0

امتحانات نهایی سال اول دبیرستان

 
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

امتحانات نهایی سال اول دبیرستان

باسمه تعالي

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

در نوبت دوم  سال تحصيلي 87-1386

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

پنج شنبه

2/3/1387

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (1)

چهارشنبه

8/3/1387

ریاضی (1)

ریاضی (1) 

 
   
غایبین موجه رشته های نظری در خرداد ماه 1387

ایام هفته و تاریخ

ساعت امتحان ۸ صبح

چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۸۷

زبان فارسی (۱)

پنجشنبه  ۳۰/۳/۱۳۸۷

ریاضی(۱)  عمومی سال اول

 

شنبه 7 اردیبهشت 1392  10:56 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

سال اول متوسطه در شهریور ماه 1387

باسمه تعالي

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

در شهريور ماه سال تحصيلي 87-1386

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

سه  شنبه

۵/۶/1387

 ریاضی (1)

 ریاضی (1)

دو شنبه

۱۱/۶/1387

زبان فارسی(1)

زبان فارسی (1) 

 

سوال و راهنماي تصحيح   امتحان هماهنگ كشوري

سال اول متوسطه(روزانه)

غائبين موجه درشهريور ماه سال تحصيلي 87- 1386

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

شنبه

۲۳/۶/1387

ریاضی (1)

يكشنبه

۲۴/۶/1387

زبان فارسی (1)

 

 

شنبه 7 اردیبهشت 1392  11:12 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:امتحانات نهایی سال اول دبیرستان

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

در نوبت دوم  سال تحصيلي 8۸-138۷

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

يك شنبه

۳/۳/۱۳۸۸

مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي

سه شنبه

۵/۳/۱۳۸۸

عربي (1)

عربي (1)

 

سوال و راهنماي تصحيح   امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه(روزانه)   

غائبين موجه درنوبت دوم سال تحصيلي ۸۸- 138۷

                                                                                                                                                                                                                                                         

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

پنج شنبه

۲۸/3/1387

مطالعات اجتماعي

 شنبه

30/3/1387

عربي (1)

 
شنبه 7 اردیبهشت 1392  11:17 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ سال اول (شهریور 1388)

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

در شهریور ماهسال تحصيلي 8۸-1387

روز و تاريخ امتحان

۹ صبح

۳۰/۱۴

چهار شنبه

۴/۶/۱۳۸۸

مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي

دو شنبه

۹/۶/۱۳۸۸

عربي (1)

عربي (1)

 

سوال و راهنماي تصحيح   امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه(روزانه)

   غائبين موجه درشهریور ماهسال تحصيلي ۸۸- 138۷

                                                                                                                                                                                                                                                         

روز و تاريخ امتحان

۹ صبح

چهار شنبه

۲۵/۶/1387

مطالعات اجتماعي

پنج شنبه

۲۶/۶/1387

عربي (1)

 
شنبه 7 اردیبهشت 1392  11:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها