0

محمد حسن باستان حق

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 81124
محل سکونت : تهران

محمد حسن باستان حق

محمد حسن باستان حق درسال 1324 دراصفهان به دنیا آمد. وپس ازاخذ دیپلم درسال 1343، دکتری پزشکی عمومی ازدانشگاه اصفهان در سال1352، تخصصی رشته داخلی ازدانشگاه تهران در1358 وسپس فوق تخصصی رادرغدد متابولیسم درهمان دانشگاه گذراند. وی عضوهیئت علمی واستادگروه داخلی دربخش متابولیسم بیمارستان شریعتی می باشد.گروه : علوم پزشکیرشته : داخلیگرایش : غددداخلی متابولیسمتحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد حسن باستان حق ابتدایی را دردبستان ترفیب درسال 1330 ومتوسطه رادردبیرستان محمد علی فروغی - ادیب آغاز کرد ودرسال 1342 موفق به اخذ دیپلم شد . سپس تحصیلات عالی خودرادررشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان آغاز کرد. ودرسال 1352 فارغ التحصیل شد. وی دارای تخصصی رشته داخلی ازدانشگاه تهران (1358 ) ، فوق تخصصی غدد داخلی متابولیسم (1346 ) وپایان دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی درهمان دانشگاه می باشد. ونیزاستاد داخلی دربیمارستان شریعتی.خاطرات و وقایع تحصیل : اخذ فوق تخصصی درغدد متابولیسم درجهت دهی به تحقیقات ومطالعات اخیر محمد حسن باستان حق تاثیری اساسی داشته است.فعالیتهای ضمن تحصیل : محمد حسن باستان حق درحین تحصیل دردانشگاه تهران دررشته بیماریهای داخلی، دربیمارستانهای تهران به مداواوکارآموزی ونیز تحقیق دررشته خود می پرداخت. وقایع میانسالی : محمد حسن باستان حق پس ازفراغت ازتحصیل دردوره فوق تخصصی غدد متابولیسم ازدانشگاه تهران، به عنوان عضوهیئت علمی همان دانشگاه ازسال1366 دربیمارستان شریعتی درگروه بیماریهای داخلی مشغول به فعالیت شد. وی هم اکنون درآن مرکز به عنوان استاد به فعالیت خود ادامه می دهد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : 0 عضو هیئت علمی واستاددانشگاه تهران دررشته غدد متابولیسم دربیمارستان شریعتی. 0 عضوهیئت ممنزه مرکزی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی. 0 عضوکمیته بالینی هیئت ممیزه مرکزی. 0 عضو شورای عالی نظام پزشکی. 0 عضو هیئت ممتحنه وارزشیابی غدد مترشحه ازسال 1372 تاکنون. 0 عضو هیئت مدیره انجمن غدد ومتابولیسم. 0 ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران. 0 ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فعالیتهای آموزشی : محمد حسن باستان حق پس از اخذ فوق تخصصی دررشته غدد داخلی متابولیسم درسال 1366 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دربیمارستان شریعتی ( گروه بیماریهای داخلی ) کشغول به کار شد. وی هم اکنون با سمت استاد درآنجا مشغول است. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد حسن باستان حق درکنار مسئولیت های اجرایی وتدریس ومداوا به مطالعه تحقیق وترجمه آثاری درزمینه متابولیسم وغدد داخلی اشتغال دارد.آرا و گرایشهای خاص : محمد حسن باستان حق ازجمله متخصصین رشته بیماریهای داخلی است که تحقیقات خودرا برغدد داخلی متابولیسم متمرکز کرده است.

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

چهارشنبه 21 فروردین 1392  11:54 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها