارتي دماي ذوب  دمايي است كه فشار بخار جامد وفشار بخار مايع برابرند.

فشار بخار یک جسم جامد در درجه حرارت معین متناسب با تعداد ملکول هایی است که درحالت تعادل به صورت بخار دارد . در نتیجه هر جسم جامد فشار بخار مخصوص به خود دارد .فشار بخار با نیروی جاذبه بین مولکولی نسبت عکس دارد .

براي اين كه جسمي ذوب شود بايد فشار بخار آن( تعداد مولكولها درحالت بخار ) به فشار محيط برسد . مسلما در محيطي با فشار بالا انرژي بيشتري لازم است تا مولكول هاي بيشتري از جسم جامد به حالت بخار در آيند وفشار جامد به فشار محيط برسد. درنتيجه دماي ذوب افزايش مي يابد .

اما درقله كوه درست است كه فشار كم است اما دما نيز كم است .انرژي جنبشي مولكول ها نيزكاهش يافته است .وفشار بخار جسم نيز كاهش يافته است.

یک شنبه 7 آذر 1389  2:56 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

چرا اکسید کلسیم آزاد در سیمان در اتیلن گلیکول داغ حل میشود؟

چرا اکسید کلسیم آزاد در سیمان در اتیلن گلیکول داغ حل میشود؟   

اتیلن گلیگول  HO-CH2-CH2-OH مایع نم پذیر ودارای دو عامل OH - می باشد . که می تواند به راحتی در  دوسر مولکو ل پیوند هیدروژنی تشکیل دهد وبه همین علت دارای نقطه جوش بالایی ( 197 oC ) می باشد .اتیلن گلیگول قدرت حلال پوشی خود را مانند مولکول آب مدیون گروه OH -است . گروه عاملی OH - کاتیون ها را از طریق زوج الکترون های نا پیوندی بر روی اکسیژن و آنیون ها را از طریق پیوند هیدروژنی حلال پوشی می نماید . به این گونه حلال ها پروتونی می گویند.

یک شنبه 7 آذر 1389  2:57 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

مانومتر

مانومتر                                            

برای اندازه گيری فشار گازها ،ازروش مقايسه آنها با فشار هوا وبکمک دستگاه مانومتر استفاده می شود . درلوله U شکل مايعی ريخته می شود که چنانچه چگالی مايع موجود درفشار سنج را بدانيم می توانيم اختلاف فشار بين گاز وجورا محاسبه نماييم.معمولأ  درمانومتر از جيوه استفاده می شود . هنگامی که فشار دو گاز در دوحباب برابر است فشار برابر  ۷۶۰ ميلی متر جيوه (يک جو)خواهد بود

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:01 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

ساختار اتم

           ساختار اتم  

 

تصوری که امروزه ازساختاراتم در ذهن ما می باشد نتيجه فرضيه ها وآزمايش هايی است که رادرفورد ويارانش ازجمله نيلز بور و هانس گايگر وارنست مارسدن انجام داده اند .

آنها ورقه بسيارنازکی از طلا رادرمعرض عبور اشعه آلفا ( +He2 )قراردادند . نتايج زيربه دست آمد.

۱ـ اکثر ذرات آلفا مستقيم ازورقه عبور نمود .آنها نتیجه گرفتند  که بايد بيشتر حجم اتم خالی باشد ۰ (شعاع اکثر اتم ها بين   ۵۰ و۲۵۰ پيکومتر  وشعاع هسته اتم ها بين  ۳-۱۰ ×۱.۲ و

 ۳ -۱۰ × ۷.۵ پيکومتر تغيير می کند  )

۲ـ تعدادکمی ازذرات بازوايای بزرگ منحرف شدند.نتيجه آن که بايد ازکنار ذره ايی بابار مثبت عبورکرده باشند.

۳ـ تعداداندکی درخلاف جهت وبه عقب بازگشتند .رادرفورد دراين باره توضيح داد که اتم دارای هسته  بسيار کوچکی است که  بيشترين جرم رادرخودجا داده است.

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:03 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

پاسخ به:سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

جدول تناوبی عناصر  

اگرفهرست برنامه هابه شکل جدول باشد،می توانیدآنچه راکه می خواهید،بایک نگاه تشخیص دهید، تنظیم جدول روشی موثر برای نشان دادن مقدارزیادی اطلاعات مربوط به یکدیگر است.

پس از کشف عنصر هاوخواص آنها ،دانشمندان سعی کردند تا آنها را بر اساس نظم ویژه ای طبقه بندی کنند.

برای طبقه بندی عناصر به روش مدون ،کوشش های زیادی شد،ازجمله دسته بندی سه تایی دوبرینر، قانون اوکتاوهای نیولندز و جدول های مندلیف و میر را می توان نام برد .

مندلیف جدول تناوبی خودرابراساس جرم اتمی و خواص مشابه عناصرتنظیم کرد.ونتیجه گرفت که خواص عناصر تابعی از جرم اتمی آنهاست.

اما نواقص جدول مندلیف وکشف عدداتمی توسط موزلی نشان داد که خواص عناصر تابعی از عدداتمی عناصر است.جدول تناوبی جدید براساس عدداتمی مرتب گردید.

 جدول تناوبی جدید ارتباط تشابه خواص عناصر را با آرایش الکترونی آن ها نشان می دهد و جایگاه عنصر درجدول ساختارالکترونی آن را مشخص می کند.

عناصری که دریک گروه و زیرهم چیده شده اند خواص مشابه وآرایش الکترونی لایه ظرفیت یکسان داشته ، ودرنتیجه خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه وترکیبات نظیرهم دارند.

از دوره دوم ( تناوب ) جدول ، از چپ به راست ازخصلت فلزی عنصرها کاسته شده و بر خصلت نافلزی افزوده می شود ودرانتها ، دوره به یک گاز نجیب ختم می شود.

باکلیک دراینجا ودانلود کردن برنامه ، به یک جدول تناوبی عناصر دست خواهید یافت ،که اطلاعات زیادی درمورد عناصر  به شما می دهد.  

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:07 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

هیدرولیز

نمک هاکه درنتیجه واکنش یک اسید با باز تشکیل می شوند حاصل یون های مثبت باز با یونهای منفی اسید می باشند ،که ضمن انحلال درآب این یون ها را آزاد می نمایند.

به واکنش این یون ها با آب هیدرولیز گفته می شود . هیدرولیز نمک هامعمولاباعث تغییر  Pمحلول می شود .زیرا نمک هاحاصل از

آ - اسیدقوی -  بازقوی          ( NaOH(aq)+ HCl  (aq)   ---->    H2O(l) +   Na+ Cl-(aq

ب ـ اسیدقوی- بازضعیف                                     ( NH3(g)+ HCl  (g)   ---->   NH4Cl(g 

 پ - اسیدضعیف - بازقوی

              ( NaOH(aq)+ CH3COOH  (aq)   ---->    H2O(l) +   Na+ CH3COO- (aq

 ت ـ اسیدضعیف ـ بازضعیف                                               HF  +  NH3  ----->  NH4F 

می باشند .

کاتیون هاوآنیون های حاصل ازاسید وباز قوی درمحلول آبی پایداربوده وآبکافت نمی شوند درنتیجه محلول این گونه نمک ها باعث تغییر PH  محلول نمی شوند  . اما کاتیون هاوآنیون های حاصل ازاسید و باز ضعیف   به صورت زیر با آب برهم کنش داده  و PH  محلول راتغییر می دهند .

                                                            ( A-(aq)  + H2O (l) -----> HA  (aq)+ OH-(aq

                                                ( M+(aq)  + 2 H2O (l) -----> MOH  (aq)+ H3O +(aq

به این ترتیب محلول نمک های دسته اول  خنثی و دارای ( ۷= PH )ومحلول نمک های دسته دوم اسیدی

( ۷ >  PH    ) ومحلول نمک های دسته سوم بازی و(۷ < PH   ) ومحلول نمک های دسته چهارم باتوجه به    Ka  و  یا Kb   می تواند اسیدی و یا بازی و یا خنثی باشند.      Ka >Kb         PH < ۷     

                                                                                  Ka =Kb         PH = ۷                       

                                                                                                          Ka <Kb         PH > ۷

درآزمایشگاه ازدستگاهی به نام  PH سنج برای اندازه گیری PH  محلو ل ها استفاده می شود. PH سنج  وسیله الکترونیکی می باشد که به کمک یک الکترود شیشه ای (  الکترود مرجع حاوی کالومل سیرشده      Hg2Cl2 )به طور مستقیم PH  محلول را نشان می دهد .

این الکترود رادرمحلولی که می خواهیم PH  آن رااندازه بگیریم وارد نموده پتانسیلی که به وسیله الکترود پدید می آید ، توسط یک میلی ولت سنج اندازه گیری می شود. این ولتاژ یک تابع خطی از PH  است همین رابطه است که به مااین امکان را می دهد تا PH  سنج  رامستقیما به جای میلی ولت با واحدهای  PH  درجه بندی نماییم.

باکلیک کردن در  PH  چنداسید ،  باز  و نمک را درغلظت های مختلف اندازه گیری نمایید.

و قدرت اسیدها و بازها را مقایسه کنید.

آیا حجم محلول نیز اثری بر PH  می گذارد؟

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:08 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

اصل لوشاتليه

  اصل لوشاتلیه        

بیشتر واکنش های شیمیایی  برگشت پذیریا دو طرفه می باشند.درواقع ابتدا سرعت واکنش رفت( مستقیم ) بیشترازواکنش برگشت (معکوس)  می باشد. ولی باکم شدن مواد واکنش دهنده از سرعت واکنش رفت کاسته شده وباتولید وافزایش غلظت فرآورده کم کم بر سرعت واکنش برگشت افزوده می شود تاآن جا که سرعت واکنش رفت برابر سرعت واکنش برگشت می شود دراین زمان دو واکنش باسرعت یکسان اما دردو جهت عکس صورت می گیرد بنابراین تعادل برقرار می شود به طوری که غلظت های مواد مو جود تغییر نمی نماید درحالی که واکنش هادرحال انجام هستند.یعنی این گونه تعادل ها پویا می باشند.
                                       سرعت واکنش برگشت = سرعت واکنش رفت
لازم بتذکر است تعادل دریک سیستم بسته تشکیل می شود به این معنی که هیچ یک از  مواد موثردرواکنش  به سامانه وارد ویا از آن خارج  نشود.
میزان پیشرفت  یک واکنش شیمیایی درلحظه تعادل ، تابع نوع واکنش ونوع مواد وبرخی شرایط حاکم برآن می باشد. 
بین غلظت های اجزای شرکت کننده درتعادل رابطه ساده ایی برقراراست .که به آن قانون تعادل شیمیایی ( قانون اثرجرم ) می گویند.
                          
    αA   +  β B     <═>       γC     +   γ D                                        
  [ A]α  [B ] β  
                                       Kc     ــــــــــــــــــــــــــــــ    =  
                        [ C ] γ  [ D ]δ                                                     
      
به  Kc ثابت تعادل  و به تساوي فوق عبارت تعادل گويند. مقدار Kc  براي هر واكنش شيميايي در دماي ثابت مقداري ثابت وازواكنشي به واكنش ديگر فرق مي كند .
 
عوامل مؤثر برتعادل وثابت آن
 
اصل لوشاتليه " هرگاه عاملي باعث به هم خوردن يك تعادل شود ، سامانه درجهتي جابه جا مي شود كه اثر آن عامل راكاهش دهد.
 
آ) اثردما ، بالا بردن دما  انرژي گرمايي مولكول ها درمخلوط تعادلي افزايش داده  وبرخورد هاي مولكولي نيز بيشتر مي شود درنتيجه سرعت واكنش رفت وبرگشت را افزايش مي يابد . اما ميزان افزايش درآنها يكسان نيست و آزمايش هاي گوناگون نشان مي دهند  افزايش دما سرعت واكنش گرماگيررا افزايش بيشتري مي دهد . به اينترتيب درتعادل جديد غلظت ها ي مواد موجود درتعادل تغیير مي كنند يعني تعادل جابه جا شده بنابر اين مقدار  Kc  نيز تغيير مي نمايد.
ب) اثر غلظت و فشار،هرگاه غلظت يكي ازواكنش دهنده هارا افزايش دهيم ،تعداد برخورد ميان ذره هاي  واكنش دهنده ها افزايش يافته و واكنش رفت سرعت بيشتري به خود مي گيرد به اين ترتيب پس از مدتي غلظت فرآورده نيز افزوده مي شود وسرعت برگشت افزايش مي يابدتا اين كه اين دو سرعت برابر شده اما اين سرعت ها وهم چنين غلظت هاي مواد موجود درتعادل جديد با سرعت هاي نظير وغلظت هاي تعادل قبلي متفاوت خواهد بود يعني تعادل جابه جاشده اما اين تغيير طوري صورت مي گيرد كه مقدار ثابت تعادل ثابت باقي مي ماند.
درمورد مشابه تغيير فشار همانند تغيير غلظت مي باشد لازم به تذكر است كه تغيير فشاربرسيستم هاي تعادلي اثردارد كه تعداد مولهاي گاز دردوطرف معادله شيميايي موازنه شده يكسان نباشد.
پ) اثر كاتاليزگر ،كاتاليزگرسرعت واكنش رفت وبرگشت را به يك اندازه افزايش مي دهد پس  Kcو غلظت ها   تغييري نمي يابد يعني كاتاليزگر برتعادل وثابت آن تاثير نمي گذارد.
باكليك در اثر عوامل غلظت ، فشار ودما را برسيستم هاي تعادلي وثابت آن تحقيق كنيد

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:10 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

الکترونگاتیوی

 الکترونگاتیوی 

 

تمایل نسبی یک اتم به جذب جفت الکترون های پیوندی دریک مولکول پایدار را الکترونگاتیوی گویند.  راه های محاسبه الکترونگاتیوی که توسط پاولینگ انجام شد طبق معادله های زیر می باشد.

                                               DAB  = 1/2 ( DA-A+DB-B)  +  23(XA-XB)2   

                                   و          A  XA  125( الکترونخواهی - انرژی یونش )

که درآن X الکترونگاتیوی وD  انرژی تفکیک پیوند می باشد . 

الکترونگاتیوی یک اتم به دوعامل بستگی دارد :  

1- بارموثرهسته اتم   

2- فاصله الکترون هالایه ظرفیت ازهسته  (شعاع)

    

       

 

  هرچه بارموثرهسته بیشتر واندازه اتم کوچکتر باشد میزان جاذبه هسته برالکترون های لایه ظرفیت ودرنتیجه الکترونگاتیوی بیشتر می شود.

 بارموثر هسته باری است که هرالکترون باوجودالکترون های داخلی اتم که نقش حایل دارند٬ ازهسته احساس می کند بار موثرهسته کمتراز بار واقعی ( تعداد پروتون) آن است .

روبرت مولیگن نیز مقیاس دیگری برای محاسبه الکترونگاتیوی در سال 1934 وضع نمود.  

                                                                            2/ ( EI -EA )  = الکترونگاتیوی

الکترونخواهیEA1

عبارت است ازانرژی مبادله شده به هنگام افزایش یک مول الکترون به یک مول اتم به حالت گاز .

 دربیشتر موارد با اضافه کردن اولین الکترون به اتم انرژی آزاد می شود .زیرا الکترون توسط هسته اتم جذب می شود بنابراین معمولا مقدار Δ E   منفی است  .درعناصر گروه  IIA که اوربیتال S پراست(پایداری نسبی دارد)  ویا گروه VA که ازآرایش الکترونی نسبتا پایدار (به علت تقارن کروی ) برخوردارهستند الکترونخواهی کاهش می یابد .

                  g)                   Δ E  =  EA1 ) - یون    <--------      g )   +   e )  اتم

افزون بربارموثرهسته وشعاع اتم عوامل دیگری نیزبرالکترونخواهی اتم تاثیر می گذارند.وظاهرا نظمی  مشابه الکترونگاتیوی در روند تغییر الکترونخواهی به چشم نمی خورد . این بی نظمی حاصل از تغییر درانرژی زیرلایه ای است که الکترون به آن وارد می شود وهمچنین به دافعه بین الکترونی بستگی دارد.

انرژی یونش  E1

مقدارانرژی مورد نیاز برای جدا کردن یک مول ازسست ترین الکترون ازاتم به حالت گاز . (نخستین یونش)                

                                               (g )+یون     +    g )   +      E -------->     e )  اتم 

                

                    

 

                    

 

به نمودارها  وجدول توجه نمایید .به طور کلی می توان نتیجه گرفت روند تغییر الکترونگاتیوی والکترونخواهی وانرژی یونش درجدول تناوبی به این قرار است که دریک دوره تناوب ازچپ به راست افزایش ودریک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد.

                            

                                                             .

گازهای نادر گروه  (VIII A  ) به علت کامل بودن لایه ظرفیت درآنها تمایلی به گرفتن یا دادن الکترون ندارند. انرژی یونش زیاد و الکترونخواهی مثبت درآنها نشانه دشواری تشکیل یون با این اتم ها می باشد.   

باید توجه داشت الکترونخواهی وانرژی یونش ازخواص اتم های مجزا می باشد . وازجنس انرژی و با واحدهای انرژی بیان می شوند. اما الکترونگاتیوی چون مقایسه خاصیتی واحد٬ ازهرعنصر را نشان می دهد ( نسبی ) یک عدد بدون واحد است.

 

نمودار اولین انرژی یونش عناصر

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:12 PM
تشکرات از این پست
hadikousha
hadikousha
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 1358
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

پیشنهاد میکنم یه انجمن فیزیک و شیمی ایجاد کنید.

اللهم عجل لولیک الفرج

یک شنبه 7 آذر 1389  3:59 PM
تشکرات از این پست
gazalsabz
gazalsabz
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1389 
تعداد پست ها : 1125
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

دروس دانشگاهی که اصولا فقط شیمی نیست من هم پیشنهاد می کنم دروس پایه وفنی از هم جدا شده و به صورت جداگانه در یک انجمن قرار بگیرند

 

یک شنبه 28 آذر 1389  6:05 PM
تشکرات از این پست
saeedrsl
saeedrsl
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 56
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوالات و جزوات دروس دانشگاهی

گزارش کار کامل برای کارگاه ماشین ابزار واسه رشته های فنی

دانلود

اللهم عجل الولیک الفرج

یک شنبه 5 دی 1389  1:02 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها