0

اعتیاد اینترنتی دارید؟ این تست مشخص می‌کند

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

اعتیاد اینترنتی دارید؟ این تست مشخص می‌کند

اعتیاد اینترنتی دارید؟ این تست مشخص می‌کند

اعتیاد اینترنتی دارید؟ این تست مشخص می‌کند

تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یکی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ (Kimberly Young) ابداع شده است.


در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا پنج هستند. در پایان؛ باید مجموع نمراتی را که به ۲۰ پرسش زیر می‌دهید جمع بزنید.


۱) چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت می‌مانید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


ـ شامل حال‌من نمی‌شود


۲) چقدر به‌خاطر آنلاین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیده‌ گرفته‌اید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۳) چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۴) چقدر از طریق اینترنت با کاربران دیگر رابطه ایجاد ‌می‌کنید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۵) چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودن‌تان شاکی هستند؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۶) چقدر به‌خاطر اینترنت؛ نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۷) چقدر ایمیل‌هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می‌کنید؟


۱) به ندرت


۲) گاه‌گاهی


۳) غالبا


۴) بکرات


۵) همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۸) چقدر عملکرد کاری و بهره‌وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۹) وقتی از شما می‌پرسند که چه‌کارهایی آنلاین انجام می‌دهید؛ چقدر در موضع تدافعی یا پنهانکاری قرار ‌می‌گیرید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۰) چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌کنید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۱) چقدر وقتی در اینترنت هستید؛ احساس می‌کنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


ـ شامل حال‌من نمی‌شود


۱۲) چقدر فکر می‌کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار؛ تهی و بی‌لذت است؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


ـ شامل حال‌من نمی‌شود


۱۳) چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می‌شود؛ غر می‌زنید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه□ - شامل حال‌من نمی‌شود


۱۴) چقدر به خاطر قطع نکردن اینترنت؛ دچار بیخوابی هستید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


ـ شامل حال‌من نمی‌شود


۱۵) چقدر فکر می‌کنید که در حالت آفلاین حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا□


▪ بکرات□


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۶) چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را به کار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده؛ الان میام


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۷) چقدر سعی کرده‌اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده‌اید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۸) چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی کنید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۱۹) چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران؛ ترجیح می‌دهید؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا□


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود


۲۰) چقدر وقتی آفلاین هستید؛ احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می‌رود؟


▪ به ندرت


▪ گاه‌گاهی


▪ غالبا


▪ بکرات


▪ همیشه


- شامل حال‌من نمی‌شود

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

دوشنبه 1 آذر 1389  7:00 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها