0

تحلیل درس7 زبان پیش دانشگاهی It and its services

 
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

تحلیل درس7 زبان پیش دانشگاهی It and its services

سلام به شما

اگر در شماره گذاری درس ها اشتباه کردم ببخشید چون فعلا کتاب دستم نیست . اما برای راحتی  اسم درس رو در عنوان نوشتم.

در پناه حضرت ولیعصر شاد باشید.

 

لغات

Play  role ………………………………………………………….. نقش بازی کردن

Data…………………………………………………………………..اطلاعات

Network……………………………………………………………….شبکه

Access………………………………………………………………………..دسترسی پیدا کردن

Server…………………………………………………………………….سرور

Multimedia…………………………………………………………………چند رسانه ای

Compose……………………………………………………………………..نوشتن – درست کردن

Attach………………………………………………………………ضمیمه

Document………………………………………………………………سند

Forward………………………………………………………………….ارسال چیزی به دیگری

Continuously…………………………………………………………….به طور مداوم

Come out………………………………………………………………بیرون آمدن و منتشر شدن

Transfer……………………………………………..انتقال

log on……………………………………………….. شروع کامپیوتر و وارد شدن

addictive…………………………………………………………….اعتیاد آور

As often as…………………………………………………………تا حد امکان

Handheld……………………………………………………………..به  طور دستی

Feature……………………………………………………………….ویژگی

Keep up…………………………………………………………… پا به پای چیزی جلو آمدن

Advertising………………………………………………………….تبلیغات

Distance education ………………………………………………………آموزش از راه دور

Discussion ……………………………………………………….بحث و گفت و گو

چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:51 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس7 زبان پیش دانشگاهی It and its services

گرامر درس7

 

 برای  بیان هدف و منظور  ا ز کلمات زیر استفاده می کنیم  

So that /in order that    و برای بیان  هدف و منظور از طریق  مصدر  اینگونه باید عمل کرد.

    شکل ساده فعل+ To / in order to / so as to  

معمولا بعد از so that فعلهای  کمکی مثل might , could, might  , can

می آید.

He went to gym so that  he might become strong.

نکته مهم دیگر این است که  بعد ازto   نباید  هیچوقتing   بیاوریم.  

 

این را هم فقط بدانید که

REGARDLESS OF THE FACT THAT

به معنی علیرغم  می باشد

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  8:03 PM
تشکرات از این پست
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس7 زبان پیش دانشگاهی It and its services

به شکل منفی  شدن  این مثال توجه کنید که بسیار بسیار مهم است :

 

I set the alarm clock SO AS NOT TO GET UP  late  in the morning .

In order not to / so as not to wake him up ,I went out silently.

They sent sputnik  into space SO THAT it WOULD MEASURE  the density and temperature of the earth  s upper atmosphere.

********* ده ستارش کردم که  بدونید خیلی مهمه

 برای بیان هدف هیچ وقتnot to  نداریم.

مواظب باشید TO

بیان هدف را با دیگر TO ها اشتباه نگیرید . حتما جمله را برای خودتان معنی کنید تا به راحتی نوع آن را تشخیص دهید.

این جمله دارای TO

بیان هدف نمی باشد.:

HE ASKED ME TO GO OUT/he asked me not to go out .

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  8:07 PM
تشکرات از این پست
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس7 زبان پیش دانشگاهی It and its services

 

 

بهتره  گرامر درس بعد هم که مربوط به این درس است را همین جا بگم.

ALTHOUGH/THOUGH/EVEN THOUGH

 نکات درس بعد 

به معنی علیرغم اینکه – هر چند که

اگر این سه کلمه که دو جمله متضاد رو به هم ربط می دهند در  اول جمله بیایند  گذاشتن کاما در وسط جمله  الزامی است . اما اگر وسط دو جمله بیایند گذاشتن  کاما لازم نیست .

ALTHOUGH

 

همیشه همیشه سر جمله پایه می آید . هیچ وقت جای جمله پایه و پیرو عوض  نمی شود.

 

تضاد درس قبل بین دو چیز رانشان می دهد اما  تضاد برای یک چیز است.

THOUGH SHE HAS A PERSONAL COMPUTER , SHE DOESNOT USE IT VERY OFTEN.

همانطور که ملاحظه می کنید هر دو ضمیر یکیست  و تضاد این درس برای یک نفر است.

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  8:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها