0

حکم روغن مار و نماز با آن

 
lenditara1
lenditara1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 9088
محل سکونت : همین دورو ورا

حکم روغن مار و نماز با آن

 

حکم روغن مار و نماز با آنسوال: الف) آیا روغن مار، پاک است؟ ب) در صورت پاک بودن، اگر از آن برای تقویت موی سر استفاده کنیم، آیا می توان با آن نماز خواند؟
امام خمینی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ج1، ص 144، با استفاده از الثالث همان، ج2، ص 152، م 23)

(توضیح المسائل 1385، ص 379 با استفاده از م 2587)


آیة الله اراکی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(المسائل الواضحه، 1373، ج2، ص 125و 126، با استفاده از م 2601)

(توضیح المسائل، 1372، ص 482، با استفاده از م 2601 و ص 153، م 818)


آیة الله بهجت(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(وسیلة النجاة، 1423هـ ق، ج1، ص 181، با استفاده از م 634 )

(توضیح المسائل، 1384، ص 139با استفاده از م 694)

(استفتائات، 1386، ج1، ص 94، با استفاده از س 307)


آیة الله تبریزی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج2، ص 434، با استفاده از م 1670، همان، ج1، ص 143، با استفاده از شرط الرابع)

(توضیح المسائل 1378، ص 131، با استفاده از م 832 و ص 399 با استفاده از م 2596)


آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(رساله آموزشی، 1386، ج1، ص 38 با استفاده ازم 4 و ص 123، با استفاده از شرط چهارم قسمت اول)


آیة الله خوئی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421 هـ ق، ج 1، ص 404، با استفاده از شرط الرابع )

(توضیح المسائل، 1422هـ ق ص 146، با استفاده از م 832 و ص 465 با استفاده از م 2596)


آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425هـ ق، ج2، ص 49، با استفاده از شرط الرابع )

(توضیح المسائل، 1423هـ ق، ص 522 با استفاده از م 2545 و ص 172 م 809)


آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 595 با استفاده از م 2596 و ص 193، شرط الرابع)

(توضیح المسائل، 1383، ج2، ص 252، با استفاده از م 2596 همان، ج1، ص 204، با استفاده از 829)


آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1377، ص 523 با استفاده از م 2596 و ص 170، با استفاده از م 829)

(هدایة العباد، 1420 هـ ق، ج2، ص 288 و 289 با استفاده م22)

(همان، ج1، ص 113 م 6729)


آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقات 1380، ج 1، ص 399 و 400، با استفاده از شرط الثالث)

(توضیح المسائل، 1381، ص 467 با استفاده از م 2713 و ص 141، با استفاده از م 827)


آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(هدایة العباد، 1417هـ ق، ج2، ص 223، با استفاده از م 771)

(همان ، ج1، ص 132، با استفاده از م 672)

(توضیح المسائل، م 1372، ج 1، ص 438، با استفاده از م 2596 و ص 147، با استفاده از م 829)


آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) بنابر احتیاط واجب نمی توان با روغن مار نماز خواند.

(توضیح المسائل، 1386، ص 430، با استفاده از م 2216، ص 147، با استفاده از م 750)

(العروة الوثقی، مع تعلیقات، 1386، ج1، ص 459 و 461 در شرط الثالث و الرابع)


آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1381، ص 511 با استفاده از م 2582 و ص 178، با استفاده از م 825)

(منتخب المسائل، ص 355، با استفاده از م 1166 و ص 97، با استفاده از شرط الثالث)


آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 154، با استفاده از شرط الرابع)

(همان، ج3، ص 383، با استفاده از م 1670)

(توضیح المسائل 1379 ، ص 698 با استفاده از م 2651 و ص 350، با استفاده از م 830)

 

سه شنبه 13 فروردین 1392  10:39 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها