0

اوقات فراغت را صرف خانواده کنیم

 
mina_k_h
mina_k_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 12298
محل سکونت : زمین

اوقات فراغت را صرف خانواده کنیم

یک آدم متشخص بخش زیادی از اوقات فراغت خود را برای خانواده صرف می کند.هرکسی به سبب دغدغه های اقتصادی و معیشتی که دارد بخشی از شبانه روز را به کار اقتصادی در بیرون از منزل اختصاص می دهد.

از سوی دیگر هرکسی حق دارد اوقات فراغت خود را داشته باشد. افراد متشخص بخش اعظمی از اوقات فراغت خود را صرف خانه و خانواده خود می کنند؛ چرا که اولین مسئولیت هر انسانی- پس از خود- پرداختن به خانواده است.

واقعیت این است که بیش از آن که نیازهای مادی اهل خانه اهمیت داشته باشد نیازهای معنوی و روحی و روانی آنان حائز اهمیت است؛ بنابراین سرپرست یا سرپرستان خانوار وظیفه مهم شان تامین نیازهای روحی و روانی خانواده است.

بدین معنا که همان طور که برای خانواده مایحتاج خوراکی و پوشاکی و مأوایی را فراهم می کنند، باید مایحتاج روحی و روانی آنان را نیز فراهم کنند.

اصل پرداختن به امور تک تک اعضای خانه موضوعیت دارد.

یک آدم متشخص از وضعیت جسمی ، تحصیلی ، معنوی و روانی اهل خانه اش مطلع است و برای بهبود هر روزه آن تلاش می کند و پرداختن به آن را جزو وظایف اصلی خود برمی شمارد.

مثال:

صبح جمعه اعضا مرا به منزل شهید بهشتی فرستادند تا وی را به جلسه بیاورم، جلسه مهمی بود و سربازان اصلی انقلاب در آن حضور داشتند، فقط شهید بهشتی نبود.

دم در که آمد، قضیه را گفتم و ادامه دادم: آماده شوید برویم همه منتظر شما هستند.

شهید بهشتی عذرخواهی کرد و گفت: «جمعه متعلق به خانواده است. داشتم به پسرم دیکته می گفتم. بعد هم قرار است برویم گردش.»

اخم مرا که دید گفت: بچه ها منتظرند، به دوستان سلام برسانید، بگویید فردا در خدمتم.

غصه هایت را با «ق» بنویس

تا همچون قصه فراموش شوند...

 

سه شنبه 27 فروردین 1392  1:56 PM
تشکرات از این پست
abdo_61
دسترسی سریع به انجمن ها